موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبات پلیمری : مواد اولیه، جلد 1
Introduction to Polymer Compounding: Raw Materials, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبات پلیمری : مواد اولیه، جلد 1

Introduction to Polymer Compounding: Raw Materials, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Muralisrinivasan Natama Subramanian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی
Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی

Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Brahim Aissa and Emile I. Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها در حفاظت سنگ
Handbook of Polymers in Stone Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها در حفاظت سنگ

Handbook of Polymers in Stone Conservation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Elisabetta Princi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرهای زیست تخریب پذیر
Handbook of Biodegradable Polymers, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرهای زیست تخریب پذیر

Handbook of Biodegradable Polymers, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Catia Bastioli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا
CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا

CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christian Wohlfarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک آزمایشگاه های مواد با شبیه سازی SolidWorks
Mechanics of Materials Labs with SolidWorks Simulation 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک آزمایشگاه های مواد با شبیه سازی SolidWorks

Mechanics of Materials Labs with SolidWorks Simulation 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Huei-Huang Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات، کاربرد ها و پیشرفت ها
Engineering Materials: Research, Applications and Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات، کاربرد ها و پیشرفت ها

Engineering Materials: Research, Applications and Advances
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: K.M. Gupta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد بلور و ارزیابی سیلیکون برای VLSI و ULSI
Crystal Growth and Evaluation of Silicon for VLSI and ULSI
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد بلور و ارزیابی سیلیکون برای VLSI و ULSI

Crystal Growth and Evaluation of Silicon for VLSI and ULSI
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Golla Eranna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد دمای بالا و مکانیزمها
High Temperature Materials and Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد دمای بالا و مکانیزمها

High Temperature Materials and Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoseph Bar-Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی مواد
Micro- and Macromechanical Properties of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی مواد

Micro- and Macromechanical Properties of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yichun Zhou, Li Yang and Yongli Huang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مواد سینتیک
Materials Kinetics Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مواد سینتیک

Materials Kinetics Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ryan O'Hayre
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوکامپوزیت های پلیمری نانوسلولز: اصول و کاربرد ها
Nanocellulose Polymer Nanocomposites: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوکامپوزیت های پلیمری نانوسلولز: اصول و کاربرد ها

Nanocellulose Polymer Nanocomposites: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوبلورها برمبنای پلی ساکارید
Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوبلورها برمبنای پلی ساکارید

Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jin Huang , Peter R. Chang , Ning Lin and Alain Dufresne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند ها در کلوئید و علم رابط XXIII
Trends in Colloid and Interface Science XXIV
نام کتاب:

دانلود کتاب روند ها در کلوئید و علم رابط XXIII

Trends in Colloid and Interface Science XXIV
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Victor Starov and Karel Procházka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل / ماندگاری رادیکال پلیمریزاسیون
Fundamentals of Controlled/Living Radical Polymerization
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل / ماندگاری رادیکال پلیمریزاسیون

Fundamentals of Controlled/Living Radical Polymerization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Nicolay V Tsarevsky , Brent S Sumerlin , Phlipp Vana, Robson Storey, Yusuf Yagci , Peter Nesvadba
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مقاومت شیشه و سرامیک
Strength Properties of Glass and Ceramics
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مقاومت شیشه و سرامیک

Strength Properties of Glass and Ceramics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: John W. Pepi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد پلیمر مخلوط و نانوکامپوزیت ها
Functional Polymer Blends and Nanocomposites: A Practical Engineering Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد پلیمر مخلوط و نانوکامپوزیت ها

Functional Polymer Blends and Nanocomposites: A Practical Engineering Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov , Liliya I. Bazylyak and A. K. Haghi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در  علوم مواد پلیمر: تحقیق، توسعه و کاربردها
Progress in Polymer Materials Science: Research, Development and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در علوم مواد پلیمر: تحقیق، توسعه و کاربردها

Progress in Polymer Materials Science: Research, Development and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov , Oleg V. Stoyanov and Elena I. Kulish
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی
Polymers for Packaging Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی

Polymers for Packaging Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sajid Alavi , Sabu Thomas, K. P. Sandeep, Nandakumar Kalarikkal , Jini Varghese and Srinivasarao Yaragalla
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک
Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک

Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Suzanne N. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر