موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب داستان سریع: راهنمای ترسیم و نگارش پیش نویس یک رمان در سی روز
Fast Fiction: A Guide to Outlining and Writing a First-Draft Novel in Thirty Days
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان سریع: راهنمای ترسیم و نگارش پیش نویس یک رمان در سی روز

Fast Fiction: A Guide to Outlining and Writing a First-Draft Novel in Thirty Days
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Denise Jaden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 54.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده و خویشاوندی در کتاب‌های دوترو کانونیکال و ریشه ادبیات
Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده و خویشاوندی در کتاب‌های دوترو کانونیکال و ریشه ادبیات

Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Angelo Passaro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدالت در جدول زمانی دوره های علمی
Fairness in Academic Course Timetabling
نام کتاب:

دانلود کتاب عدالت در جدول زمانی دوره های علمی

Fairness in Academic Course Timetabling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Moritz Mühlenthaler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مالیات 2015
EY Tax Guide 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مالیات 2015

EY Tax Guide 2015
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ernst & Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مفرط: آموزش کودکان و نوجوانان در مورد پول
Extreme Economics: Teaching Children and Teenagers about Money
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مفرط: آموزش کودکان و نوجوانان در مورد پول

Extreme Economics: Teaching Children and Teenagers about Money
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Keen J. Babbage
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش تحلیل پوششی داده ها با اولویت اطلاعات
Extension of Data Envelopment Analysis with Preference Information: Value Efficiency
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش تحلیل پوششی داده ها با اولویت اطلاعات

Extension of Data Envelopment Analysis with Preference Information: Value Efficiency
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Tarja Joro and Pekka J. Korhonen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عبارات زمان در یونان باستان
Expressions of Time in Ancient Greek
نام کتاب:

دانلود کتاب عبارات زمان در یونان باستان

Expressions of Time in Ancient Greek
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Coulter H. George
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment: The Experience of Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment: The Experience of Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاددانان در آمریکا
Economists in the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاددانان در آمریکا

Economists in the Americas
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Veronica Montecinos and John Markoff
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب ریسک های اقتصاد و قیمت در زنجیره های تامین پلت بین المللی
Economics and Price Risks in International Pellet Supply Chains
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب ریسک های اقتصاد و قیمت در زنجیره های تامین پلت بین المللی

Economics and Price Risks in International Pellet Supply Chains
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Rita Ehrig , Frank Behrendt , Manfred Wörgetter and Christoph Strasser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل
Economic, Social and Cultural Rights in International Law
نام کتاب:

دانلود کتاب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل

Economic, Social and Cultural Rights in International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Manisuli Ssenyonjo
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد و توسعه اقتصادی
Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد و توسعه اقتصادی

Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sibarata Das , Alex Mourmouras and Peter C. Rangazas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه های اقتصادی حقوق بین الملل
Economic Foundations of International Law
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه های اقتصادی حقوق بین الملل

Economic Foundations of International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Eric A. Posner and Alan O. Sykes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد ریسک
Econometrics of Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد ریسک

Econometrics of Risk
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Van-Nam Huynh , Vladik Kreinovich , Songsak Sriboonchitta and Komsan Suriya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی تجارت الکترونیکی
E-Commerce Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی تجارت الکترونیکی

E-Commerce Strategy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Zheng Qin , Yang Chang , Shundong Li and Fengxiang Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش پلتفرم تجارت الکترونیک: تولید کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان
E-commerce Platform Acceptance: Suppliers, Retailers, and Consumers
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش پلتفرم تجارت الکترونیک: تولید کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان

E-commerce Platform Acceptance: Suppliers, Retailers, and Consumers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ewelina Lacka , Hing Kai Chan and Nick K. T. Yip
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black. and Jon E. Grant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟
Does Spelling Matter?
نام کتاب:

دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟

Does Spelling Matter?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Simon Horobin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار
Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار

Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Paetz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود
Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود

Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sara N. King , David Altman and Robert J. Lee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر