موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی
Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق و روانشناسی

Ethics and Psychology: Beyond Codes of Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Calum Neill
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست اخلاقی و اصول در بافت بانکداری
Ethical Policy and Principles in Tissue Banking: International Experience and Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست اخلاقی و اصول در بافت بانکداری

Ethical Policy and Principles in Tissue Banking: International Experience and Implementation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jorge Morales Pedraza
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی اخلاقی
Ethical Life: Its Natural and Social Histories
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی اخلاقی

Ethical Life: Its Natural and Social Histories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Webb Keane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی
Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیکهای ضروری بازی درمانی

Essential Play Therapy Techniques: Time-Tested Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles E. Schaefer and Donna Cangelosi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفت شناسی، دانش و تأثیر متقابل
Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفت شناسی، دانش و تأثیر متقابل

Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Juan Redmond , Olga Pombo Martins and Angel Nepomuceno Fernández
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف کیفیت زندگی و تحقیقات سلامت
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف کیفیت زندگی و تحقیقات سلامت

Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Alex C. Michalos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 85.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار
Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
نام کتاب:

دانلود کتاب استخدام و دسترسی به آموزش: سهمی در اجرای مسئولیت شرکت در بازار کار

Employability and Access to Training: A Contribution to the Implementation of Corporate Responsibility in the Labor Market
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Silvia Castellazzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی
Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور هیجانی در روانکاوی: نظریه و کاربرد های بالینی

Emotional Presence in Psychoanalysis: Theory and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Madonna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه
Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب رویای یک مکان به نام خانه: دیدگاه محلی و بین المللی بر تحصیلات معلم و تنوع مدرسه

Dreaming of a Place Called Home: Local and International Perspectives on Teacher Education and School Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Greg Wiggan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته
Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
نام کتاب:

دانلود کتاب فکر و توسعه اشفته

Disordered Thought and Development: Chaos to Organization in the Moment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Theodore Fallon and Susan P., Sherkow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتیاد رفتاری
The Behavioral Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتیاد رفتاری

The Behavioral Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael S. Ascher and Petros Levounis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم
he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف هنر : برخورد در ادبیات و علوم

he Art of Discovery: Encounters in Literature and Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Randi Koppen, Margery Vibe Skagen and Margareth Hagen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی
Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اعتیاد: چشم اندازهای بین المللی

Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nady el-Guebaly , Giuseppe Carrà and Marc Galanter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم
Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
نام کتاب:

دانلود کتاب خود و دیگری: بررسی ذهنیت، همدلی، و شرم

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dan Zahavi
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان
Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی: علل، تشخیص و درمان

Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Xenia Anastassion-Hadjicharalambous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری
Working Memory and Severe Learning Difficulties
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری و مشکلات شدید یادگیری

Working Memory and Severe Learning Difficulties
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Charles Hulme and Susie Mackenzie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس
Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
نام کتاب:

دانلود کتاب جزء بندی روح: بحث افلاطون تا لایبنیتس

Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Klaus Corcilius and Dominik Perler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها
One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه توصیف یک نقطه٬ توضیح، استنباط، توجیه، و کاربردها

One-dot Theory Described, Explained, Inferred, Justified, and Applied
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Kien-hong YU
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک
Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
نام کتاب:

دانلود کتاب نیهیلیسم و متافیزیک

Nihilism and Metaphysics: The Third Voyage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Vittorio Possenti , Daniel B. Gallagher , Brian Schroeder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا
Nietzsche, Wagner, Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب نیچه، واگنر، اروپا

Nietzsche, Wagner, Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martine Prange
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر