موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای مدیرها برای نگه داشتن بهترین و درخشان ترین
The Stay Interview: A Manager's Guide to Keeping the Best and Brightest
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیرها برای نگه داشتن بهترین و درخشان ترین

The Stay Interview: A Manager's Guide to Keeping the Best and Brightest
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard P. Finnegan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هفت چیز در مورد یک رهبر که شما باید بدانید
The Seven Things You Should Know About Being a Leader
نام کتاب:

دانلود کتاب هفت چیز در مورد یک رهبر که شما باید بدانید

The Seven Things You Should Know About Being a Leader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Wes Husted
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد SAP (سیستم ها، کاربردها، و محصولات)
The SAP (Systems, Applications, and Products) Materials Management Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد SAP (سیستم ها، کاربردها، و محصولات)

The SAP (Systems, Applications, and Products) Materials Management Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ashfaque Ahmed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی گردشگری
The Routledge Handbook of Tourism Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی گردشگری

The Routledge Handbook of Tourism Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Scott McCabe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش ورزش در توسعه فعالیت بدنی مرتبط با سلامت: چشم اندازی از سیستم بهداشت و درمان
The Role of Sport in Health-Related Promotion of Physical Activity: The Perspective of the Health System
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش ورزش در توسعه فعالیت بدنی مرتبط با سلامت: چشم اندازی از سیستم بهداشت و درمان

The Role of Sport in Health-Related Promotion of Physical Activity: The Perspective of the Health System
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Enrico Michelini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عضویت اقتصاد
The Membership Economy: Find Your Super Users, Master the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue
نام کتاب:

دانلود کتاب عضویت اقتصاد

The Membership Economy: Find Your Super Users, Master the Forever Transaction, and Build Recurring Revenue
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Robbie Kellman Baxter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده اختلال روانی
The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده اختلال روانی

The Phenomenon of Mental Disorder: Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Petr Kouba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان گرمایش جهانی
The Oxford Handbook of the Macroeconomics of Global Warming
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان گرمایش جهانی

The Oxford Handbook of the Macroeconomics of Global Warming
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lucas Bernard and Willi Semmler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه نیچه
The Nietzsche Dictionary
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه نیچه

The Nietzsche Dictionary
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Douglas Burnham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیکلاس کوپرنیک: تحول مدرن اولیه یک دانشمند و علم
The Making of Copernicus: Early Modern Transformations of a Scientist and His Science
نام کتاب:

دانلود کتاب نیکلاس کوپرنیک: تحول مدرن اولیه یک دانشمند و علم

The Making of Copernicus: Early Modern Transformations of a Scientist and His Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Wolfgang Neuber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گام به گام گرفتن مشتریان بیشتر از وب سایت
The Lawyer's Ultimate Guide to Online Leads: Getting More Clients from the Web into Your Law Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گام به گام گرفتن مشتریان بیشتر از وب سایت

The Lawyer's Ultimate Guide to Online Leads: Getting More Clients from the Web into Your Law Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mr. Ken Matejka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 7 عادت موثر مردم
The 7 Habits of Highly Effective People
نام کتاب:

دانلود کتاب 7 عادت موثر مردم

The 7 Habits of Highly Effective People
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stephen R. Covey and Mango Media
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میان زمین: تعامل فلسفه انسان شناسان
The Ground Between: Anthropologists Engage Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب میان زمین: تعامل فلسفه انسان شناسان

The Ground Between: Anthropologists Engage Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Veena Das , Michael D. Jackson and Arthur Kleinman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیبرالیسم
The Cambridge Companion to Liberalism
نام کتاب:

دانلود کتاب لیبرالیسم

The Cambridge Companion to Liberalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Steven Wall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری مالکان تجارت IT و دیجیتال
The Business Owner's Essential Guide To I.T And All Things Digital
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری مالکان تجارت IT و دیجیتال

The Business Owner's Essential Guide To I.T And All Things Digital
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: The World's Leading Experts
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال
Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه بالینی بر روی حافظه شرح حال

Clinical Perspectives on Autobiographical Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lynn A. Watson and Dorthe Berntsen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری
Challenges in Counselling: Self-harm
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش ها در مشاوره: خودآزاری

Challenges in Counselling: Self-harm
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Reeves and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات
Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات

Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Carmichael and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)
Loss (Challenges in Counselling)
نام کتاب:

دانلود کتاب از دست دادن (فقدان)

Loss (Challenges in Counselling)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sally Flatteau Taylor and Kirsten Amis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز های زیست فرهنگی: تنوع، عملکردها و ارزشها
Biocultural Landscapes: Diversity, Functions and Values
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز های زیست فرهنگی: تنوع، عملکردها و ارزشها

Biocultural Landscapes: Diversity, Functions and Values
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Sun-Kee Hong , Jan Bogaert and Qingwen Min
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر