موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زندگی به تنهایی: جهانی شدن، هویت و تعلق
Living Alone: Globalization, Identity and Belonging
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی به تنهایی: جهانی شدن، هویت و تعلق

Living Alone: Globalization, Identity and Belonging
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Lynn Jamieson , Roona Simpson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی
Writing: Learn to Write Better Academic Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی

Writing: Learn to Write Better Academic Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Els Van Geyte
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا
Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
نام کتاب:

دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا

Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Donald R. Bear , Marcia A. Invernizzi , Shane A. Templeton and Francine A. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های پالت چوبی
Wood Pallet Projects: Cool and Easy-to-Make Projects for the Home and Garden
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های پالت چوبی

Wood Pallet Projects: Cool and Easy-to-Make Projects for the Home and Garden
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Chris Gleason
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاران واقعا  چه می خواهند: رفتار سرمایه گذار و تصمیم گیری دقیق مالی
What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاران واقعا چه می خواهند: رفتار سرمایه گذار و تصمیم گیری دقیق مالی

What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Meir Statman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش و یادگیری از طریق عمل انعکاسی: راهنمای عملی برای اقدام مثبت
Teaching and Learning through Reflective Practice: A Practical Guide for Positive Action
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش و یادگیری از طریق عمل انعکاسی: راهنمای عملی برای اقدام مثبت

Teaching and Learning through Reflective Practice: A Practical Guide for Positive Action
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Tony Ghaye
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئولیت نیابتی در شبه جرم: چشم انداز تطبیقی
Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئولیت نیابتی در شبه جرم: چشم انداز تطبیقی

Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Paula Giliker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی پی پال خود در زمان ثبت
Verify Your PayPal in Record Time!
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی پی پال خود در زمان ثبت

Verify Your PayPal in Record Time!
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Carlos Arteaga Jiménez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش VAR جهت سرمایه گذاری غیر گاوسی
VaR Methodology for Non-Gaussian Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب روش VAR جهت سرمایه گذاری غیر گاوسی

VaR Methodology for Non-Gaussian Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marine Habart-Corlosquet , Jacques Janssen and Raimondo Manca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از اقتصاد سنجی: راهنمای عملی
Using Econometrics: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از اقتصاد سنجی: راهنمای عملی

Using Econometrics: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: A.H. Studenmund
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از سایش و تحلیل مانده در باستان شناسی
Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از سایش و تحلیل مانده در باستان شناسی

Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: João Manuel Marreiros , Juan F. Gibaja Bao and Nuno Ferreira Bicho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه اندازی دانشگاه و spin-off: راهنمای برای کارآفرینان در دانشگاه
University Startups and Spin-Offs: Guide for Entrepreneurs in Academia
نام کتاب:

دانلود کتاب راه اندازی دانشگاه و spin-off: راهنمای برای کارآفرینان در دانشگاه

University Startups and Spin-Offs: Guide for Entrepreneurs in Academia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Manuel Stagars
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با اقتصاد اجتماعی در ایالات متحده
Understanding the Social Economy of the United States
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با اقتصاد اجتماعی در ایالات متحده

Understanding the Social Economy of the United States
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Laurie Mook , John R. Whitman , Jack Quarter and Ann Armstrong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر ضروری
The Essential Manager: How to Thrive in the Global Information Jungle
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر ضروری

The Essential Manager: How to Thrive in the Global Information Jungle
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: James W. Cortada
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفهوم تنزیل
The Concept of Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مفهوم تنزیل

The Concept of Reduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Raphael van Riel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه زبان
The Bloomsbury Companion to the Philosophy of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه زبان

The Bloomsbury Companion to the Philosophy of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Manuel Garcia-Carpintero and Max Kolbel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابرس کیفیت پزشکی
The Biomedical Quality Auditor Handbook, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابرس کیفیت پزشکی

The Biomedical Quality Auditor Handbook, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: ASQ Biomedical Division and Bruce Haggar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر