موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص کودکان
Challenging Cases in Pediatric Diagnosis: Cases From Pediatrics in Review Index of Suspicion and Visual Diagnosis 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص کودکان

Challenging Cases in Pediatric Diagnosis: Cases From Pediatrics in Review Index of Suspicion and Visual Diagnosis 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Deepak M. Kamat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی حیات پیشرفته کودکان: یک رویکرد عملی برای موارد اورژانس
Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی حیات پیشرفته کودکان: یک رویکرد عملی برای موارد اورژانس

Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Advanced Life Support Group
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی
Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی

Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ran D. Anbar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مننژیت
Meningitis
نام کتاب:

دانلود کتاب مننژیت

Meningitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Brian R Shmaefsky and Hilary Babcock
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون
2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 20th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون

2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 20th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان  و کودکان بیمار
Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان و کودکان بیمار

Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Janice Romito , Robert M. Insoft and Hamilton P Schwartz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنماهای بالینی کودکان: خلاصه ای از تحقیقات مبتنی بر شواهد برای اطفال
Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies, 15th Edition: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنماهای بالینی کودکان: خلاصه ای از تحقیقات مبتنی بر شواهد برای اطفال

Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies, 15th Edition: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: American Academy of Pediatrics
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم و نشانه ها در کودکان
Signs and Symptoms in Pediatrics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم و نشانه ها در کودکان

Signs and Symptoms in Pediatrics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Henry M. Adam and. Jane Meschan Foy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد درد کودکان
Oxford Textbook of Paediatric Pain
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد درد کودکان

Oxford Textbook of Paediatric Pain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Patrick J. McGrath , Bonnie J. Stevens , Suellen M. Walker and William T. Zempsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی  کودکان نلسون، نسخه 21
2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون، نسخه 21

2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson Emeritus , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون
2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون

2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson Emeritus , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس کودکان
Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس کودکان

Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Richard G Bachur and Kathy N. Shaw
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 135.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت کودکان
Pediatric Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت کودکان

Pediatric Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Beth Richardson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی اختیاری کودکان: ارزیابی و مدیریت بالینی
Pediatric Incontinence: Evaluation and Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بی اختیاری کودکان: ارزیابی و مدیریت بالینی

Pediatric Incontinence: Evaluation and Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Israel Franco , Paul Austin , Stuart Bauer , Alexander von Gontard , Yves Homsy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه اطفال
Blueprints Pediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه اطفال

Blueprints Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Bradley S. Marino and Katie S. Fine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی
The SAGE Handbook of Early Childhood Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی

The SAGE Handbook of Early Childhood Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ann Farrell , Sharon L Kagan and E Kay M Tisdall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطفال
Hutchison's Paediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطفال

Hutchison's Paediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Krishna M. Goel and Devendra K. Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های قلبی در کودکان: راهنمای پزشک متخصص اطفال
Heart Diseases in Children: A Pediatrician's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلبی در کودکان: راهنمای پزشک متخصص اطفال

Heart Diseases in Children: A Pediatrician's Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ra-id Abdulla
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسرار کودکان
Pediatric Secrets
نام کتاب:

دانلود کتاب اسرار کودکان

Pediatric Secrets
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Vijay P. Makhija
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 75.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته اطفال
Advanced Pediatric Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته اطفال

Advanced Pediatric Assessment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ellen M. Chiocca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر