موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پناهگاه های مالیاتی
Tax Havens: How Globalization Really Works
نام کتاب:

دانلود کتاب پناهگاه های مالیاتی

Tax Havens: How Globalization Really Works
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ronen Palan , Richard Murphy and Christian Chavagneux
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع فرصت ها: زمان ترک شغل روزانه خود
Startup Opportunities: Know When To Quit Your Day Job
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع فرصت ها: زمان ترک شغل روزانه خود

Startup Opportunities: Know When To Quit Your Day Job
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sean Wise and Brad Feld
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ تحولات لغوی املا ها: روان شناسی املا عبری
Spelling Morphology: The Psycholinguistics of Hebrew Spelling
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ تحولات لغوی املا ها: روان شناسی املا عبری

Spelling Morphology: The Psycholinguistics of Hebrew Spelling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Dorit Ravid
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جرقه
Spark: How Old-Fashioned Values Drive a Twenty-First-Century Corporation: Lessons from Lincoln Electric's U
نام کتاب:

دانلود کتاب جرقه

Spark: How Old-Fashioned Values Drive a Twenty-First-Century Corporation: Lessons from Lincoln Electric's U
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frank Koller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار مدیریت پروژه در جهان در حال تغییر
Software Project Management in a Changing World
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار مدیریت پروژه در جهان در حال تغییر

Software Project Management in a Changing World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Günther Ruhe and Claes Wohlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی سوسیالیستی
Socialist Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی سوسیالیستی

Socialist Planning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Michael Ellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود اقتصاد بازار اجتماعی: مورد آلمان
Social Market Economy: The Case of Germany
نام کتاب:

دانلود اقتصاد بازار اجتماعی: مورد آلمان

Social Market Economy: The Case of Germany
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: S Muresan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون سیورس و تاریخ حرف نیم صوتی هجایی در هند و اروپایی یونانی و باستان
Sievers' Law and the History of Semivowel Syllabicity in Indo-European and Ancient Greek
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون سیورس و تاریخ حرف نیم صوتی هجایی در هند و اروپایی یونانی و باستان

Sievers' Law and the History of Semivowel Syllabicity in Indo-European and Ancient Greek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: P. J. Barber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هفت انتظام یک رهبر
Seven Disciplines of A Leader
نام کتاب:

دانلود کتاب هفت انتظام یک رهبر

Seven Disciplines of A Leader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jeff Wolf
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کاربر برای اقتصاد جدید
Shift: A User's Guide to the New Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کاربر برای اقتصاد جدید

Shift: A User's Guide to the New Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Haydn Shaughnessy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات خود تنظیمی واستراتژی ها: نگه داشتن بدن، ذهن و احساسات در کار با کودکان مبتلا به اوتیسم، ADHD یا اختلال حسی
Self-Regulation Interventions and Strategies: Keeping the Body, Mind & Emotions on Task in Children with Autism, ADHD or Sensory Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات خود تنظیمی واستراتژی ها: نگه داشتن بدن، ذهن و احساسات در کار با کودکان مبتلا به اوتیسم، ADHD یا اختلال حسی

Self-Regulation Interventions and Strategies: Keeping the Body, Mind & Emotions on Task in Children with Autism, ADHD or Sensory Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Teresa Garland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروش بالا و پایین خط
Selling Above and Below the Line: Convince the C-Suite. Win Over Management. Secure the Sale.
نام کتاب:

دانلود کتاب فروش بالا و پایین خط

Selling Above and Below the Line: Convince the C-Suite. Win Over Management. Secure the Sale.
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی
Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب درمان موثر: راهنمای جامع سیستماتیک درمان اختلالات روانی

Selecting Effective Treatments: A Comprehensive Systematic Guide to Treating Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Seligman and Lourie W. Reichenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانه و هم افزایی: نوآوری توسعه روستایی در چین
Seeds and Synergies: Innovating Rural Development in China
نام کتاب:

دانلود کتاب دانه و هم افزایی: نوآوری توسعه روستایی در چین

Seeds and Synergies: Innovating Rural Development in China
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Song Yiching and Ronnie Vernooy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برای هنرمند مبلمان ساز
Great Book of Shop Drawings for Craftsman Furniture, Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برای هنرمند مبلمان ساز

Great Book of Shop Drawings for Craftsman Furniture, Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Robert Lang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 115.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتمان علمی و شعارهای جهانی شدن: تاثیر فرهنگ و زبان
Scientific Discourse and the Rhetoric of Globalization: The Impact of Culture and Language
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان علمی و شعارهای جهانی شدن: تاثیر فرهنگ و زبان

Scientific Discourse and the Rhetoric of Globalization: The Impact of Culture and Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Carmen Pérez-Llantada
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش علمی برای مجلات  Impact Factor
Scientific Writing for Impact Factor Journals
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش علمی برای مجلات Impact Factor

Scientific Writing for Impact Factor Journals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Eric Lichtfouse
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و روشنگری
Science and the Enlightenment
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و روشنگری

Science and the Enlightenment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Thomas L. Hankins
سال انتشار: 1985
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه اخلاقی: قطعات منتخب
Ethical Theory: An Anthology
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه اخلاقی: قطعات منتخب

Ethical Theory: An Anthology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Russ Shafer-Landau
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب توسعه و ارائه مدارک و شواهد مبتنی بر عمل: راهنمایی برای روان درمانی
Developing and Delivering Practice-Based Evidence: A Guide for the Psychological Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه و ارائه مدارک و شواهد مبتنی بر عمل: راهنمایی برای روان درمانی

Developing and Delivering Practice-Based Evidence: A Guide for the Psychological Therapies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael Barkham , Gillian E. Hardy and John Mellor-Clark
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر