موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار
Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
نام کتاب:

دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار

Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Silvia Castellazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی
Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی

Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Madonna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه
Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه

Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Greg Wiggan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته
Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته

Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Theodore Fallon and Susan P., Sherkow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری
The Behavioral Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری

The Behavioral Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael S. Ascher and Petros Levounis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم
he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم

he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Randi Koppen, Margery Vibe Skagen and Margareth Hagen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی
Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی

Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nady el-Guebaly , Giuseppe Carrà and Marc Galanter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم
Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Zahavi
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان
Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان

Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Xenia Anastassion-Hadjicharalambous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری
Working Memory and Severe Learning Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری

Working Memory and Severe Learning Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Hulme and Susie Mackenzie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس
Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
نام کتاب:

دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس

Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Klaus Corcilius and Dominik Perler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها
One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها

One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Kien-hong YU
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک
Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
نام کتاب:

دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک

Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vittorio Possenti , Daniel B. Gallagher , Brian Schroeder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا
Nietzsche, Wagner, Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا

Nietzsche, Wagner, Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martine Prange
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم
Nietzsches Meta-Existentialism
نام کتاب:

دانلود کتاب متا اگزیستانسیالیسم

Nietzsches Meta-Existentialism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vinod Acharya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز
Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
نام کتاب:

دانلود کتاب آخرین خنده نیچه: انسان به عنوان طنز

Nietzsche's Last Laugh: Ecce Homo as Satire
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas D. More
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق
Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت نیچه: ناتورالیسم در جستجوی اخلاق

Nietzsche's Justice: Naturalism in Search of an Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter R. Sedgwick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی
Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب پویا فراروانشناسی نیچه حیوانات غیر طبیعی

Nietzsche's Dynamic Metapsychology This Uncanny Animal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. Welshon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها
Managing Indoor Climate Risks in Museums
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک آب و هوا داخل سالن در موزه ها

Managing Indoor Climate Risks in Museums
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Bart Ankersmit and Marc Stappers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان
Conversation Analysis and Early Childhood Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مکالمات و آموزش خردسالان

Conversation Analysis and Early Childhood Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Amanda Bateman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر