موضوعات کتاب ها

اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) ارتعاشی
Vibrational Spectroscopy
نام کتاب:

اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) ارتعاشی

Vibrational Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Dominique de Caro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الاستومر (کشپار) های ترموپلاستیک
Thermoplastic Elastomers
نام کتاب:

الاستومر (کشپار) های ترموپلاستیک

Thermoplastic Elastomers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel Zaki El-Sonbati
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ابر رسانایی – تئوری و کاربرد ها
Superconductivity - Theory and Applications
نام کتاب:

ابر رسانایی – تئوری و کاربرد ها

Superconductivity - Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adir Moyses Luiz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 استوکیومتری و علم مواد
Stoichiometry and Materials Science - When Numbers Matter
نام کتاب:

استوکیومتری و علم مواد

Stoichiometry and Materials Science - When Numbers Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Alessio Innocenti and Norlida Kamarulzaman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربید سیلیکون – مواد، پردازش و کاربرد در دستگاه های الکترونیکی
Silicon Carbide - Materials, Processing and Applications in Electronic Devices
نام کتاب:

کاربید سیلیکون – مواد، پردازش و کاربرد در دستگاه های الکترونیکی

Silicon Carbide - Materials, Processing and Applications in Electronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Moumita Mukherjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفتهای اخیر در بلستسزرس
Recent Advances in Plasticizers
نام کتاب:

پیشرفتهای اخیر در بلستسزرس

Recent Advances in Plasticizers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohammad Luqman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حفرات ناشی از خوردگی
Pitting Corrosion
نام کتاب:

حفرات ناشی از خوردگی

Pitting Corrosion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Nasr Bensalah
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روش های تست غیر مخرب و کاربرد های جدید
Nondestructive Testing Methods and New Applications
نام کتاب:

روش های تست غیر مخرب و کاربرد های جدید

Nondestructive Testing Methods and New Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohammad Omar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیلیکون کریستالی – خواص و کاربرد ها
Crystalline Silicon - Properties and Uses
نام کتاب:

سیلیکون کریستالی – خواص و کاربرد ها

Crystalline Silicon - Properties and Uses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sukumar Basu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آلیاژ های مس – کاربرد های اولیه و عملکرد فعلی – فرآیند های بهبود
Copper Alloys - Early Applications and Current Performance - Enhancing Processes
نام کتاب:

آلیاژ های مس – کاربرد های اولیه و عملکرد فعلی – فرآیند های بهبود

Copper Alloys - Early Applications and Current Performance - Enhancing Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Luca Collini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علم و مهندسی بیو متریال ها (زیست مواد ها)
Biomaterials Science and Engineering
نام کتاب:

علم و مهندسی بیو متریال ها (زیست مواد ها)

Biomaterials Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rosario Pignatello
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومتریال ها (بیومواد، زیست مواد) – فیزیک و شیمی
Biomaterials - Physics and Chemistry
نام کتاب:

بیومتریال ها (بیومواد، زیست مواد) – فیزیک و شیمی

Biomaterials - Physics and Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rosario Pignatello
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد های ابررسانایی  TC- بالا
Applications of High-Tc Superconductivity
نام کتاب:

کاربرد های ابررسانایی TC- بالا

Applications of High-Tc Superconductivity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adir Moysés Luiz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت در القاء و حرارت مایکروویو  از مواد معدنی و آلی
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
نام کتاب:

پیشرفت در القاء و حرارت مایکروویو از مواد معدنی و آلی

Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Stanisław Grundas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک تغییر شکل و شکست پلیمر ها
The Physics of Deformation and Fracture of Polymers
نام کتاب:

فیزیک تغییر شکل و شکست پلیمر ها

The Physics of Deformation and Fracture of Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: A. S. Argon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوکامپوزیتهای پلیمری چند منظوره
Multifunctional Polymer Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوکامپوزیتهای پلیمری چند منظوره

Multifunctional Polymer Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jinsong Leng and Alan Kin-tak Lau
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.04 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات پلیمر و فرآیندهای شیمیایی – تکنیک ها، آنالیزو کاربرد ها
Polymer Products and Chemical Processes: Techniques, Analysis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات پلیمر و فرآیندهای شیمیایی – تکنیک ها، آنالیزو کاربرد ها

Polymer Products and Chemical Processes: Techniques, Analysis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Richard A. Pethrick, Eli M. Pearce, and Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.55 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی های ساختاری ژئومتریال ها – اصول و کاربرد ها
CONSTITUTIVE MODELING OF GEOMATERIALS: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی های ساختاری ژئومتریال ها – اصول و کاربرد ها

CONSTITUTIVE MODELING OF GEOMATERIALS: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Teruo Naka
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث پیشرفته در رشد بلور (کریستالیزاسیون)
ADVANCED TOPICS ON CRYSTAL GROWTH
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در رشد بلور (کریستالیزاسیون)

ADVANCED TOPICS ON CRYSTAL GROWTH
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sukarno Olavo Ferreira
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در علم بیومتریال و کاربردهای زیست پزشکی
ADVANCES IN BIOMATERIALS SCIENCE AND BIOMEDICAL APPLICATIONS
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در علم بیومتریال و کاربردهای زیست پزشکی

ADVANCES IN BIOMATERIALS SCIENCE AND BIOMEDICAL APPLICATIONS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rosario Pignatello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر