موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنما برای اقتصاددان جوان
A Guide for the Young Economist
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای اقتصاددان جوان

A Guide for the Young Economist
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Thomson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه اجمالی ادبیات چینی
A Concise History of Chinese Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه اجمالی ادبیات چینی

A Concise History of Chinese Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Yuming Luo and Yang Ye
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان
A Public Health Perspective of Women's Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه سلامت عمومی از سلامت روان زنان

A Public Health Perspective of Women's Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruce Lubotsky Levin and Marion Ann Becker
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه برای ورزش و علوم تغذیه: ترمودینامیک، انرژی زیستی، متابولیسم
A Primer for the Exercise and Nutrition Sciences: Thermodynamics, Bioenergetics, Metabolism
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه برای ورزش و علوم تغذیه: ترمودینامیک، انرژی زیستی، متابولیسم

A Primer for the Exercise and Nutrition Sciences: Thermodynamics, Bioenergetics, Metabolism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Christopher B. Scott
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیدارشناسی: پاسخ ها و تحولات
Phenomenology: Responses and Developments
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیدارشناسی: پاسخ ها و تحولات

Phenomenology: Responses and Developments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Leonard Lawlor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیپلماسی مدرن
Modern Diplomacy
نام کتاب:

دانلود کتاب دیپلماسی مدرن

Modern Diplomacy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: R. P. Barston
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد ساخت و ساز: یک رویکرد جدید
Construction Economics: A New Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد ساخت و ساز: یک رویکرد جدید

Construction Economics: A New Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Danny Myers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر و سبک عکاسی از محصولات
The Art and Style of Product Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر و سبک عکاسی از محصولات

The Art and Style of Product Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: J. Dennis Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 105.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی منظره
Drawing the Landscape
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی منظره

Drawing the Landscape
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Chip Sullivan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 103.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خودآموز تصویری جواهرسازی
More Teach Yourself VISUALLY Jewelry Making: Techniques to Take Your Projects to the Next Level
نام کتاب:

دانلود کتاب خودآموز تصویری جواهرسازی

More Teach Yourself VISUALLY Jewelry Making: Techniques to Take Your Projects to the Next Level
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Chris Franchetti Michaels
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 101.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر کاریکاتور؛ راهنمای جدی طراحی چهره‌های خنده‌دار
The Mad Art of Caricature!: A Serious Guide to Drawing Funny Faces
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر کاریکاتور؛ راهنمای جدی طراحی چهره‌های خنده‌دار

The Mad Art of Caricature!: A Serious Guide to Drawing Funny Faces
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Tom Richmond
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 99.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسورها: یک دایره المعارف تصویری
Dinosaurs: A Visual Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسورها: یک دایره المعارف تصویری

Dinosaurs: A Visual Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: DK Publishing
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 110.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ: از سپیده دم تمدن تا به امروز
History: From the Dawn of Civilization to the Present Day
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ: از سپیده دم تمدن تا به امروز

History: From the Dawn of Civilization to the Present Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Adam Hart-Davis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 251.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه زمان: مقدمه ای بر تاریخ بزرگ
Maps of Time: An Introduction to Big History
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه زمان: مقدمه ای بر تاریخ بزرگ

Maps of Time: An Introduction to Big History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: David Christian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 148.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر
Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی علمی و رفتاری برای دانش آموزان در معرض خطر

Academic and Behavior Supports for At-Risk Students: Tier 2 Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Melissa Stormont , Wendy M. Reinke , Keith C. Herman and Erica S. Lembke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگارش ولز، از رنسانس تا رمانتیسیسم
Writing Wales, from the Renaissance to Romanticism
نام کتاب:

دانلود کتاب نگارش ولز، از رنسانس تا رمانتیسیسم

Writing Wales, from the Renaissance to Romanticism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Stewart Mottr and Sarah Prescott
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن، خواندن، و پژوهش
Writing, Reading, and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن، خواندن، و پژوهش

Writing, Reading, and Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Richard Veit , Christopher Gould and Kathleen Gould
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک روش پژوهش ارتباطات: روش نظری و عملی
Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درک روش پژوهش ارتباطات: روش نظری و عملی

Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Stephen M. Croucher and Daniel Cronn-Mills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد آنلاین
The Online Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد آنلاین

The Online Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: james novac
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مالیات برای تصمیم گیرندگان
Taxation for Decision Makers
نام کتاب:

دانلود کتاب مالیات برای تصمیم گیرندگان

Taxation for Decision Makers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shirley Dennis-Escoffier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر