موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مواد متالوسوپرامولکولی عملکردی
Functional Metallosupramolecular Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد متالوسوپرامولکولی عملکردی

Functional Metallosupramolecular Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: John George Hardy , Felix H Schacher , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی پلیمرهای با کارایی بالا: خواص، عملکرد و کاربردها
Foundations of High Performance Polymers: Properties, Performance and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی پلیمرهای با کارایی بالا: خواص، عملکرد و کاربردها

Foundations of High Performance Polymers: Properties, Performance and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Bob A. Howell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی مخلوطهای پلیمری: سنتز، خواص و عملکرد
Functional Polymer Blends: Synthesis, Properties, and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی مخلوطهای پلیمری: سنتز، خواص و عملکرد

Functional Polymer Blends: Synthesis, Properties, and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vikas Mittal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی
Topological Insulators: The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport
نام کتاب:

دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی

Topological Insulators: The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gregory Tkachov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه
Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه

Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید
Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید

Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Fiona Hatton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسوی فرمول درجه دوم
Beyond the Quadratic Formula
نام کتاب:

دانلود کتاب انسوی فرمول درجه دوم

Beyond the Quadratic Formula
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ronald S. Irving
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر
Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر

Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Devrim Balkose
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر
Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر

Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bradley S. Tice
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سیلیکون پیشرفته  برای کاربردهای فتوولتائیک
Advanced Silicon Materials for Photovoltaic Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سیلیکون پیشرفته برای کاربردهای فتوولتائیک

Advanced Silicon Materials for Photovoltaic Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sergio Pizzini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی نانولوله های کربنی، گرافن و کامپوزیت ها
Modeling of Carbon Nanotubes, Graphene and their Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی نانولوله های کربنی، گرافن و کامپوزیت ها

Modeling of Carbon Nanotubes, Graphene and their Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Konstantinos I. Tserpes and Nuno Silvestre
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد در دمای بالا کامپوزیت های پلیمری
High Temperature Performance of Polymer Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد در دمای بالا کامپوزیت های پلیمری

High Temperature Performance of Polymer Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yu Bai and Thomas Keller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم: اصول و کاربردها
Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت و جرم: اصول و کاربردها

Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yunus Cengel and Afshin Ghajar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سبز: فن آوری پردازش، خواص و کاربردها
Handbook of Green Materials : Processing Technologies, Properties and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سبز: فن آوری پردازش، خواص و کاربردها

Handbook of Green Materials : Processing Technologies, Properties and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Kristiina Oksman , Aji P Mathew , Alexander Bismarck , Orlando Rojas and Mohini Sain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیو کامپوزیت های زیست تجدیدپذیر سبز: از دانش تا کاربردهای صنعتی
Green Biorenewable Biocomposites: From Knowledge to Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیو کامپوزیت های زیست تجدیدپذیر سبز: از دانش تا کاربردهای صنعتی

Green Biorenewable Biocomposites: From Knowledge to Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Michael R. Kessler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد کلیدی، جلد 2: مفاهیم میان رشته ای و تحقیقات
Key Engineering Materials, Volume 2: Interdisciplinary Concepts and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد کلیدی، جلد 2: مفاهیم میان رشته ای و تحقیقات

Key Engineering Materials, Volume 2: Interdisciplinary Concepts and Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: François Kajzar , Eli M. Pearce , Nikolai A. Turovskij and Omari V. Mukbaniani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب پوشش های پیشرفته سرامیک و مواد را برای محیط های خشن III – مجموعه مقالات علم و مهندسی سرامیک، جلد 34 شماره 3
Advanced Ceramic Coatings and Materials for Extreme Environments III: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 34 Issue 3
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب پوشش های پیشرفته سرامیک و مواد را برای محیط های خشن III – مجموعه مقالات علم و مهندسی سرامیک، جلد 34 شماره 3

Advanced Ceramic Coatings and Materials for Extreme Environments III: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 34 Issue 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hua-Tay Lin , Taejin Hwang , Soshu Kirihara and Sujanto Widjaja
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فسفازین ها برای کاربردهای پزشکی
Polyphosphazenes for Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فسفازین ها برای کاربردهای پزشکی

Polyphosphazenes for Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ian Teasdale and Oliver Brüggemann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها در محیط زیست دریایی
Polymers in a Marine Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها در محیط زیست دریایی

Polymers in a Marine Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mukesh Doble , Ramasamy Venkatesan and Nelamane Vijayakumar Ravi Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوپلیمر ها: مواد فتومقاوم، فرآیند ها و کاربرد ها
Photopolymers: Photoresist Materials, Processes, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوپلیمر ها: مواد فتومقاوم، فرآیند ها و کاربرد ها

Photopolymers: Photoresist Materials, Processes, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Kenichiro Nakamura
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر