موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حسابداری ساخت و ساز  و مدیریت مالی
Construction Accounting & Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری ساخت و ساز و مدیریت مالی

Construction Accounting & Financial Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: S. J. Peterson
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزینه ها، آینده ها و سایر مشتقات
Options, Futures, and Other Derivatives
نام کتاب:

دانلود کتاب گزینه ها، آینده ها و سایر مشتقات

Options, Futures, and Other Derivatives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: John C Hall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برتری در ارتباطات کسب و کار
Excellence in Business Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب برتری در ارتباطات کسب و کار

Excellence in Business Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John V. Thill and Courtland L. Bovee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابرسی و تضمین خدمات
Auditing and Assurance Services
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابرسی و تضمین خدمات

Auditing and Assurance Services
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alvin A. Arens , Randal J. Elder and Mark S. Beasley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالی بین المللی
International Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالی بین المللی

International Financial Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Geert J Bekaert and Robert J. Hodrick
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فرآیند کسب و کار
Business Process Change
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فرآیند کسب و کار

Business Process Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Paul Harmon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی
Psychotherapy: A critical guide
نام کتاب:

دانلود کتاب روان درمانی: راهنمای حیاتی

Psychotherapy: A critical guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: R. van Deth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار داخلی تجسم ترکیب آزاد
Endocentric Structuring of Projection-free Syntax
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار داخلی تجسم ترکیب آزاد

Endocentric Structuring of Projection-free Syntax
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Hiroki Narita
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در ترکیب زبان: ساختار، شرایط، و مورد
Advances in the Syntax of DPs: Structure, agreement, and case
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در ترکیب زبان: ساختار، شرایط، و مورد

Advances in the Syntax of DPs: Structure, agreement, and case
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anna Bondaruk , Gréte Dalmi and Alexander Grosu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکردهای شناختی به زمان، ابعاد، و چگونگی معرفتی
Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردهای شناختی به زمان، ابعاد، و چگونگی معرفتی

Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adeline Patard and Frank Brisard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان احساسات
The Language of Emotions: The case of Dalabon
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان احساسات

The Language of Emotions: The case of Dalabon
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Maïa Ponsonnet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتناب مقایسه زبان شفاهی و با سوادی: ارتباط و انطباق در دوران باستان: زبان شفاهی و سواد در جهان باستان
Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity: Orality and Literacy in the Ancient World
نام کتاب:

دانلود کتناب مقایسه زبان شفاهی و با سوادی: ارتباط و انطباق در دوران باستان: زبان شفاهی و سواد در جهان باستان

Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity: Orality and Literacy in the Ancient World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ruth Scodel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه نیکولاس کوپرنیک در مباحث فرهنگی رنسانس: پذیرش، میراث، تحول
Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance: Reception, Legacy, Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نیکولاس کوپرنیک در مباحث فرهنگی رنسانس: پذیرش، میراث، تحول

Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance: Reception, Legacy, Transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Pietro Daniel Omodeo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاعر ژنگ ژن (1806-1864) و ظهور چین مدرنیته
The Poet Zheng Zhen (1806-1864) and the Rise of Chinese Modernity
نام کتاب:

دانلود کتاب شاعر ژنگ ژن (1806-1864) و ظهور چین مدرنیته

The Poet Zheng Zhen (1806-1864) and the Rise of Chinese Modernity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Jerry D. Schmidt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ها و تکنیک های مدیریت بازاریابی
Theories and Techniques of Marketing Management
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ها و تکنیک های مدیریت بازاریابی

Theories and Techniques of Marketing Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Vinod N. Patel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای
Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب درک حالات صورت در ارتباطات: دیدگاه های میان فرهنگی و چند رشته ای

Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Manas K. Mandal and Avinash Awasthi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات مالی در شرکتهای کوچک و متوسط
Financial Communication in Small and Medium-Sized Enterprises: Patents in Financial Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات مالی در شرکتهای کوچک و متوسط

Financial Communication in Small and Medium-Sized Enterprises: Patents in Financial Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alexander Zureck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گام ها برای رسیدن به بهبود عملکرد شرکت با مدیریت فرآیند کسب و کار
Steps to Improved Firm Performance with Business Process Management: Adding Business Value with Business Process Management and its Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب گام ها برای رسیدن به بهبود عملکرد شرکت با مدیریت فرآیند کسب و کار

Steps to Improved Firm Performance with Business Process Management: Adding Business Value with Business Process Management and its Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Tahvo Hyötyläinen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرخش وام به سمت شرکت های خانوادگی
Lending Behavior toward Family Firms
نام کتاب:

دانلود کتاب چرخش وام به سمت شرکت های خانوادگی

Lending Behavior toward Family Firms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas Pijanowski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی میدانی از سراسر جهان: ایده ها و رویکرد ها
Field Archaeology from Around the World: Ideas and Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی میدانی از سراسر جهان: ایده ها و رویکرد ها

Field Archaeology from Around the World: Ideas and Approaches
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Martin Carver , Bisserka Gaydarska and Sandra Monton-Subias
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر