موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آکسفورد دیکشنری تصویری انگلیسی به اسپانیایی: فرهنگ لغت دو زبانه
Oxford Picture Dictionary English-Spanish: Bilingual Dictionary for Spanish speaking teenage and adult students of English
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد دیکشنری تصویری انگلیسی به اسپانیایی: فرهنگ لغت دو زبانه

Oxford Picture Dictionary English-Spanish: Bilingual Dictionary for Spanish speaking teenage and adult students of English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 49.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان زبان فرانسوی سری شاوم
Schaum's Outline of French Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان زبان فرانسوی سری شاوم

Schaum's Outline of French Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Mary Crocker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصریف زمان فعل اسپانیایی
Practice Makes Perfect Spanish Verb Tenses, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصریف زمان فعل اسپانیایی

Practice Makes Perfect Spanish Verb Tenses, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Dorothy Richmond
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان فرانسه خود را کوک کنید
Tune Up Your French
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان فرانسه خود را کوک کنید

Tune Up Your French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Natalie Schorr
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین جمله‌سازی اسپانیایی
Practice Makes Perfect Spanish Sentence Builder
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین جمله‌سازی اسپانیایی

Practice Makes Perfect Spanish Sentence Builder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gilda Nissenberg
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش تصویری گرامر زبان اسپانیایی
Just Enough Spanish Grammar Illustrated
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش تصویری گرامر زبان اسپانیایی

Just Enough Spanish Grammar Illustrated
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gabriele Stobbe
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بزرگ قرمز اصطلاحات اسپانیایی: 12،000 اسپانیایی و انگلیسی اصطلاحات
The Big Red Book of Spanish Idioms: 12,000 Spanish and English Expressions
نام کتاب:

دانلود کتاب بزرگ قرمز اصطلاحات اسپانیایی: 12،000 اسپانیایی و انگلیسی اصطلاحات

The Big Red Book of Spanish Idioms: 12,000 Spanish and English Expressions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Peter Weibel
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر و کاربرد زبان آلمانی Hammer
Hammer's German Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر و کاربرد زبان آلمانی Hammer

Hammer's German Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martin Durrell
سال انتشار: 2002
حجم فایل: 45.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمادگی Writing برای آزمون IELTS
Get Ready for IELTS Writing (Collins English for Exams)
نام کتاب:

دانلود کتاب آمادگی Writing برای آزمون IELTS

Get Ready for IELTS Writing (Collins English for Exams)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Fiona Aish, Jo Tomlinson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن برای IELTS (انگلیسی برای امتحانات)
Writing for IELTS (Collins English for Exams)
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن برای IELTS (انگلیسی برای امتحانات)

Writing for IELTS (Collins English for Exams)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anneli Williams
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود مهارتهای خواندن
Improving Reading Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود مهارتهای خواندن

Improving Reading Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Deanne Spears
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعاتی بر زبان آلمانی
Studies on German-Language Islands
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعاتی بر زبان آلمانی

Studies on German-Language Islands
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Michael T. Putnam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر بیان افکار برای واژه ها
The Elements of Expression: Putting Thoughts into Words, Revised and Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر بیان افکار برای واژه ها

The Elements of Expression: Putting Thoughts into Words, Revised and Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Arthur Plotnik and Jessica Morell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 روش برای بهبود مهارت‌های ارائه شما به‌زبان انگلیسی
50 Ways to Improve Your Presentation Skills in English
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 روش برای بهبود مهارت‌های ارائه شما به‌زبان انگلیسی

50 Ways to Improve Your Presentation Skills in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bob Dignen
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید
Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت نوشتن به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید

Improve Your Written English: Master the Essentials of Grammar, Punctuation and Spelling and Write with Greater Confidence (How to)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marion Field
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت کلمات
The Power of Words: Learning Vocabulary in Grades 4-9
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت کلمات

The Power of Words: Learning Vocabulary in Grades 4-9
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Scott C. Greenwood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامع واژگان زبان آلمانی
The Everything German Phrase Book
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع واژگان زبان آلمانی

The Everything German Phrase Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edward Swick
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 501 سوال درک مطلب
501 Reading Comprehension Questions 4th (fourth) edition Text Only
نام کتاب:

دانلود کتاب 501 سوال درک مطلب

501 Reading Comprehension Questions 4th (fourth) edition Text Only
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: LearningExpress Editors
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 500 واژه فرانسوی به‌زبان ساده
500 French Verbs For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب 500 واژه فرانسوی به‌زبان ساده

500 French Verbs For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Erotopoulos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر زبان فرانسه به زبان ساده
French Grammar For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر زبان فرانسه به زبان ساده

French Grammar For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Veronique Mazet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر