موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی الهام گرفته نامتقارن-زیستی و ایجاد کانال بیومیمتیک  نانو منفرد هوشمند
Bio-inspired Asymmetric Design and Building of Biomimetic Smart Single Nanochannels
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی الهام گرفته نامتقارن-زیستی و ایجاد کانال بیومیمتیک نانو منفرد هوشمند

Bio-inspired Asymmetric Design and Building of Biomimetic Smart Single Nanochannels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Xu Hou
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر
Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر

Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Devrim Balkose
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و  کاربرد ها
Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروکسی آپاتیت: سنتز و کاربرد ها

Hydroxyapatite: Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoshiki Oshida
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th
How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه شیشه جهان را تغییر داد: تاریخچه و شیمی شیشه از دوران باستان تا قرن 13th

How Glass Changed the World: The History and Chemistry of Glass from Antiquity to the 13th Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Seth C. Rasmussen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های پیشرفته مکانیک محیطهای پیوسته برای مواد و سازه ها
Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures (Advanced Structured Materials)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های پیشرفته مکانیک محیطهای پیوسته برای مواد و سازه ها

Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures (Advanced Structured Materials)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Konstantin Naumenko , Marcus Aßmus
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پیشرفته  مواد و مدل سازی
Advanced Engineering Materials and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پیشرفته مواد و مدل سازی

Advanced Engineering Materials and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ashutosh Tiwari , N. Arul Murugan and Rajeev Ahuja
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش فعال محافظ: پوشش های نسل جدید برای فلزات
Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش فعال محافظ: پوشش های نسل جدید برای فلزات

Active Protective Coatings: New-Generation Coatings for Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Anthony E. Hughes , Johannes M.C. Mol , Mikhail L. Zheludkevich and Rudolph G. Buchheit
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الماس و مواد مرکب کربن و نانوکامپوزیت ها
Diamond and Carbon Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب الماس و مواد مرکب کربن و نانوکامپوزیت ها

Diamond and Carbon Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطکاک مواد مرکب
Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطکاک مواد مرکب

Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: KL Sundarkrishnaa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد بر اساس کیتوزان در رشد و حفاظت گیاهان
Chitosan Based Nanomaterials in Plant Growth and Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد بر اساس کیتوزان در رشد و حفاظت گیاهان

Chitosan Based Nanomaterials in Plant Growth and Protection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vinod Saharan and Ajay Pal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی
Chemistry of High-Energy Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی

Chemistry of High-Energy Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Thomas M. Klapötke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی در بیوپلیمر ها: تحولات، کاربرد ها و عرصه های به چالش کشیدن
Biotechnology in Biopolymers: Developments, Applications & Challenging Areas
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی در بیوپلیمر ها: تحولات، کاربرد ها و عرصه های به چالش کشیدن

Biotechnology in Biopolymers: Developments, Applications & Challenging Areas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Atul Tiwari and Ravi B. Srivastava
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر های معدنی زیست پزشکی: زیست فعالی و کاربرد های معدنی ملکول های طبیعی و مصنوعی پلیمریک
Biomedical Inorganic Polymers: Bioactivity and Applications of Natural and Synthetic Polymeric Inorganic Molecules
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر های معدنی زیست پزشکی: زیست فعالی و کاربرد های معدنی ملکول های طبیعی و مصنوعی پلیمریک

Biomedical Inorganic Polymers: Bioactivity and Applications of Natural and Synthetic Polymeric Inorganic Molecules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Werner E G Müller , Xiaohong Wang and Heinz C. Schröder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیک بر پایه زیستی : مواد و کاربردیها
Bio-Based Plastics: Materials and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیک بر پایه زیستی : مواد و کاربردیها

Bio-Based Plastics: Materials and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Stephan Kabasci and Christian Stevens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت و پایداری پلیمرها
Resistance and Stability of Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت و پایداری پلیمرها

Resistance and Stability of Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gottfried Ehrenstein and Sonja Pongratz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تراکم ضبط مغناطیسی فوق العاده بالا: مواد ذخیره سازی و رسانه طراحی
Ultra-High-Density Magnetic Recording: Storage Materials and Media Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب تراکم ضبط مغناطیسی فوق العاده بالا: مواد ذخیره سازی و رسانه طراحی

Ultra-High-Density Magnetic Recording: Storage Materials and Media Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gaspare Varvaro and Francesca Casoli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها
Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی استایرن: خواص، عملکرد، و کاربردها

Polystyrene: Properties, Performance, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: James E. Gray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش
Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی پلیمر: اصول، خصوصیات، و پردازش

Polymer Morphology: Principles, Characterization, and Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Qipeng Guo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابکشش غیر خطی و پسماند: پیوند سیالات-جامد در محیط متخلخل
Nonlinear Elasticity and Hysteresis: Fluid-Solid Coupling in Porous Media
نام کتاب:

دانلود کتابکشش غیر خطی و پسماند: پیوند سیالات-جامد در محیط متخلخل

Nonlinear Elasticity and Hysteresis: Fluid-Solid Coupling in Porous Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alicia H. Kim and Robert A. Guyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی:  تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون
Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح مایع و پیوستگی: تولید اشعه ایکس با استفاده از روش تابش سینکروترون

Liquid Surfaces and Interfaces: Synchrotron X-ray Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Professor Peter S. Pershan , Mark Schlossman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر