موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  پاندانسه آ هندی ( گیاهان بومی مناطق استوایی): مرور کلی
Indian Pandanaceae - an overview
نام کتاب:

دانلود کتاب پاندانسه آ هندی ( گیاهان بومی مناطق استوایی): مرور کلی

Indian Pandanaceae - an overview
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Altafhusain Nadaf , Rahul Zanan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی گیاهی
Plant Electrophysiology
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی گیاهی

Plant Electrophysiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Alexander G. Volkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی
Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
نام کتاب:

دانلود کتاب اندمیسم در گیاهان آوندی

Endemism in Vascular Plants (Plant and Vegetation)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Carsten Hobohm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل
Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار انگلی: مکانیسم های انگلی و استراتژی های کنترل

Parasitic Orobanchaceae: Parasitic Mechanisms and Control Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Daniel M. Joel, Jonathan Gressel , Lytton J. Musselman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی گرده افشانی ارکیده آمریکای شمالی
The Pollination Biology of North American Orchids
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی گرده افشانی ارکیده آمریکای شمالی

The Pollination Biology of North American Orchids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Charles L. Argue
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ جامع گیاهان
A Dictionary of Bible Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ جامع گیاهان

A Dictionary of Bible Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Lytton John Musselman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 الفبای لاتین گیاه شناسی با واژگان
A Primer of Botanical Latin with Vocabulary
نام کتاب:

الفبای لاتین گیاه شناسی با واژگان

A Primer of Botanical Latin with Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Emma Short and Alex George
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم های جنگلی
FOREST ECOSYSTEMS – MORE THAN JUST TREES
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم های جنگلی

FOREST ECOSYSTEMS – MORE THAN JUST TREES
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Juan A. Blanco and Yueh-Hsin Lo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر