موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها
Plant Responses to Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ گیاهی به زنوبیوتیک ها

Plant Responses to Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Anita Singh , Sheo Mohan Prasad and Rajeev Pratap Singh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند
Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 2: غرب Ghats و غرب ساحل شبه جزیره هند

Ethnobotany of India, Volume 2: Western Ghats and West Coast of Peninsular India 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن
Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاه شناسی قومی هند، جلد 1: قسمت های شرقی و دکن

Ethnobotany of India, Volume 1: Eastern Ghats and Deccan
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: T. Pullaiah , K. V. Krishnamurthy and Bir Bahadur
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیلیکون در گیاهان - پیشرفت ها و چشم انداز های آینده
Silicon in Plants: Advances and Future Prospects 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیلیکون در گیاهان - پیشرفت ها و چشم انداز های آینده

Silicon in Plants: Advances and Future Prospects 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Durgesh Kumar Tripathi , Vijay Pratap Singh , Parvaiz Ahmad , Devendra Kumar Chauhan and Sheo Mohan Prasad
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78
Progress in Botany Vol. 78
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در گیاه شناسی جلد 78

Progress in Botany Vol. 78
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Francisco M. Cánovas , Ulrich Lüttge and Rainer Matyssek
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی
Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم تخصصی شده گیاهی: ژنومیک، بیوشیمی و عملکرد های بیولوژیکی

Plant Specialized Metabolism: Genomics, Biochemistry, and Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Gen-ichiro Arimura and Massimo Maffei
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسفولیپاز در سیگنالینگ گیاهان
Phospholipases in Plant Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفولیپاز در سیگنالینگ گیاهان

Phospholipases in Plant Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Xuemin Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی
Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی

Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Pessarakli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 86.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده
Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده

Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Nigel Hewitt-Cooper
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
نام کتاب:

دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد

Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Raymond Cooper and Jeffrey John Deakin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی
Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی

Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز
Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز

Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Angelo Albini and Maurizio Fagnoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید
Applied Photosynthesis: New Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید

Applied Photosynthesis: New Progress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Mahdi Najafpour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپی ژنتیک گیاهان: روش ها و پروتکل ها
Plant Epigenetics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اپی ژنتیک گیاهان: روش ها و پروتکل ها

Plant Epigenetics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Igor Kovalchuck
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل
Cannabis: A Complete Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل

Cannabis: A Complete Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ernest Small
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک گیاهان
Plant Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک گیاهان

Plant Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ibrokhim Y. Abdurakhmonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین
Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین

Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yiannis Manetas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی
Halophytes: An Integrative Anatomical Study
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی

Halophytes: An Integrative Anatomical Study
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Marius-Nicusor Grigore , Lacramioara Ivanescu and Constantin Toma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان
Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان

Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jean Gerrath , Usher Posluszny and Lewis Melville
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر