موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابررساناها
Superconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب ابررساناها

Superconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: A. V. Narlika
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیکها با درجه حرارت فوق العاده بالا: مواد برای کاربرد های شدید محیطی
Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیکها با درجه حرارت فوق العاده بالا: مواد برای کاربرد های شدید محیطی

Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: William G. Fahrenholtz , Eric J. Wuchina , William E. Lee , Yanchun Zhou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات ماتریکس سرامیک
Ceramic Matrix Composites: Materials, Modeling and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات ماتریکس سرامیک

Ceramic Matrix Composites: Materials, Modeling and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Narottam P. Bansal and Jacques Lamon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری
Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری

Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: K.L. Mittal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد کامپوزیت و پردازش
Composite Materials and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد کامپوزیت و پردازش

Composite Materials and Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: M. Balasubramanian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سلسله مراتبی میکرو/نانو ساختار: ساخت، خواص و کاربرد ها
Hierarchical Micro/Nanostructured Materials: Fabrication, Properties, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سلسله مراتبی میکرو/نانو ساختار: ساخت، خواص و کاربرد ها

Hierarchical Micro/Nanostructured Materials: Fabrication, Properties, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Weiping Cai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سرامیکی برای کاربردهای  انرژی
Ceramic Materials for Energy Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سرامیکی برای کاربردهای انرژی

Ceramic Materials for Energy Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hua-Tay Lin, Yutai Katoh, Alberto Vomiero, Soshu Kirihara and Sujanto Widjaja
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8..5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب
Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب

Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rakesh Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک جامدات: علم مواد
Understanding Solids: The Science of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب درک جامدات: علم مواد

Understanding Solids: The Science of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Richard J. D. Tilley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد متخلخل: پردازش و کاربردها
Porous Materials: Processing and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد متخلخل: پردازش و کاربردها

Porous Materials: Processing and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Peisheng Liu Ph.D. , Guo-Feng Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی
Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی

Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Norbert Niessner and Daniel Wagner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه ای مختصر از پلاستیک
Kleine Geschichte der Kunststoffe
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه ای مختصر از پلاستیک

Kleine Geschichte der Kunststoffe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Dietrich Braun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدلسازی و شبیه سازی در مواد فیبری: تکنیک ها و کاربرد ها
Modelling and Simulation in Fibrous Materials: Techniques and Applications (Material Science and Technologies)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی در مواد فیبری: تکنیک ها و کاربرد ها

Modelling and Simulation in Fibrous Materials: Techniques and Applications (Material Science and Technologies)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Asis Patanaik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای ساده برای شناسایی پلاستیکها
Simple Methods for Identification of Plastics
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای ساده برای شناسایی پلاستیکها

Simple Methods for Identification of Plastics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Dietrich Braun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد لاستیکی طبیعی: جلد 2: کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها
Natural Rubber Materials: Volume 2: Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد لاستیکی طبیعی: جلد 2: کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

Natural Rubber Materials: Volume 2: Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Chin Han Chan, Laly Pothen , Jithin Joy , Hanna Maria, Ben-Zhong Tang , Alaa S Abd-El-Aziz , Stephen Craig, Jianhua Dong, Toshio Masuda , Christoph Weder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مواد پلیمری در مهندسی
Materials Science of Polymers for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مواد پلیمری در مهندسی

Materials Science of Polymers for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Tim Osswald , Georg Menges
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 60.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درجه حرارت بالای پلیمر مخلوط
High Temperature Polymer Blends
نام کتاب:

دانلود کتاب درجه حرارت بالای پلیمر مخلوط

High Temperature Polymer Blends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mark T. DeMeuse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه سیلیکونها با کارایی بالا
Concise Encyclopedia of High Performance Silicones
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه سیلیکونها با کارایی بالا

Concise Encyclopedia of High Performance Silicones
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Atul Tiwari , Mark D. Soucek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مکانیکی پلیمرهای جامد
Mechanical Properties of Solid Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مکانیکی پلیمرهای جامد

Mechanical Properties of Solid Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ian M. Ward, John Sweeney
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنفرانس مشکلات شیشه – CESP
73rd Conference on Glass Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب کنفرانس مشکلات شیشه – CESP

73rd Conference on Glass Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: S. K. Sundaram
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر