موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب صرفه جویی در سرمایه داری از سرمایه داران: سرمایه داری جهانی و تاریخچه جهانی
Saving Capitalism from the Capitalists: World Capitalism and Global History
نام کتاب:

دانلود کتاب صرفه جویی در سرمایه داری از سرمایه داران: سرمایه داری جهانی و تاریخچه جهانی

Saving Capitalism from the Capitalists: World Capitalism and Global History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hartmut Elsenhans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از پیاده سازی یک کسب و کار SAP
SAP Business ONE Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب از پیاده سازی یک کسب و کار SAP

SAP Business ONE Implementation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Wolfgang Niefert
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود عملکرد فرآیند کسب و کار: به دست آوردن چابکی، ایجاد ارزش، و دستیابی به موفقیت
Improving Business Process Performance: Gain Agility, Create Value, and Achieve Success
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود عملکرد فرآیند کسب و کار: به دست آوردن چابکی، ایجاد ارزش، و دستیابی به موفقیت

Improving Business Process Performance: Gain Agility, Create Value, and Achieve Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joseph Raynus
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین برای نویسندگان با نوشتن در مورد ادبیات
Rules for Writers with Writing about Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین برای نویسندگان با نوشتن در مورد ادبیات

Rules for Writers with Writing about Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Diana Hacker and Nancy Sommers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بازگشت  خطر : تئوری و عمل سرمایه گذاری عقلانی
Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing (Volume One)
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بازگشت خطر : تئوری و عمل سرمایه گذاری عقلانی

Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing (Volume One)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Harry Markowitz and Kenneth Blay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک تامین و جریان های نقدی در زنجیره های تامین
Risk Management of Supply and Cash Flows in Supply Chains
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک تامین و جریان های نقدی در زنجیره های تامین

Risk Management of Supply and Cash Flows in Supply Chains
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jian Li , Jia Chen and Shouyang Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل خطر در امور مالی و بیمه
Risk Analysis in Finance and Insurance, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل خطر در امور مالی و بیمه

Risk Analysis in Finance and Insurance, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alexander Melnikov
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک در تجارت
Risk Management in Trading: Techniques to Drive Profitability of Hedge Funds and Trading Desks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک در تجارت

Risk Management in Trading: Techniques to Drive Profitability of Hedge Funds and Trading Desks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Davis Edwards
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت چین: چالش جهانی و فرصت ها
Rising China: Global Challenges and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت چین: چالش جهانی و فرصت ها

Rising China: Global Challenges and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jane Golley and Ligang Song
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان مناسب تجارب
Right-Time Experiences: Driving Revenue with Mobile and Big Data
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان مناسب تجارب

Right-Time Experiences: Driving Revenue with Mobile and Big Data
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Maribel Lopez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه اندازی مجدد: آخرین فرصت برای اقتصاد هند
Restart: The Last Chance for the Indian Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب راه اندازی مجدد: آخرین فرصت برای اقتصاد هند

Restart: The Last Chance for the Indian Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mihir S. Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئول گردشگری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR): سیستم های ارزیابی توسعه پایدار در گردشگری
Responsible Tourism and CSR: Assessment Systems for Sustainable Development of SMEs in Tourism
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئول گردشگری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR): سیستم های ارزیابی توسعه پایدار در گردشگری

Responsible Tourism and CSR: Assessment Systems for Sustainable Development of SMEs in Tourism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Mara Manente , Valeria Minghetti and Erica Mingotto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع، بهره وری و جهانی شدن
Resources, Efficiency and Globalization
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع، بهره وری و جهانی شدن

Resources, Efficiency and Globalization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Pavlos Dimitratos and Marian V. Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش در مورد وضعیت اتحادیه اروپا
Report on the State of the European Union: Is Europe Sustainable?
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش در مورد وضعیت اتحادیه اروپا

Report on the State of the European Union: Is Europe Sustainable?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jacques Le Cacheux and Eloi Laurent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقررات اوراق بهادار، بازار، و معاملات
Regulation of Securities, Markets, and Transactions: A Guide to the New Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب مقررات اوراق بهادار، بازار، و معاملات

Regulation of Securities, Markets, and Transactions: A Guide to the New Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Patrick S. Collins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 60.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور منطقه ای علم : مطالعات تقدیم به والتر ایسارد
Regional Science Matters: Studies Dedicated to Walter Isard
نام کتاب:

دانلود کتاب امور منطقه ای علم : مطالعات تقدیم به والتر ایسارد

Regional Science Matters: Studies Dedicated to Walter Isard
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Peter Nijkamp , Adam Rose and Karima Kourtit
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی آمریکایی: لیبرال چند فرهنگی و تفاوت هویت در ادبیات بعد از 1960s
Reconstituting Americans: Liberal Multiculturalism and Identity Difference in Post-1960s Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی آمریکایی: لیبرال چند فرهنگی و تفاوت هویت در ادبیات بعد از 1960s

Reconstituting Americans: Liberal Multiculturalism and Identity Difference in Post-1960s Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Megan Obourn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلایل و اهداف در قانون و آژانس عملی
Reasons and Intentions in Law and Practical Agency
نام کتاب:

دانلود کتاب دلایل و اهداف در قانون و آژانس عملی

Reasons and Intentions in Law and Practical Agency
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: George Pavlakos and Veronica Rodriguez-Blanco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور مالی املاک و مستغلات در اقتصاد جدید
Real Estate Finance in the New Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب امور مالی املاک و مستغلات در اقتصاد جدید

Real Estate Finance in the New Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Piyush Tiwari and Michael White
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواندن، نوشتن و وضوح بلاغت
Reading, Writing, and the Rhetorics of Whiteness
نام کتاب:

دانلود کتاب خواندن، نوشتن و وضوح بلاغت

Reading, Writing, and the Rhetorics of Whiteness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Wendy Ryden and Ian Marshall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر