موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجارت کمی با R: درک ابزارهای ریاضی و محاسباتی
Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت کمی با R: درک ابزارهای ریاضی و محاسباتی

Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Harry Georgakopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک کمی مالی
Quantitative Financial Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک کمی مالی

Quantitative Financial Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Desheng Dash Wu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور مالی کمی: برگشت به اصول اساسی
Quantitative Finance: Back to Basic Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب امور مالی کمی: برگشت به اصول اساسی

Quantitative Finance: Back to Basic Principles
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Adil Reghai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت و مشروعیت حکومت جهانی
Quality and Legitimacy of Global Governance: Case Lessons from Forestry
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت و مشروعیت حکومت جهانی

Quality and Legitimacy of Global Governance: Case Lessons from Forestry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Timothy Cadman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معطوف داشتن از طریق عدم قطعیت
Leading Through Uncertainty: How Umpqua Bank Emerged from the Great Recession Better and Stronger than Ever
نام کتاب:

دانلود کتاب معطوف داشتن از طریق عدم قطعیت

Leading Through Uncertainty: How Umpqua Bank Emerged from the Great Recession Better and Stronger than Ever
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Raymond P. Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی
Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی

Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John Geddes , Jonathan Price and Rebecca McKnight
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی
Cross-Cultural Psychology: Contemporary Themes and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی میان فرهنگی

Cross-Cultural Psychology: Contemporary Themes and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kenneth D. Keith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی زیستی
Biological Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی زیستی

Biological Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Trimble and Mark S. George
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معیارهای خطر و نگرش ها
Risk Measures and Attitudes
نام کتاب:

دانلود کتاب معیارهای خطر و نگرش ها

Risk Measures and Attitudes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Francesca Biagini , Andreas Richter and Harris Schlesinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی مالی برای سازمان عدالت کیفری
Strategic Finance for Criminal Justice Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی مالی برای سازمان عدالت کیفری

Strategic Finance for Criminal Justice Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Daniel Adrian Doss , William H. Sumrall III and Don W. Jones
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بهترین 100 درس زندگی
100 Best Life Lessons: you'll wish someone told you the moment you were born (Volume 1)
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین 100 درس زندگی

100 Best Life Lessons: you'll wish someone told you the moment you were born (Volume 1)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S.J. Damas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آکسفورد روشهای کمی در روانشناسی، جلد 2
The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد روشهای کمی در روانشناسی، جلد 2

The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Todd Little
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی به تنهایی: جهانی شدن، هویت و تعلق
Living Alone: Globalization, Identity and Belonging
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی به تنهایی: جهانی شدن، هویت و تعلق

Living Alone: Globalization, Identity and Belonging
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Lynn Jamieson , Roona Simpson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی
Writing: Learn to Write Better Academic Essays
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش: یاد گرفتن و نوشتن بهتر مقالات علمی

Writing: Learn to Write Better Academic Essays
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Els Van Geyte
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا
Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
نام کتاب:

دانلود کتاب کلمات: مطالعه کلمه برای دانش صدا و پژواک، واژگان، و آموزش املا

Words Their Way: Word Study for Phonics, Vocabulary, and Spelling Instruction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Donald R. Bear , Marcia A. Invernizzi , Shane A. Templeton and Francine A. Johnston
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های پالت چوبی
Wood Pallet Projects: Cool and Easy-to-Make Projects for the Home and Garden
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های پالت چوبی

Wood Pallet Projects: Cool and Easy-to-Make Projects for the Home and Garden
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Chris Gleason
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابداری مالی و گزارشگری

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Financial Accounting and Reporting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: حسابرسی و مدرک

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide (January): Auditing and Attestation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار
Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه مرور آزمون CPA اکسل: محیط زیست و مفاهیم کسب و کار

Wiley CPAexcel Exam Review 2015 Study Guide July: Business Environment and Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: O. Ray Whittington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاران واقعا  چه می خواهند: رفتار سرمایه گذار و تصمیم گیری دقیق مالی
What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاران واقعا چه می خواهند: رفتار سرمایه گذار و تصمیم گیری دقیق مالی

What Investors Really Want: Know What Drives Investor Behavior and Make Smarter Financial Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Meir Statman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر