موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زبان Headway
New Headway: Upper-Intermediate : Workbook + Ichecker with Key
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان Headway

New Headway: Upper-Intermediate : Workbook + Ichecker with Key
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: john and liz soars and jo mccual
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماده شدن برای گوش دادن IELTS  (به همراه فایل های صوتی)
Get Ready for IELTS Listening
نام کتاب:

دانلود کتاب آماده شدن برای گوش دادن IELTS (به همراه فایل های صوتی)

Get Ready for IELTS Listening
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jane Short
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 138 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان برای IELTS (همراه فایل های صوتی)
Vocabulary for IELTS +CD
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان برای IELTS (همراه فایل های صوتی)

Vocabulary for IELTS +CD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anneli Williams
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا
Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا

Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Agata Klimczak-Pawlak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال عبارتی
Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال عبارتی

Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stefan Thim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی
Extra-grammatical Morphology in English
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی

Extra-grammatical Morphology in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Elisa Mattiello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی
English Modality
نام کتاب:

د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی

English Modality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Juana I. Marin-arrese , Marta Carretero , Jorge Arus Hita and Johan Van Der Auwera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی
English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی

English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tine Breban
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا  انگلیسی محلی
From International to Local English
نام کتاب:

دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا انگلیسی محلی

From International to Local English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Roberta Facchinetti , David Crystal and Barbara Seidlhofer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه
Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه

Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Andrey Taranov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای حرفه ای آموزش زبان انگلیسی برای رزومه
CVs, Resumes, and LinkedIn: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای حرفه ای آموزش زبان انگلیسی برای رزومه

CVs, Resumes, and LinkedIn: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی برای جلسات و سخنرانیها
Presentations, Demos, and Training Sessions
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی برای جلسات و سخنرانیها

Presentations, Demos, and Training Sessions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای حرفه ای انگلیسی و نگارش فنی
User Guides, Manuals, and Technical Writing: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای حرفه ای انگلیسی و نگارش فنی

User Guides, Manuals, and Technical Writing: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای حرفه ای انگلیسی برای جلسات، مذاکرات، و اجتماع
Meetings, Negotiations, and Socializing: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای حرفه ای انگلیسی برای جلسات، مذاکرات، و اجتماع

Meetings, Negotiations, and Socializing: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آواشناسی
Articulatory Phonetics
نام کتاب:

دانلود کتاب آواشناسی

Articulatory Phonetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bryan Gick, Ian Wilson and Donald Derrick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه  زبان انگلیسی زبان جهانی شد
How English Became the Global Language
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه زبان انگلیسی زبان جهانی شد

How English Became the Global Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Northrup
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموع جدید انگلیسی
New Total English Intermediate Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموع جدید انگلیسی

New Total English Intermediate Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anthony Cosgrove
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل در زبان انگلیسی: روش شناختی معنایی
Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل در زبان انگلیسی: روش شناختی معنایی

Conversion in English: A Cognitive Semantic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Sandor Martsa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرا زبان شناسی؟ انعکاسی زبانشناسی و مطالعات زبان
Why Do Linguistics?: Reflective Linguistics and the Study of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب چرا زبان شناسی؟ انعکاسی زبانشناسی و مطالعات زبان

Why Do Linguistics?: Reflective Linguistics and the Study of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Fiona English and Tim Marr
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اشتباهات رایج دستور زبان
If I Was You...: And Alot More Grammar Mistakes You Might Be Making
نام کتاب:

دانلود کتاب اشتباهات رایج دستور زبان

If I Was You...: And Alot More Grammar Mistakes You Might Be Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lauren Sussman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر