موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس
Oxford Grammar for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس

Oxford Grammar for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Oxford University Press
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دستور زبان تا معنی
From Grammar to Meaning: The Spontaneous Logicality of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب از دستور زبان تا معنی

From Grammar to Meaning: The Spontaneous Logicality of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ivano Caponigro and Carlo Cecchetto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1
English - Student's book. Level 1
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1

English - Student's book. Level 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: brian abbs , chris barker and ingrid freebairn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی
English Synonyms and Antonyms
نام کتاب:

دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی

English Synonyms and Antonyms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: JAMES C. FERNALD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی
Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی

Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معناشناسی فرهنگی و شناخت اجتماعی
Cultural Semantics and Social Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب معناشناسی فرهنگی و شناخت اجتماعی

Cultural Semantics and Social Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carsten Levisen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ تحولات لغوی املا ها: روان شناسی املا عبری
Spelling Morphology: The Psycholinguistics of Hebrew Spelling
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ تحولات لغوی املا ها: روان شناسی املا عبری

Spelling Morphology: The Psycholinguistics of Hebrew Spelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Dorit Ravid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین برای نویسندگان با نوشتن در مورد ادبیات
Rules for Writers with Writing about Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین برای نویسندگان با نوشتن در مورد ادبیات

Rules for Writers with Writing about Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Diana Hacker and Nancy Sommers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی
Writing: Learn to Write Better Academic Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی

Writing: Learn to Write Better Academic Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Els Van Geyte
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا
Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
نام کتاب:

دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا

Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Donald R. Bear , Marcia A. Invernizzi , Shane A. Templeton and Francine A. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسته‌های نقطه‌گذاری گرامر
Professor Grammar's Punctuation Packets
نام کتاب:

دانلود کتاب بسته‌های نقطه‌گذاری گرامر

Professor Grammar's Punctuation Packets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marvin Terban
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان و نقطه گذاری
The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان و نقطه گذاری

The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jane Straus , Lester Kaufman and Tom Stern
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ لغت مصور کودکان
Children's Illustrated Dictionary
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت مصور کودکان

Children's Illustrated Dictionary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: DK Publishing
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسخه پیشرفته اسپانیایی برای پرسنل پزشکی
Spanish for Medical Personnel Enhanced Edition: The Basic Spanish Series
نام کتاب:

دانلود کتاب نسخه پیشرفته اسپانیایی برای پرسنل پزشکی

Spanish for Medical Personnel Enhanced Edition: The Basic Spanish Series
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ana Jarvis , Raquel Lebredo and Francisco Mena-Ayllon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نویسنده جهانی: جملات و پاراگراف ها
The Writer's World: Sentences and Paragraphs
نام کتاب:

دانلود کتاب نویسنده جهانی: جملات و پاراگراف ها

The Writer's World: Sentences and Paragraphs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lynne Gaetz and Suneeti Phadke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه عمل: تفکر، صحبت کردن، و نوشتن انتقادی
The Rhetorical Act: Thinking, Speaking, and Writing Critically
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه عمل: تفکر، صحبت کردن، و نوشتن انتقادی

The Rhetorical Act: Thinking, Speaking, and Writing Critically
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Karlyn Kohrs Campbell , Suszn Schultz Huxman and Thomas A. Burkholder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حداقل چیزی که شما باید در مورد زبان انگلیسی بدانید: مهارت نوشتن
The Least You Should Know About English: Writing Skills, Form C
نام کتاب:

دانلود کتاب حداقل چیزی که شما باید در مورد زبان انگلیسی بدانید: مهارت نوشتن

The Least You Should Know About English: Writing Skills, Form C
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Paige Wilson and Teresa Ferster Glazier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیر تکاملی انگلیسی
The Evolution of College English: Literacy Studies from the Puritans to the Postmoderns
نام کتاب:

دانلود کتاب سیر تکاملی انگلیسی

The Evolution of College English: Literacy Studies from the Puritans to the Postmoderns
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Thomas P. Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ انگلیسی سنگاپور
The Culture of Singapore English
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ انگلیسی سنگاپور

The Culture of Singapore English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jock O. Wong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات خواندن و نوشتن
FieldWorking: Reading and Writing Research, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات خواندن و نوشتن

FieldWorking: Reading and Writing Research, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bonnie Stone Sunstein and Elizabeth Chiseri-Strater
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر