موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فسفولیپاز در سیگنالینگ گیاهان
Phospholipases in Plant Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفولیپاز در سیگنالینگ گیاهان

Phospholipases in Plant Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Xuemin Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی
Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی

Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Pessarakli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 86.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده
Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده

Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Nigel Hewitt-Cooper
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
نام کتاب:

دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد

Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Raymond Cooper and Jeffrey John Deakin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی
Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی

Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز
Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز

Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Angelo Albini and Maurizio Fagnoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید
Applied Photosynthesis: New Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز کاربردی: پیشرفت های جدید

Applied Photosynthesis: New Progress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Mahdi Najafpour
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپی ژنتیک گیاهان: روش ها و پروتکل ها
Plant Epigenetics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اپی ژنتیک گیاهان: روش ها و پروتکل ها

Plant Epigenetics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Igor Kovalchuck
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل
Cannabis: A Complete Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل

Cannabis: A Complete Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ernest Small
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک گیاهان
Plant Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک گیاهان

Plant Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ibrokhim Y. Abdurakhmonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین
Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین

Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yiannis Manetas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی
Halophytes: An Integrative Anatomical Study
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی

Halophytes: An Integrative Anatomical Study
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Marius-Nicusor Grigore , Lacramioara Ivanescu and Constantin Toma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان
Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان

Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jean Gerrath , Usher Posluszny and Lewis Melville
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری
Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
نام کتاب:

دانلود کتاب نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری

Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Basanti Biswal , Karin Krupinska and Udaya C. Biswal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط
Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب Osmolytes و سازگاری گیاهان به تغییر محیط

Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Noushina Iqbal , Rahat Nazar and Nafees A. Khan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2
Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2

Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Fritz Hans Schweingruber, Annett Borner, and Ernst-Detlef Schulze
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان
Flowering Plants. Monocots: Poaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان

Flowering Plants. Monocots: Poaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Elizabeth A. Kellogg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی
An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردی یکپارچه به دینامیک جانشینی: گام و نحوه تغییر پوشش گیاهی

An Integrative Approach to Successional Dynamics: Tempo and Mode of Vegetation Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Scott J. Meiners , Steward T. A. Pickett , Mary L. Cadenasso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی
The Biology of Mangroves and Seagrasses
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی درختان حرا و علف های دریایی

The Biology of Mangroves and Seagrasses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter J. Hogarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر