موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل
Economic, Social and Cultural Rights in International Law
نام کتاب:

دانلود کتاب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل

Economic, Social and Cultural Rights in International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Manisuli Ssenyonjo
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد و توسعه اقتصادی
Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد و توسعه اقتصادی

Economic Growth and Development: A Dynamic Dual Economy Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Sibarata Das , Alex Mourmouras and Peter C. Rangazas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه های اقتصادی حقوق بین الملل
Economic Foundations of International Law
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه های اقتصادی حقوق بین الملل

Economic Foundations of International Law
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Eric A. Posner and Alan O. Sykes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد ریسک
Econometrics of Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد ریسک

Econometrics of Risk
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Van-Nam Huynh , Vladik Kreinovich , Songsak Sriboonchitta and Komsan Suriya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی تجارت الکترونیکی
E-Commerce Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی تجارت الکترونیکی

E-Commerce Strategy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Zheng Qin , Yang Chang , Shundong Li and Fengxiang Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش پلتفرم تجارت الکترونیک: تولید کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان
E-commerce Platform Acceptance: Suppliers, Retailers, and Consumers
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش پلتفرم تجارت الکترونیک: تولید کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان

E-commerce Platform Acceptance: Suppliers, Retailers, and Consumers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ewelina Lacka , Hing Kai Chan and Nick K. T. Yip
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black. and Jon E. Grant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟
Does Spelling Matter?
نام کتاب:

دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟

Does Spelling Matter?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Simon Horobin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار
Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار

Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Paetz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود
Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود

Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sara N. King , David Altman and Robert J. Lee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیپلماسی در یخ: انرژی و محیط زیست در قطب شمال و جنوب
Diplomacy on Ice: Energy and the Environment in the Arctic and Antarctic
نام کتاب:

دانلود کتاب دیپلماسی در یخ: انرژی و محیط زیست در قطب شمال و جنوب

Diplomacy on Ice: Energy and the Environment in the Arctic and Antarctic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rebecca H Pincus , Saleem H Ali
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشتقات دایناسور ها و دیگر معاملات
Dinosaur Derivatives and Other Trades
نام کتاب:

دانلود کتاب مشتقات دایناسور ها و دیگر معاملات

Dinosaur Derivatives and Other Trades
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeremy Josse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهکار دیجیتال متریک
Digital Metrics Playbook: Measuring Your Online Branding Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهکار دیجیتال متریک

Digital Metrics Playbook: Measuring Your Online Branding Strategies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Enrique Quevedo , Daniel Besquin and Michelle Read
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت در حال توسعه در آموزش موسیقی عالی: دیدگاه ها و شیوه های بین المللی
Developing Creativities in Higher Music Education: International Perspectives and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت در حال توسعه در آموزش موسیقی عالی: دیدگاه ها و شیوه های بین المللی

Developing Creativities in Higher Music Education: International Perspectives and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Pamela Burnard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی استراتژیهای زمان هدف برای برنامه های مشارکت تعریف شده
Designing Successful Target-Date Strategies for Defined Contribution Plans
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی استراتژیهای زمان هدف برای برنامه های مشارکت تعریف شده

Designing Successful Target-Date Strategies for Defined Contribution Plans
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stacy Schaus
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی آزمایشات برای یادگیری تقویتی
Design of Experiments for Reinforcement Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی آزمایشات برای یادگیری تقویتی

Design of Experiments for Reinforcement Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Christopher Gatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برای شش سیگما
Design for Six Sigma + LeanToolset: Mindset for Successful Innovations
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برای شش سیگما

Design for Six Sigma + LeanToolset: Mindset for Successful Innovations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christian Staudter , Clemens von Hugo , Philipp Bosselmann , Jens-Peter Mollenhauer and Renata Meran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابهام زدایی از اقتصاد چین
Demystifying the Chinese Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب ابهام زدایی از اقتصاد چین

Demystifying the Chinese Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Justin Yifu Lin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی سریع، بی عیب و نقص، و میانه رو بودن
Deliver!: How to Be Fast, Flawless, and Frugal
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی سریع، بی عیب و نقص، و میانه رو بودن

Deliver!: How to Be Fast, Flawless, and Frugal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jim Champy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بطور مستقیم نشان دهنده تصورات
Deictic Imaginings: Semiosis at Work and at Play
نام کتاب:

دانلود کتاب بطور مستقیم نشان دهنده تصورات

Deictic Imaginings: Semiosis at Work and at Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Donna E. West
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر