موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علم نور و سحر و جادو: مقدمه ای بر نورپردازی عکاسی
Light Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting
نام کتاب:

دانلود کتاب علم نور و سحر و جادو: مقدمه ای بر نورپردازی عکاسی

Light Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Fil Hunter , Steven Biver and Paul Fuqua
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم فیلمسازان: یادگیری قواعد ترکیب سینمایی
The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم فیلمسازان: یادگیری قواعد ترکیب سینمایی

The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Gustavo Mercado
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ورزش تیراندازی
Shooting Action Sports: The Ultimate Guide to Extreme Filmmaking
نام کتاب:

دانلود کتاب ورزش تیراندازی

Shooting Action Sports: The Ultimate Guide to Extreme Filmmaking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Todd Grossman
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد ساختار بصری فیلم، تلویزیون و رسانه های دیجیتال
The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد ساختار بصری فیلم، تلویزیون و رسانه های دیجیتال

The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Bruce Block
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی پیشرفته: راهنمای برای عکاسان مشتاق
Langford's Advanced Photography: The guide for aspiring photographers
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی پیشرفته: راهنمای برای عکاسان مشتاق

Langford's Advanced Photography: The guide for aspiring photographers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Efthimia Bilissi and Michael Langford
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی زیر آب
The Underwater Photographer
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی زیر آب

The Underwater Photographer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Martin Edge
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 77.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پول سازان: در داخل دنیای جدید سرمایه گذاری و کسب و کار
Money Makers: Inside the New World of Finance and Business
نام کتاب:

دانلود کتاب پول سازان: در داخل دنیای جدید سرمایه گذاری و کسب و کار

Money Makers: Inside the New World of Finance and Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David Snider and Chris Howard
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه عدم شفافیت منافع شخصی دموکراسی را تضعیف و سرمایه داری خراب را کرد
ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه عدم شفافیت منافع شخصی دموکراسی را تضعیف و سرمایه داری خراب را کرد

ECONned: How Unenlightened Self Interest Undermined Democracy and Corrupted Capitalism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Yves Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای ضروری مالی
The Essential Financial Toolkit
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای ضروری مالی

The Essential Financial Toolkit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Javier Estrada
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.0 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنجکاوی: چگونگی علاقه مندی علم درهمه چیز
Curiosity: How Science Became Interested in Everything
نام کتاب:

دانلود کتاب کنجکاوی: چگونگی علاقه مندی علم درهمه چیز

Curiosity: How Science Became Interested in Everything
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Philip Ball
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در میان فرهنگ ها: توسعه فرهنگ انسانی
Lives Across Cultures: Cross-Cultural Human Development
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در میان فرهنگ ها: توسعه فرهنگ انسانی

Lives Across Cultures: Cross-Cultural Human Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Harry W. Gardiner and Corinne Kosmitzki
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری
Introduction to Behavioral Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری

Introduction to Behavioral Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David R. Just
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری
Intermediate Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری

Intermediate Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: CPA Donald E. Kieso
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 69.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده مالی: یک مدل جدید برای بانکداری و سرمایه گذاری
The Future of Finance: A New Model for Banking and Investment
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده مالی: یک مدل جدید برای بانکداری و سرمایه گذاری

The Future of Finance: A New Model for Banking and Investment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Moorad Choudhry and Gino Landuyt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزش گذاری بودجه بندی سرمایه: تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه گذاری امروز
Capital Budgeting Valuation: Financial Analysis for Today's Investment Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزش گذاری بودجه بندی سرمایه: تجزیه و تحلیل مالی پروژه های سرمایه گذاری امروز

Capital Budgeting Valuation: Financial Analysis for Today's Investment Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: H. Kent Baker and Philip English
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات اجتماعی
Social Problems: 2010 Census Update, 12th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات اجتماعی

Social Problems: 2010 Census Update, 12th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: D. Stanley Eitzen , Maxine Baca Zinn and Kelly Eitzen Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لغت نامه مختصر آکسفورد از نقل قول ها
Concise Oxford Dictionary of Quotations
نام کتاب:

دانلود کتاب لغت نامه مختصر آکسفورد از نقل قول ها

Concise Oxford Dictionary of Quotations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Susan Ratcliffe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی
Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اجتماعی و واقعیت اجتماعی: چرایی درستی غلبه بر تعصب و خود پیشگویی

Social Perception and Social Reality: Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lee Jussim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری ساخت و ساز  و مدیریت مالی
Construction Accounting & Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری ساخت و ساز و مدیریت مالی

Construction Accounting & Financial Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: S. J. Peterson
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزینه ها، آینده ها و سایر مشتقات
Options, Futures, and Other Derivatives
نام کتاب:

دانلود کتاب گزینه ها، آینده ها و سایر مشتقات

Options, Futures, and Other Derivatives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: John C Hall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر