موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی  پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر
Plant Life: A Brief History
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی گیاهی: تاریخچه مختصر

Plant Life: A Brief History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Frederick B. Essig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن
Bamboo: The Plant and its Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن

Bamboo: The Plant and its Uses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Walter Liese and Michael Köhl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای تنفسی جایگزین در گیاهان عالی
Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای تنفسی جایگزین در گیاهان عالی

Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Kapuganti Jagadis Gupta , Luis A. J. Mur and Bhagyalakshmi Neelwarne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آدنیلاسیون در گیاهان: روش ها و پروتکل ها
Polyadenylation in Plants: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آدنیلاسیون در گیاهان: روش ها و پروتکل ها

Polyadenylation in Plants: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Arthur G. Hunt and Qingshun Quinn Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 سال تحقیقات فیتوشیمی
50 Years of Phytochemistry Research: Volume 43
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 سال تحقیقات فیتوشیمی

50 Years of Phytochemistry Research: Volume 43
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: David Gang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان و محیط زیست: رویکرد کمی به فیزیولوژی گیاهی محیط زیست
Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان و محیط زیست: رویکرد کمی به فیزیولوژی گیاهی محیط زیست

Plants and Microclimate: A Quantitative Approach to Environmental Plant Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Hamlyn G. Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.31 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرس کمبود اکسیژن در گیاهان: سنجش اکسیژن و پاسخ تطبیقی ​​به هیپوکسی
Low-Oxygen Stress in Plants: Oxygen Sensing and Adaptive Responses to Hypoxia
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس کمبود اکسیژن در گیاهان: سنجش اکسیژن و پاسخ تطبیقی ​​به هیپوکسی

Low-Oxygen Stress in Plants: Oxygen Sensing and Adaptive Responses to Hypoxia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Joost T van Dongen and Francesco Licausi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی
Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی

Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Cassandra L Quave
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا
Toxic Plants of North America
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا

Toxic Plants of North America
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: George E. Burrows , Ronald J. Tyrl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان
Raven Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان

Raven Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray F. Evert , Susan E. Eichhorn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 66.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان
Reproductive Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان

Reproductive Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat , Jean-Michel Mérillon , K. R. Shivanna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها
Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات گیاه پاتوژن : روش ها و پروتکل ها

Plant-Pathogen Interactions: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Paul Birch , John Jones , Jorunn Bos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج
Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج

Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل برای گیاهان در حال رشد هیدروپونیک
Complete Guide for Growing Plants Hydroponically
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل برای گیاهان در حال رشد هیدروپونیک

Complete Guide for Growing Plants Hydroponically
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: J. Benton Jones Jr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی مولکولی گیاهی : روش ها و پروتکل ها
Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی مولکولی گیاهی : روش ها و پروتکل ها

Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Pascale Besse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کارخانه  زیست شناسی کاربردی سلول گیاهی
Applied Plant Cell Biology: Cellular Tools and Approaches for Plant Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب کارخانه زیست شناسی کاربردی سلول گیاهی

Applied Plant Cell Biology: Cellular Tools and Approaches for Plant Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter Nick , Zdenek Opatrny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد مغذی معدنی گیاه
Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد مغذی معدنی گیاه

Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Frans J.M. Maathuis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص و تأیید روغن زیتون و سایر روغن های گیاهی: روش های آنالیزی جدید
Characterization and Authentication of Olive and Other Vegetable Oils: New Analytical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص و تأیید روغن زیتون و سایر روغن های گیاهی: روش های آنالیزی جدید

Characterization and Authentication of Olive and Other Vegetable Oils: New Analytical Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: María Jesús Lerma García
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها
Plant Metabolism: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها

Plant Metabolism: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ganesh Sriram
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر