موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب خواندن های روانشناسی کاربردی
Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن های روانشناسی کاربردی

Applied Psychology Readings: Selected Papers from Singapore Conference on Applied Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Man-Tak Leung and Lee Ming Tan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه
Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه در قرن بیست و یکم: دیدگاه های انتقادی جدید از هنر، علوم انسانی و علوم پایه

Memory in the Twenty-First Century: New Critical Perspectives from the Arts, Humanities, and Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sebastian Groes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی: مقدمه و کاربرد ها
Psycholinguistics: Introduction and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی: مقدمه و کاربرد ها

Psycholinguistics: Introduction and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lise Menn and Nina F. Dronkers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هربرت سی کلمن: پیشگام در روانشناسی اجتماعی تجزیه و تحلیل و حل اختلافات
Herbert C. Kelman: A Pioneer in the Social Psychology of Conflict Analysis and Resolution
نام کتاب:

دانلود کتاب هربرت سی کلمن: پیشگام در روانشناسی اجتماعی تجزیه و تحلیل و حل اختلافات

Herbert C. Kelman: A Pioneer in the Social Psychology of Conflict Analysis and Resolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Herbert C. Kelman and Ronald J. Fisher
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مونچوسن توسط پروکسی و سایر سوء استفاده ها: تکنیک های تحقیق عملی و قانونی
Munchausen by Proxy and Other Factitious Abuse: Practical and Forensic Investigative Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مونچوسن توسط پروکسی و سایر سوء استفاده ها: تکنیک های تحقیق عملی و قانونی

Munchausen by Proxy and Other Factitious Abuse: Practical and Forensic Investigative Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kathryn Artingstall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر
Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهنیت: یک چارچوب جدید برای درک شناخت اجتماعی بشر

Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Tadeusz Wieslaw Zawidzki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ۲۱ اسرار بازاریابی ویدیوهای یوتیوب
21 YouTube Video Marketing Secrets
نام کتاب:

دانلود کتاب ۲۱ اسرار بازاریابی ویدیوهای یوتیوب

21 YouTube Video Marketing Secrets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: BJ Min
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب این تقصیر شما نیست:آزاد کردن خود را از شرم سوء استفاده دوران کودکی با قدرت دلسوزی به خود
It Wasn't Your Fault: Freeing Yourself from the Shame of Childhood Abuse with the Power of Self-Compassion
نام کتاب:

دانلود کتاب این تقصیر شما نیست:آزاد کردن خود را از شرم سوء استفاده دوران کودکی با قدرت دلسوزی به خود

It Wasn't Your Fault: Freeing Yourself from the Shame of Childhood Abuse with the Power of Self-Compassion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Beverly Engel LMFT
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه طنز
Phonological Development: The First Two Years 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه طنز

Phonological Development: The First Two Years 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Marilyn May Vihman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها
Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه: قدرت ایده ها

Philosophy: The Power Of Ideas 8th edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brooke Noel and Bruder, Kenneth Moore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه آهنگ و آواز: مقدمه
Philosophy of Song and Singing: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه آهنگ و آواز: مقدمه

Philosophy of Song and Singing: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jeanette Bicknell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانگری انسانی
Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانگری انسانی

Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David J. Cain , Kevin Keenan and Shawn Rubin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله زوج ها با استرس: چشم انداز فرهنگی
Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله زوج ها با استرس: چشم انداز فرهنگی

Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mariana K. Falconier , Ashley K. Randall and Guy Bodenmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم رفتاری
Behavioral Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم رفتاری

Behavioral Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Fadem
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند
Psychology in the Indian Tradition
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی در سنت هند

Psychology in the Indian Tradition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Ramakrishna Rao and Anand C. Paranjpe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2
Advances in Psychology and Law: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی و قانون: دوره 2

Advances in Psychology and Law: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian H. Bornstein and Monica K. Miller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی
Centrality of History for Theory Construction in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب محوریت تاریخ برای ساخت تئوری در روانشناسی

Centrality of History for Theory Construction in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sven Hroar Klempe and Roger Smith
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان
New Directions in Language Learning Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های جدید در روانشناسی یادگیری زبان

New Directions in Language Learning Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Christina Gkonou , Dietmar Tatzl and Sarah Mercer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان
Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت مشترک والدین و نوزادان در روانپزشکی زایمان

Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne-Laure Sutter-Dallay , Nine M-C Glangeaud-Freudenthal , Antoine Guedeney and Anita Riecher-Rössler
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی
Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و شبیه سازی

Philosophy and Simulation: The Emergence of Synthetic Reason
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Manuel DeLanda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر