موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب باغ وحش آمریکا
American Zoo: A Sociological Safari
نام کتاب:

دانلود کتاب باغ وحش آمریکا

American Zoo: A Sociological Safari
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: David Grazian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Ethnoprimatology
Ethnoprimatology: Primate Conservation in the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب Ethnoprimatology

Ethnoprimatology: Primate Conservation in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michel T. Waller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لاک پشت های آلاباما
Turtles of Alabama
نام کتاب:

دانلود کتاب لاک پشت های آلاباما

Turtles of Alabama
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Craig Guyer , Mark A. Bailey and Robert H. Mount
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه جغدها
The House of Owls
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه جغدها

The House of Owls
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Tony Angell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لاک پشت چرمی: زیست شناسی و حفاظت
The Leatherback Turtle: Biology and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب لاک پشت چرمی: زیست شناسی و حفاظت

The Leatherback Turtle: Biology and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: James R. Spotila and Pilar Santidrián Tomillo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل و فیلوژنی سوسمار و تواتارا
Reproductive Biology and Phylogeny of Lizards and Tuatara
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل و فیلوژنی سوسمار و تواتارا

Reproductive Biology and Phylogeny of Lizards and Tuatara
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Justin L. Rheubert , Dustin S. Siegel and Stanley E. Trauth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا
A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا

A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Charles Foley , Lara Foley , Alex Lobora and Daniela De Luca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع انسانی
Human Variation: From the Laboratory to the Field
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع انسانی

Human Variation: From the Laboratory to the Field
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: C.G. Nicholas Mascie-Taylor , Akira Yasukouchi and Stanley Ulijaszek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت
Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
نام کتاب:

دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت

Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Martín M. Kowalewski , Paul A. Garber , Liliana Cortes-Ortiz , Bernardo Urbani and Dionisios Youlatos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت
South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
نام کتاب:

دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت

South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Chelmala Srinivasulu and Bhargavi Srinivasulu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت
Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت

Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Matt Wilkinson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osteopathology Herpetological
Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
نام کتاب:

دانلود کتاب Osteopathology Herpetological

Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Bruce M. Rothschild , Hans-Peter Schultze and Rodrigo Pellegrini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شامپانزه های ساحل دریاچه
Chimpanzees of the Lakeshore: Natural History and Culture at Mahale
نام کتاب:

دانلود کتاب شامپانزه های ساحل دریاچه

Chimpanzees of the Lakeshore: Natural History and Culture at Mahale
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Toshisada Nishida
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل گوشتخواران: نظرات جدید در تکامل نژادی، شکل و عملکرد
Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل گوشتخواران: نظرات جدید در تکامل نژادی، شکل و عملکرد

Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Anjali Goswami and Anthony Friscia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات
The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات

The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Kristin Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر
Scientific American Biology for a Changing World
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر

Scientific American Biology for a Changing World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michele Shuster , Janet Vigna , Matthew Tontonoz and Gunjan Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق
Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق

Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michio Nakamura , Kazuhiko Hosaka , Noriko Itoh and Koichiro Zamma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه
Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه

Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Duncan J. Irschick , Mark Briffa and Jeffrey Podos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی
Advances in Evolutionary Developmental Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی

Advances in Evolutionary Developmental Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: J. Todd Streelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Ernest S. Chang and Martin Thiel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر