موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زبان اسپانیایی برای خدمات اجتماعی
Spanish for Social Services: Basic Spanish Series
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان اسپانیایی برای خدمات اجتماعی

Spanish for Social Services: Basic Spanish Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana Jarvis and Luis Lebredo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان اسپانیایی از پایه
Basic Spanish: The Basic Spanish Series
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان اسپانیایی از پایه

Basic Spanish: The Basic Spanish Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana C. Jarvis , Raquel Lebredo, Francisco Mena-Ayllon
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به زبان ساده
Learning English as a Foreign Language For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به زبان ساده

Learning English as a Foreign Language For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gavin Dudeney and Nicky Hockly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت روزانه معلم گرامر زبان
The Grammar Teacher's Activity-a-Day: 180 Ready-to-Use Lessons to Teach Grammar and Usage
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت روزانه معلم گرامر زبان

The Grammar Teacher's Activity-a-Day: 180 Ready-to-Use Lessons to Teach Grammar and Usage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jack Umstatter
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی‌ با کلمات اسپانیایی به‌زبان ساده
Spanish Word Games For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی‌ با کلمات اسپانیایی به‌زبان ساده

Spanish Word Games For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adam Cohen , Leslie Frates
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر زبان اسپانیایی در محتوا
Spanish grammer in context
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر زبان اسپانیایی در محتوا

Spanish grammer in context
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Juan Kattan Ibarra and Angela Howkins
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمای کلی از دستور زبان اسپانیایی
Schaum's Outline of Spanish Grammar, 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نمای کلی از دستور زبان اسپانیایی

Schaum's Outline of Spanish Grammar, 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Conrad Schmitt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال بی‌قاعده‌ی اسپانیایی
Practice Makes Perfect: Spanish Irregular Verbs Up Close
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال بی‌قاعده‌ی اسپانیایی

Practice Makes Perfect: Spanish Irregular Verbs Up Close
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Eric Vogt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عبارات مناسب در زبان آلمانی برای سفری مطمئن
Perfect Phrases in German for Confident Travel
نام کتاب:

دانلود کتاب عبارات مناسب در زبان آلمانی برای سفری مطمئن

Perfect Phrases in German for Confident Travel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Hyde Flippo
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر نوین آلمانی
Modern German Grammar Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر نوین آلمانی

Modern German Grammar Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Heidi Zojer , John Klapper, Ruth Whittle, William J Dodd, Christine Eckhard-Black
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری زبان آلمانی
Just Enough German: How To Get By and Be Easily Understood (Just Enough Phrasebook Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری زبان آلمانی

Just Enough German: How To Get By and Be Easily Understood (Just Enough Phrasebook Series)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: D.L. Ellis
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته مشترک برنامه درسی
Common Core Curriculum: English
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته مشترک برنامه درسی

Common Core Curriculum: English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Common Core
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی
Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن در مدرسه ابتدایی

Close Reading in Elementary School: Bringing Readers and Texts Together (Eye on Education)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Diana Sisson , Betsy Sisson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش واژگان مهم هسته مشترک
Teaching the Critical Vocabulary of the Common Core: 55 Words That Make or Break Student Understanding
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش واژگان مهم هسته مشترک

Teaching the Critical Vocabulary of the Common Core: 55 Words That Make or Break Student Understanding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marilee Sprenger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال در دستور زبان
Logic in Grammar: Polarity, Free Choice, and Intervention (Oxford Studies in Semantics and Pragmatics)
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال در دستور زبان

Logic in Grammar: Polarity, Free Choice, and Intervention (Oxford Studies in Semantics and Pragmatics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Gennaro Chierchia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان ایتالیایی برای مسافران و گردشگران
Italian-Language-for-Travelers-Tourists-and-Vagabonds
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان ایتالیایی برای مسافران و گردشگران

Italian-Language-for-Travelers-Tourists-and-Vagabonds
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Larry Aiello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپانیایی گواتمالایی : صحبت مانند یک بومی!
Guatemalan Spanish: Speak like a Native!
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپانیایی گواتمالایی : صحبت مانند یک بومی!

Guatemalan Spanish: Speak like a Native!
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lee Jamison
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر
Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر مانند یک ویرایشگر

Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the Print and Digital World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Steve Davis, Emilie Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آموزش زبان در علوم: واژه نامه گسترده از واژه های کلیدی و مفاهیم در علم آموزش و یادگیری
The Language of Science Education: An Expanded Glossary of Key Terms and Concepts in Science Teaching and Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش زبان در علوم: واژه نامه گسترده از واژه های کلیدی و مفاهیم در علم آموزش و یادگیری

The Language of Science Education: An Expanded Glossary of Key Terms and Concepts in Science Teaching and Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: William F. McComas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهانی دستور زبان و آموزش زبان دوم
Universal Grammar and the Second Language Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب جهانی دستور زبان و آموزش زبان دوم

Universal Grammar and the Second Language Classroom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Melinda Whong, Kook-Hee Gil , Heather Marsden
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر