موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نوآوری در محصولات مقاوم در برابر فشار
Innovations in Pressure-Sensitive Adhesive Products
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در محصولات مقاوم در برابر فشار

Innovations in Pressure-Sensitive Adhesive Products
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mikhail M Feldstein and Alexander P Moscalets
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها
Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها

Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Junling Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته
Optical Properties of Advanced Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص اپتیکی مواد پیشرفته

Optical Properties of Advanced Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshinobu Aoyagi and Kotaro Kajikawa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ترموپلاستیک
Handbook of Thermoplastics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ترموپلاستیک

Handbook of Thermoplastics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Olagoke Olabisi and Kolapo Adewale
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 54.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز ترکیبی پلیمرها: رویکرد مهندسی
Compositional Analysis of Polymers: An Engineering Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز ترکیبی پلیمرها: رویکرد مهندسی

Compositional Analysis of Polymers: An Engineering Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Aleksandr M. Kochnev , Oleg V. Stoyanov , Gennady E. Zaikov and Renat M. Akhmetkhanov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار
Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار

Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Avraam I. Isayev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 85.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی
Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی

Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bouchaib Radi and Abdelkhalak El Hami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد کامپوزیتی
Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد کامپوزیتی

Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Kamal K. Kar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها
Recent Advances in Biopolymers
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها

Recent Advances in Biopolymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzana Parveen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاظت در برابر خوردگی فلزات توسط پلیمر های ذاتا هادی
Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاظت در برابر خوردگی فلزات توسط پلیمر های ذاتا هادی

Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pravin P. Deshpande and Dimitra Sazou
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرهای رسانا
Conducting Polymers: Bioinspired Intelligent Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرهای رسانا

Conducting Polymers: Bioinspired Intelligent Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Toribio Fernandez Otero , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیت های زیست تخریب پذیر سبز
Biodegradable Green Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های زیست تخریب پذیر سبز

Biodegradable Green Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Susheel Kalia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت
Electrodeposition of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت

Electrodeposition of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel M. A. Mohamed and Teresa D. Golden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند
Advances in Functionally Graded Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند

Advances in Functionally Graded Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل
Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر یونی فلزی کامپوزیت ها: مواد هوشمند چند منظوره و ماهیچه های مصنوعی، مجموعه ای کامل

Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs): Smart Multi-Functional Materials and Artificial Muscles, Complete Set
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohsen Shahinpoor and Hans-Jorg Schneider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات
Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب شکافتگی پیوندهای یگانه کربن-کربن توسط انتقال فلزات

Cleavage of Carbon-Carbon Single Bonds by Transition Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Masahiro Murakami and Naoto Chatani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها
Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها

Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Yves Grohens and P. Jyotishkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاهای سرامیکی
Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاهای سرامیکی

Ceramic Membranes: New Opportunities and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vitaly Gitis , Gadi Rothenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش پیشرفته سرامیک
Advanced Ceramic Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش پیشرفته سرامیک

Advanced Ceramic Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel Mohamed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول علم  تابش مواد: فلزات و آلیاژها
Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and Alloys
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول علم تابش مواد: فلزات و آلیاژها

Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and Alloys
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gary S. Was
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر