موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  کنفرانس مشکلات شیشه – CESP
73rd Conference on Glass Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب کنفرانس مشکلات شیشه – CESP

73rd Conference on Glass Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: S. K. Sundaram
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمپلکس های پلی الکترولیت در حالت پراکنده و جامد I: اصول و نظریه
Polyelectrolyte Complexes in the Dispersed and Solid State I: Principles and Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب کمپلکس های پلی الکترولیت در حالت پراکنده و جامد I: اصول و نظریه

Polyelectrolyte Complexes in the Dispersed and Solid State I: Principles and Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Martin Müller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تکنیک های ساخت برای پلیمر کامپوزیت
Manufacturing Techniques for Polymer Matrix Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های ساخت برای پلیمر کامپوزیت

Manufacturing Techniques for Polymer Matrix Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: S Advani , K-T Hsiao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و مهندسی مواد
Materials Science and Engineering: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و مهندسی مواد

Materials Science and Engineering: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: William D. Callister Jr. , David G. Rethwisch
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبلور پلیمر
Handbook of Polymer Crystallization
نام کتاب:

دانلود کتاب تبلور پلیمر

Handbook of Polymer Crystallization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ewa Piorkowska , Gregory C. Rutledge
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 105 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد جامد و مواد مبتنی بر کربن
Carbon Based Solids and Materials (ISTE)
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد جامد و مواد مبتنی بر کربن

Carbon Based Solids and Materials (ISTE)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pierre Delhaes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای فن آوری های پیشرفته: پردازش، خواص و کاربردها
Polymers for Advanced Technologies: Processing, Characterization and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای فن آوری های پیشرفته: پردازش، خواص و کاربردها

Polymers for Advanced Technologies: Processing, Characterization and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov, Liliya I. Bazylyak, Jimsher N. Aneli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و  فناوری های كائوچو
The Science and Technology of Rubber, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و فناوری های كائوچو

The Science and Technology of Rubber, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: James E. Mark, Burak Erman and Mike Roland
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم در محیط متخلخل
Heat and Mass Transfer in Porous Media
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم در محیط متخلخل

Heat and Mass Transfer in Porous Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: J.M.P.Q. Delgado
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقالات منتخب از کارگاه آموزشی اصول و کاربردها از گرافن (کربن نانوساختارها)
GraphITA 2011: Selected papers from the Workshop on Fundamentals and Applications of Graphene (Carbon Nanostructures)
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالات منتخب از کارگاه آموزشی اصول و کاربردها از گرافن (کربن نانوساختارها)

GraphITA 2011: Selected papers from the Workshop on Fundamentals and Applications of Graphene (Carbon Nanostructures)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Luca Ottaviano , Vittorio Morandi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای فازی در علوم مواد و مهندسی
Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای فازی در علوم مواد و مهندسی

Phase-Field Methods in Materials Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Nikolas Provatas , Ken Elder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز نانومکانیکی مواد با کارایی بالا
Nanomechanical Analysis of High Performance Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز نانومکانیکی مواد با کارایی بالا

Nanomechanical Analysis of High Performance Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Atul Tiwari
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی فشنگ ها و اسلحه گرم
Cartridges and Firearm Identification
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی فشنگ ها و اسلحه گرم

Cartridges and Firearm Identification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Robert E. Walker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


VIII دانلود کتاب پیشرفت در سرامیک  زره
Advances in Ceramic Armor VIII: Ceramic Engineering and Science Proceedings
نام کتاب:

VIII دانلود کتاب پیشرفت در سرامیک زره

Advances in Ceramic Armor VIII: Ceramic Engineering and Science Proceedings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Swab
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیلیکون تجهیزات حالت جامد  و تشخیص پرتو
Silicon Solid State Devices and Radiation Detection
نام کتاب:

دانلود کتاب سیلیکون تجهیزات حالت جامد و تشخیص پرتو

Silicon Solid State Devices and Radiation Detection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Claude Leroy , Pier-Giorgio Rancoita
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مواد
Mechanics of Materials For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مواد

Mechanics of Materials For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: James H. Allen III PE PhD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتاب اطلاعات پلاستیسایزر (افزایش دهنده انعطاف پذیری)
Plasticizers Databook
نام کتاب:

کتاب اطلاعات پلاستیسایزر (افزایش دهنده انعطاف پذیری)

Plasticizers Databook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Anna Wypych
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.43 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مقدمه ای بر تئوری الاستیسیته برای نقص های کریستال
Introduction to Elasticity Theory for Crystal Defects
نام کتاب:

مقدمه ای بر تئوری الاستیسیته برای نقص های کریستال

Introduction to Elasticity Theory for Crystal Defects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: R. W. Balluffi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رئولوژی سوسپانسیون کلوئیدی
Colloidal Suspension Rheology
نام کتاب:

رئولوژی سوسپانسیون کلوئیدی

Colloidal Suspension Rheology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jan Mewis and Norman J. Wagner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاشت یون
Ion Implantation
نام کتاب:

کاشت یون

Ion Implantation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mark Goorsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر