موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت در علوم بالینی
Advances in Clinical Science
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در علوم بالینی

Advances in Clinical Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Mieczyslaw Pokorski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محدوده بیومدیکال: شواهد و بلاغت در علم جدید پزشکی جایگزین
Bounding Biomedicine: Evidence and Rhetoric in the New Science of Alternative Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب محدوده بیومدیکال: شواهد و بلاغت در علم جدید پزشکی جایگزین

Bounding Biomedicine: Evidence and Rhetoric in the New Science of Alternative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Colleen Derkatch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوزن خشک برای راهنمای درمانگران: مراحل، تکنیک ها و درمان، از جمله الکتریکی و روشهای پیشرفته تاندون
Dry Needling for Manual Therapists: Points, Techniques and Treatments, Including Electroacupuncture and Advanced Tendon Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سوزن خشک برای راهنمای درمانگران: مراحل، تکنیک ها و درمان، از جمله الکتریکی و روشهای پیشرفته تاندون

Dry Needling for Manual Therapists: Points, Techniques and Treatments, Including Electroacupuncture and Advanced Tendon Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Giles Gyer , Jimmy Michael and Ben Tolson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ماساژ درمانی برای پاتولوژی
A Massage Therapist's Guide to Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ماساژ درمانی برای پاتولوژی

A Massage Therapist's Guide to Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Ruth Werner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشک در طب جایگزین
A Doctor's Guide to Alternative Medicine: What Works, What Doesn't, and Why
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشک در طب جایگزین

A Doctor's Guide to Alternative Medicine: What Works, What Doesn't, and Why
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Mel Borins and Bernie Siegel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب جایگزین برای سالمندان
Alternative Medicine for the Elderly
نام کتاب:

دانلود کتاب طب جایگزین برای سالمندان

Alternative Medicine for the Elderly
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: P. Cherniack and N. Cherniack
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها
Wound Healing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها

Wound Healing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Luisa A. DiPietro and Aime L. Burns
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طب مکمل
The Complementary Therapist's Guide to Red Flags and Referrals
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طب مکمل

The Complementary Therapist's Guide to Red Flags and Referrals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Clare Stephenson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان های جایگزین و مکمل برای سرطان: رویکردهای یکپارچه و کشف متعارف داروها
Alternative and Complementary Therapies for Cancer: Integrative Approaches and Discovery of Conventional Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان های جایگزین و مکمل برای سرطان: رویکردهای یکپارچه و کشف متعارف داروها

Alternative and Complementary Therapies for Cancer: Integrative Approaches and Discovery of Conventional Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Moulay Alaoui-Jamali
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین مبتنی بر شواهد پزشکی تسکین دهنده
Evidence-Based Practice of Palliative Medicine: Expert Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین مبتنی بر شواهد پزشکی تسکین دهنده

Evidence-Based Practice of Palliative Medicine: Expert Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Nathan E Goldstein and R. Sean Morrison
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب جایگزین
Altternativee medicinee
نام کتاب:

طب جایگزین

Altternativee medicinee
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Rafael Campo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب جایگزین
Alternative Medicine
نام کتاب:

طب جایگزین

Alternative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Hiroshi Sakagami
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب سوزنی در طب مدرن
Acupuncture in Modern Medicine
نام کتاب:

طب سوزنی در طب مدرن

Acupuncture in Modern Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Lucy L. Chen and Tsung O. Cheng
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خلاصه ای از مقالات در درمان جایگزین
A Compendium of Essays on Alternative Therapy
نام کتاب:

خلاصه ای از مقالات در درمان جایگزین

A Compendium of Essays on Alternative Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Arup Bhattacharya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های اخیر در تئوری ها و عمل طب چینی
Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در تئوری ها و عمل طب چینی

Recent Advances in Theories and Practice of Chinese Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Haixue Kuang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط
Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
نام کتاب:

کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط

Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Yukihiro Shoyama
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر
Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
نام کتاب:

درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر

Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad and Roberta de Medeiros
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی
Acupuncture - Concepts and Physiology
نام کتاب:

طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی

Acupuncture - Concepts and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر