موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ۲۱ اسرار بازاریابی ویدیوهای یوتیوب
21 YouTube Video Marketing Secrets
نام کتاب:

دانلود کتاب ۲۱ اسرار بازاریابی ویدیوهای یوتیوب

21 YouTube Video Marketing Secrets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: BJ Min
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب این تقصیر شما نیست:آزاد کردن خود را از شرم سوء استفاده دوران کودکی با قدرت دلسوزی به خود
It Wasn't Your Fault: Freeing Yourself from the Shame of Childhood Abuse with the Power of Self-Compassion
نام کتاب:

دانلود کتاب این تقصیر شما نیست:آزاد کردن خود را از شرم سوء استفاده دوران کودکی با قدرت دلسوزی به خود

It Wasn't Your Fault: Freeing Yourself from the Shame of Childhood Abuse with the Power of Self-Compassion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beverly Engel LMFT
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه طنز
Phonological Development: The First Two Years 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه طنز

Phonological Development: The First Two Years 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Marilyn May Vihman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها
Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها

Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brooke Noel and Bruder, Kenneth Moore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه آهنگ و آواز: مقدمه
Philosophy of Song and Singing: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه آهنگ و آواز: مقدمه

Philosophy of Song and Singing: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jeanette Bicknell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانگری انسانی
Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانگری انسانی

Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David J. Cain , Kevin Keenan and Shawn Rubin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله زوج ها با استرس: چشم انداز فرهنگی
Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله زوج ها با استرس: چشم انداز فرهنگی

Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mariana K. Falconier , Ashley K. Randall and Guy Bodenmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم رفتاری
Behavioral Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم رفتاری

Behavioral Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Fadem
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند
Psychology in the Indian Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند

Psychology in the Indian Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Ramakrishna Rao and Anand C. Paranjpe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2
Advances in Psychology and Law: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2

Advances in Psychology and Law: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian H. Bornstein and Monica K. Miller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی
Centrality of History for Theory Construction in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی

Centrality of History for Theory Construction in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sven Hroar Klempe and Roger Smith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان
New Directions in Language Learning Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان

New Directions in Language Learning Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Christina Gkonou , Dietmar Tatzl and Sarah Mercer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان

Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne-Laure Sutter-Dallay , Nine M-C Glangeaud-Freudenthal , Antoine Guedeney and Anita Riecher-Rössler
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی
Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی

Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Manuel DeLanda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان
Philosophy and Psychology of Time
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانشناسی زمان

Philosophy and Psychology of Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bruno Mölder , Valtteri Arstila and Peter Øhrstrøm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید
Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و روانپزشکی: مشکلات، راهها و دیدگاه های جدید

Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections and New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Daniel D. Moseley and Gary Gala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها
Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: مقدمه ای بر سوالات کلیدی و زمینه ها

Philosophy and Education: An introduction to key questions and themes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Joanna Haynes , Ken Gale and Melanie Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان
Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و آموزش و پرورش: معرفی فلسفه به جوانان

Philosophy and Education: Introducing Philosophy to Young People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lone Jana Mohr Israeloff Roberta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون
Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: گفتگو گمشده افلاطون

Philosophos: Plato's Missing Dialogue 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mary Louise Gill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی: مبحی شناسایی و تقسیم بندی امراض
Philosophical Issues in Psychiatry II: Nosology
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل فلسفی در روانپزشکی: مبحی شناسایی و تقسیم بندی امراض

Philosophical Issues in Psychiatry II: Nosology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth S. Kendler , Josef Parnas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر