موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای  DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای DSM-5: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

DSM-5 Guidebook: The Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black. and Jon E. Grant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟
Does Spelling Matter?
نام کتاب:

دانلود کتاب آیا املاء مهم است؟

Does Spelling Matter?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Simon Horobin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار
Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اختلال: چگونگی برای ایجاد محصولات مختل بازار و سپس تسلط بازار

Disruption by Design: How to Create Products that Disrupt and then Dominate Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Paul Paetz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود
Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف رهبر در شما: چگونگی به تحقق بخشیدن راهبری بالقوه خود

Discovering the Leader in You: How to Realize Your Leadership Potential
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Sara N. King , David Altman and Robert J. Lee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیپلماسی در یخ: انرژی و محیط زیست در قطب شمال و جنوب
Diplomacy on Ice: Energy and the Environment in the Arctic and Antarctic
نام کتاب:

دانلود کتاب دیپلماسی در یخ: انرژی و محیط زیست در قطب شمال و جنوب

Diplomacy on Ice: Energy and the Environment in the Arctic and Antarctic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rebecca H Pincus , Saleem H Ali
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشتقات دایناسور ها و دیگر معاملات
Dinosaur Derivatives and Other Trades
نام کتاب:

دانلود کتاب مشتقات دایناسور ها و دیگر معاملات

Dinosaur Derivatives and Other Trades
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeremy Josse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهکار دیجیتال متریک
Digital Metrics Playbook: Measuring Your Online Branding Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهکار دیجیتال متریک

Digital Metrics Playbook: Measuring Your Online Branding Strategies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Enrique Quevedo , Daniel Besquin and Michelle Read
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت در حال توسعه در آموزش موسیقی عالی: دیدگاه ها و شیوه های بین المللی
Developing Creativities in Higher Music Education: International Perspectives and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت در حال توسعه در آموزش موسیقی عالی: دیدگاه ها و شیوه های بین المللی

Developing Creativities in Higher Music Education: International Perspectives and Practices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Pamela Burnard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی استراتژیهای زمان هدف برای برنامه های مشارکت تعریف شده
Designing Successful Target-Date Strategies for Defined Contribution Plans
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی استراتژیهای زمان هدف برای برنامه های مشارکت تعریف شده

Designing Successful Target-Date Strategies for Defined Contribution Plans
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Stacy Schaus
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی آزمایشات برای یادگیری تقویتی
Design of Experiments for Reinforcement Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی آزمایشات برای یادگیری تقویتی

Design of Experiments for Reinforcement Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Christopher Gatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برای شش سیگما
Design for Six Sigma + LeanToolset: Mindset for Successful Innovations
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برای شش سیگما

Design for Six Sigma + LeanToolset: Mindset for Successful Innovations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christian Staudter , Clemens von Hugo , Philipp Bosselmann , Jens-Peter Mollenhauer and Renata Meran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابهام زدایی از اقتصاد چین
Demystifying the Chinese Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب ابهام زدایی از اقتصاد چین

Demystifying the Chinese Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Justin Yifu Lin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی سریع، بی عیب و نقص، و میانه رو بودن
Deliver!: How to Be Fast, Flawless, and Frugal
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی سریع، بی عیب و نقص، و میانه رو بودن

Deliver!: How to Be Fast, Flawless, and Frugal
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jim Champy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بطور مستقیم نشان دهنده تصورات
Deictic Imaginings: Semiosis at Work and at Play
نام کتاب:

دانلود کتاب بطور مستقیم نشان دهنده تصورات

Deictic Imaginings: Semiosis at Work and at Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Donna E. West
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبانشناسی شناختی
The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب زبانشناسی شناختی

The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jeannette Littlemore and John R. Taylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف مالی
Encyclopedia of Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف مالی

Encyclopedia of Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Cheng-Few Lee and Alice C. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه نظریه های آموزشی و فلسفه
Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه نظریه های آموزشی و فلسفه

Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Denis C. Phillips
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قهرمان مشتری خود باشید
Be Your Customer's Hero: Real-World Tips & Techniques for the Service Front Lines
نام کتاب:

دانلود کتاب قهرمان مشتری خود باشید

Be Your Customer's Hero: Real-World Tips & Techniques for the Service Front Lines
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Adam Toporek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه جهانی و سیستم های اقتصادی: نظریه و کاربردها
World Development and Economic Systems: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه جهانی و سیستم های اقتصادی: نظریه و کاربردها

World Development and Economic Systems: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: S I Cohen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی و روانپزشکی:تحقیقات پایه در مداخلات درمانی
Immunology and Psychiatry: From Basic Research to Therapeutic Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی و روانپزشکی:تحقیقات پایه در مداخلات درمانی

Immunology and Psychiatry: From Basic Research to Therapeutic Interventions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Norbert Müller , Aye-Mu Myint and Markus J. Schwarz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر