موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فروش بر اساس اعتماد: یافتن و حفظ مشتریان برای مادام العمر
Trust-Based Selling: Finding and Keeping Customers for Life
نام کتاب:

دانلود کتاب فروش بر اساس اعتماد: یافتن و حفظ مشتریان برای مادام العمر

Trust-Based Selling: Finding and Keeping Customers for Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David A. Monty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی
Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکل پنهان: مدیریت چالش برانگیز اختلالات در روانپزشکی

Troublesome Disguises: Managing Challenging Disorders in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dinesh Bhugra and Gin S. Malhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان جنون
Treating Psychosis
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان جنون

Treating Psychosis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nicola P. Wright and Douglas Turkington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر
The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر ماهیت شکایات درد در طی طول عمر

The Changing Nature of Pain Complaints over the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael R. Thomas and Ranjan Roy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نویسنده جهانی: جملات و پاراگراف ها
The Writer's World: Sentences and Paragraphs
نام کتاب:

دانلود کتاب نویسنده جهانی: جملات و پاراگراف ها

The Writer's World: Sentences and Paragraphs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Lynne Gaetz and Suneeti Phadke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار، اقتصاد و جامعه در رم ایتالیا
The World of the Fullo: Work, Economy, and Society in Roman Italy
نام کتاب:

دانلود کتاب کار، اقتصاد و جامعه در رم ایتالیا

The World of the Fullo: Work, Economy, and Society in Roman Italy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Miko Flohr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنما برای تجارت جدید برای زندگی
Study Guide for The New Trading for a Living
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای تجارت جدید برای زندگی

Study Guide for The New Trading for a Living
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alexander Elder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت چین و هند: پیامدهای اقتصادی و سیاسی
The Trans Pacific Partnership, China and India: Economic and Political Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت چین و هند: پیامدهای اقتصادی و سیاسی

The Trans Pacific Partnership, China and India: Economic and Political Implications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Amitendu Palit
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون مالیات از کمک های خیریه
The Tax Law of Charitable Giving
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون مالیات از کمک های خیریه

The Tax Law of Charitable Giving
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bruce R. Hopkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خدمات مالی و بانکی
The Selected Works of George J. Benston, Volume 1: Banking and Financial Services
نام کتاب:

دانلود کتاب خدمات مالی و بانکی

The Selected Works of George J. Benston, Volume 1: Banking and Financial Services
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James D. Rosenfeld
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حاکمیت قانون در چین مدرن
The Road to the Rule of Law in Modern China
نام کتاب:

دانلود کتاب حاکمیت قانون در چین مدرن

The Road to the Rule of Law in Modern China
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Quanxi Gao , Wei Zhang and Feilong Tian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه عمل: تفکر، صحبت کردن، و نوشتن انتقادی
The Rhetorical Act: Thinking, Speaking, and Writing Critically
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه عمل: تفکر، صحبت کردن، و نوشتن انتقادی

The Rhetorical Act: Thinking, Speaking, and Writing Critically
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Karlyn Kohrs Campbell , Suszn Schultz Huxman and Thomas A. Burkholder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست اقتصاد سیاسی بین الملل
The Politics of International Political Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست اقتصاد سیاسی بین الملل

The Politics of International Political Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Vassilis K. Fouskas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد سیاسی تجارت بین المللی
The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد سیاسی تجارت بین المللی

The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lisa L. Martin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غذا، سیاست و جامعه
The Oxford Handbook of Food, Politics, and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب غذا، سیاست و جامعه

The Oxford Handbook of Food, Politics, and Society
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ronald J. Herring
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی وال استریت
The Other Side of Wall Street: In Business It Pays to Be an Animal, In Life It Pays to Be Yourself
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی وال استریت

The Other Side of Wall Street: In Business It Pays to Be an Animal, In Life It Pays to Be Yourself
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Todd A. Harrison
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظامی کردن خلیج فارس: تجزیه و تحلیل اقتصادی
The Militarization of the Persian Gulf: An Economic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب نظامی کردن خلیج فارس: تجزیه و تحلیل اقتصادی

The Militarization of the Persian Gulf: An Economic Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hossein Askari , Amin Mohseni and Shahrzad Daneshvar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ و خم بانکداری: تاریخچه، نظریه، بحران
The Maze of Banking: History, Theory, Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ و خم بانکداری: تاریخچه، نظریه، بحران

The Maze of Banking: History, Theory, Crisis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gary B. Gorton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حداقل چیزی که شما باید در مورد زبان انگلیسی بدانید: مهارت نوشتن
The Least You Should Know About English: Writing Skills, Form C
نام کتاب:

دانلود کتاب حداقل چیزی که شما باید در مورد زبان انگلیسی بدانید: مهارت نوشتن

The Least You Should Know About English: Writing Skills, Form C
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Paige Wilson and Teresa Ferster Glazier
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خیز: چگونه زنده ماندن و رشد در اقتصاد پایدار
The Leap: How to Survive and Thrive in the Sustainable Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب خیز: چگونه زنده ماندن و رشد در اقتصاد پایدار

The Leap: How to Survive and Thrive in the Sustainable Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Chris Turner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر