موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بهبود مستمر خدمات مدیر: فرصتهای شغلی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
Continual Service Improvement Manager: Careers in IT service management
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود مستمر خدمات مدیر: فرصتهای شغلی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

Continual Service Improvement Manager: Careers in IT service management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Whapples
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل معاصر در اقتصاد ورزش: مشارکت و تیم ورزشی حرفه ای
Contemporary Issues in Sports Economics: Participation and Professional Team Sports
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل معاصر در اقتصاد ورزش: مشارکت و تیم ورزشی حرفه ای

Contemporary Issues in Sports Economics: Participation and Professional Team Sports
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Wladimir Andreff
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالی معاصر
Contemporary Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالی معاصر

Contemporary Financial Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Moyer , McGuigan , Rao and Kretlow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه معاصر حسی و حرکتی
Contemporary Sensorimotor Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه معاصر حسی و حرکتی

Contemporary Sensorimotor Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: John Mark Bishop and Andrew Owen Martin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متصل به خوبی:همه چیز آشکار هوس شما در کسب و کار و زندگی
Connected to Goodness: Manifest Everything You Desire in Business and Life
نام کتاب:

دانلود کتاب متصل به خوبی:همه چیز آشکار هوس شما در کسب و کار و زندگی

Connected to Goodness: Manifest Everything You Desire in Business and Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Meltzer and Harrison Lebowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول محاسبات
Computing Fundamentals: Digital Literacy Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول محاسبات

Computing Fundamentals: Digital Literacy Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Faithe Wempen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به خطر انداختن آرمان های علم
Compromising the Ideals of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب به خطر انداختن آرمان های علم

Compromising the Ideals of Science
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Raphael Sassower
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی و جغرافیایی اقتصاد: موضوع هاو ابزارها
Complexity and Geographical Economics: Topics and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی و جغرافیایی اقتصاد: موضوع هاو ابزارها

Complexity and Geographical Economics: Topics and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Pasquale Commendatore , Saime Kayam and Ingrid Kubin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون رقابت اتحادیه اروپا و انگلستان
Competition Law of the EU and UK
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون رقابت اتحادیه اروپا و انگلستان

Competition Law of the EU and UK
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sandra Marco Colino
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون رقابت و مقررات اقتصادی: ساخت و مدیریت بازار
Competition Law and Economic Regulation: Making and Managing Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون رقابت و مقررات اقتصادی: ساخت و مدیریت بازار

Competition Law and Economic Regulation: Making and Managing Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Niamh Dunne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاصه ای بر تحقیقات زبانشناسی شناختی
Compendium of Cognitive Linguistics Research
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاصه ای بر تحقیقات زبانشناسی شناختی

Compendium of Cognitive Linguistics Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Thomas Fuyin Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همراهی با ادبیات تطبیقی، ادبیات جهانی و مطالعات فرهنگی تطبیقی
Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب همراهی با ادبیات تطبیقی، ادبیات جهانی و مطالعات فرهنگی تطبیقی

Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Steven Tötösy de Zepetnek and Tutun Mukherjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برقراری ارتباط علمی برای عامه مردم: فرصت ها و چالش برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام
Communicating Science to the Public: Opportunities and Challenges for the Asia-Pacific Region
نام کتاب:

دانلود کتاب برقراری ارتباط علمی برای عامه مردم: فرصت ها و چالش برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام

Communicating Science to the Public: Opportunities and Challenges for the Asia-Pacific Region
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Leo Tan Wee Hin and R. Subramaniam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شناختی
Cognitive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شناختی

Cognitive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر های کلاسیک و صنایع دستی مبلمان
Classic Arts and Crafts Furniture: 14 Timeless Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر های کلاسیک و صنایع دستی مبلمان

Classic Arts and Crafts Furniture: 14 Timeless Designs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Robert W. Lang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد بعد از اصلاحات چین
China's Post-Reform Economy - Achieving Harmony, Sustaining Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد بعد از اصلاحات چین

China's Post-Reform Economy - Achieving Harmony, Sustaining Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard Sanders and Chen Yang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز اقتصاد کلان چین
China's Macroeconomic Outlook: Quarterly Forecast and Analysis Report, September 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز اقتصاد کلان چین

China's Macroeconomic Outlook: Quarterly Forecast and Analysis Report, September 2014
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: CMR of Xiamen University
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین قرارداد
Law of Contract
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین قرارداد

Law of Contract
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: M P Furmston
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به چالش کشیدن نابرابری در ساخت سیاست های مالیاتی
Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب به چالش کشیدن نابرابری در ساخت سیاست های مالیاتی

Challenging Gender Inequality in Tax Policy Making: Comparative Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kim Brooks , Ãâ€|sa Gunnarsson , Lisa Philipps and Maria Wersig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سفر به آسیای مرکزی
Lonely Planet Central Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سفر به آسیای مرکزی

Lonely Planet Central Asia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Lonely Planet , Bradley Mayhew , Mark Elliott and Tom Masters
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر