موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کمبریج راهنمای بوجود اوردن کلمات ترکیبی (مطالعه ساختار جمله)
The Cambridge Handbook of Generative Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبریج راهنمای بوجود اوردن کلمات ترکیبی (مطالعه ساختار جمله)

The Cambridge Handbook of Generative Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marcel den Dikken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای تحقیق  در تنوع زبان و دگرگونی
Research Methods in Language Variation and Change
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای تحقیق در تنوع زبان و دگرگونی

Research Methods in Language Variation and Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Manfred Krug and Julia Schlüter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ، دانلود کتاب سواد آموزی و زبان در شرق آسیا: تغییر معانی، ارزش ها و روشها
Literacy and Language in East Asia: Shifting Meanings, Values and Approaches
نام کتاب:

، دانلود کتاب سواد آموزی و زبان در شرق آسیا: تغییر معانی، ارزش ها و روشها

Literacy and Language in East Asia: Shifting Meanings, Values and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marilyn Kell , Peter Kell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به زبان در آموزش تطبیقی​​: آموزش فراگیر و یادگیری در غیر غالب زبان ها و فرهنگ
Language Issues in Comparative Education: Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به زبان در آموزش تطبیقی​​: آموزش فراگیر و یادگیری در غیر غالب زبان ها و فرهنگ

Language Issues in Comparative Education: Inclusive Teaching and Learning in Non-Dominant Languages and Cultures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carol Benson , Kimmo Kosonen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  ظهور بازتاب پذیری در زبان و اندیشه یونانی : از هومر تا افلاطون و فراتر از آن
The Emergence of Reflexivity in Greek Language and Thought: From Homer to Plato and Beyond
نام کتاب:

ظهور بازتاب پذیری در زبان و اندیشه یونانی : از هومر تا افلاطون و فراتر از آن

The Emergence of Reflexivity in Greek Language and Thought: From Homer to Plato and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Edward T. Jeremiah
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک و استفاده از گرامر زبان انگلیسی
Understanding and Using English Grammar
نام کتاب:

دانلود کتاب درک و استفاده از گرامر زبان انگلیسی

Understanding and Using English Grammar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Martha Hall Betty S. Azar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر