موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زبان فرانسه برای مبتدیان
French For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان فرانسه برای مبتدیان

French For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Erotopoulos, Dodi-Katrin Schmidt , Michelle M. Williams , Dominique Wenzel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقویت مکالمه
Compelling Conversations: Questions and Quotations on Timeless Topics- An Engaging ESL Textbook for Advanced Students
نام کتاب:

دانلود کتاب تقویت مکالمه

Compelling Conversations: Questions and Quotations on Timeless Topics- An Engaging ESL Textbook for Advanced Students
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Eric H. Roth and Toni Aberson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش آسان فرانسه به روش مکاتبه‌ای
French Pen Pals Made Easy (11-14 yr olds) - A Fun Way to Write French and Make a New Friend
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش آسان فرانسه به روش مکاتبه‌ای

French Pen Pals Made Easy (11-14 yr olds) - A Fun Way to Write French and Make a New Friend
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Sinéad Leleu
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در گرامر با صرف 20 دقیقه در روز
Grammar Success in 20 Minutes a Day
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در گرامر با صرف 20 دقیقه در روز

Grammar Success in 20 Minutes a Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: LearningExpress Editors
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین نوشتن
English for Academic Research: Writing Exercises
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین نوشتن

English for Academic Research: Writing Exercises
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین دستور زبان
English for Academic Research: Grammar Exercises
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای تحقیقات علمی: تمرین دستور زبان

English for Academic Research: Grammar Exercises
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای ارائه در همایش های بین المللی
English for Presentations at International Conferences
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای ارائه در همایش های بین المللی

English for Presentations at International Conferences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتار عالی: راه قدرتمند برای گفتن کلمات روزمره و اصطلاحات
The Well-Spoken Thesaurus: The Most Powerful Ways to Say Everyday Words and Phrases
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتار عالی: راه قدرتمند برای گفتن کلمات روزمره و اصطلاحات

The Well-Spoken Thesaurus: The Most Powerful Ways to Say Everyday Words and Phrases
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tom Heehler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علم ترکیب زبان آلمانی
The Syntax of German
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ترکیب زبان آلمانی

The Syntax of German
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Hubert Haider
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان آلمانی دانشجویی
A Student Grammar of German
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آلمانی دانشجویی

A Student Grammar of German
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Paul Stocker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات کاربردی انگلیسی
English Idioms in Use Advanced with Answers
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات کاربردی انگلیسی

English Idioms in Use Advanced with Answers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Felicity O'Dell and Michael McCarthy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه‌ای بر دستور زبان واژه
An Introduction to Word Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر دستور زبان واژه

An Introduction to Word Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Richard Hudson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان برای معلمان زبان انگلیسی
Grammar for English Language Teachers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان برای معلمان زبان انگلیسی

Grammar for English Language Teachers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martin Parrott
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان کمبریج برای IELTS
Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان کمبریج برای IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Pauline Cullen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی دانشجویی
A Student Grammar of Spanish
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان اسپانیایی دانشجویی

A Student Grammar of Spanish
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ron Batchelor
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان فرانسه دانشجویی
A Student Grammar of French
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان فرانسه دانشجویی

A Student Grammar of French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Malcolm Offord
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع دستور زبان فرانسه
A Reference Grammar of French
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع دستور زبان فرانسه

A Reference Grammar of French
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. E. Batchelor, M. Chebli-Saadi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد زبان اسپانیایی
Using Spanish: A Guide to Contemporary Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد زبان اسپانیایی

Using Spanish: A Guide to Contemporary Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. E. Batchelor and C. J. Pountain
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان واژگان
Building Vocabulary for College
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان واژگان

Building Vocabulary for College
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: R. Kent Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زبان اسپانیایی برای پرسنل پزشکی
Basic Spanish for Medical Personnel
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زبان اسپانیایی برای پرسنل پزشکی

Basic Spanish for Medical Personnel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana C. Jarvis and Raquel Lebredo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر