موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرهنگ لغت جغرافیای انسانی
The Dictionary of Human Geography
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ لغت جغرافیای انسانی

The Dictionary of Human Geography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Derek Gregory , Ron Johnston , Geraldine Pratt , Michael Watts and Sarah Whatmore
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد عملی در تغذیه ورزشی
Practical Applications In Sports Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد عملی در تغذیه ورزشی

Practical Applications In Sports Nutrition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Heather Hedrick Fink and Alan E. Mikesky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضبط موسیقی در محل
Recording Music on Location: Capturing the Live Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب ضبط موسیقی در محل

Recording Music on Location: Capturing the Live Performance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Bruce Bartlett and Jenny Bartlett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کسب و کار
Business, 12th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کسب و کار

Business, 12th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William M. Pride , Robert J. Hughes and Jack R. Kapoor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر ارزیابی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت
The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر ارزیابی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت

The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Nicolas Schmidlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل پیانو و کیبورد به‌زبان ساده
Piano and Keyboard All-in-One For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل پیانو و کیبورد به‌زبان ساده

Piano and Keyboard All-in-One For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Hal Leonard Corporation , Holly Day , Jerry Kovarksy and David Pearl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را
Change Your Day, Not Your Life
نام کتاب:

دانلود کتاب روز خود را تغییر بده، نه زندگی خود را

Change Your Day, Not Your Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andy Core
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان و نقطه گذاری
The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان و نقطه گذاری

The Blue Book of Grammar and Punctuation: An Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible Quizzes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jane Straus , Lester Kaufman and Tom Stern
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسانه‌های خلاقیت: حقیقت در مورد چگونگی شرکت های نوآورانه و تولید ایده های بزرگ
The Myths of Creativity: The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas
نام کتاب:

دانلود کتاب افسانه‌های خلاقیت: حقیقت در مورد چگونگی شرکت های نوآورانه و تولید ایده های بزرگ

The Myths of Creativity: The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Burkus
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب من یک استراتژی دارم (نه شما استراتژی ندارید)؛ راهنمای تصویری استراتژی
I Have a Strategy (No You Don't): The Illustrated Guide to Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب من یک استراتژی دارم (نه شما استراتژی ندارید)؛ راهنمای تصویری استراتژی

I Have a Strategy (No You Don't): The Illustrated Guide to Strategy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Howell J. Malham Jr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز سرمایه‌گذاری و نظریه مدرن سبد سهام
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز سرمایه‌گذاری و نظریه مدرن سبد سهام

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Edwin J. Elton , Martin J. Gruber , Stephen J. Brown and William N. Goetzmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت الگوریتمی؛ استراتژی‌های برد و منطق آنها
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت الگوریتمی؛ استراتژی‌های برد و منطق آنها

Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ernie Chan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برقراری ارتباط جدید
Communicating The New: Methods to Shape and Accelerate Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب برقراری ارتباط جدید

Communicating The New: Methods to Shape and Accelerate Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kim Erwin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 61.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل امنیت مدرن: درک اصول وال استریت
Modern Security Analysis: Understanding Wall Street Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل امنیت مدرن: درک اصول وال استریت

Modern Security Analysis: Understanding Wall Street Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Martin J. Whitman and Fernando Diz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دروغگو‌ها و پرت‌ها؛ ایجاد اعتماد مورد نیاز برای رشد جامعه
Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive
نام کتاب:

دانلود کتاب دروغگو‌ها و پرت‌ها؛ ایجاد اعتماد مورد نیاز برای رشد جامعه

Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Bruce Schneier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد یک تجارت کوچک به روش وارن بافت
Building a Small Business that Warren Buffett Would Love
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد یک تجارت کوچک به روش وارن بافت

Building a Small Business that Warren Buffett Would Love
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Adam Brownlee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت حرفه‌ای خودکار : نظریه و عمل
Professional Automated Trading: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت حرفه‌ای خودکار : نظریه و عمل

Professional Automated Trading: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Eugene A. Durenard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مدیریتی؛ ابزارهای موردنیاز برای تصمیم‌گیری‌های تجاری
Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مدیریتی؛ ابزارهای موردنیاز برای تصمیم‌گیری‌های تجاری

Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jerry J. Weygandt , Paul D. Kimmel and Donald E. Kieso
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مبلمان
Furniture Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مبلمان

Furniture Design
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jim Postell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی
Managerial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریتی

Managerial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William F. Samuelson and Stephen G. Marks
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر