موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ویتگنشتاین در تفکر، یادگیری و آموزش
Wittgenstein on Thinking, Learning and Teaching 1st New edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتگنشتاین در تفکر، یادگیری و آموزش

Wittgenstein on Thinking, Learning and Teaching 1st New edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Patrick Quinn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوژه های خودسر
Willful Subjects
نام کتاب:

دانلود کتاب سوژه های خودسر

Willful Subjects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sara Ahmed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان
Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از طب خلاق در مقابله با اندوه و فقدان

Using the Creative Therapies to Cope with Grief and Loss
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephanie L. Brooke and Dorothy A. Miraglia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با ماهیت قانون
Understanding the Nature of Law: A Case for Constructive Conceptual Explanation
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با ماهیت قانون

Understanding the Nature of Law: A Case for Constructive Conceptual Explanation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michael Giudice
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک هگل گرایی
Understanding Hegelianism
نام کتاب:

دانلود کتاب درک هگل گرایی

Understanding Hegelianism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Sinnerbrink
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک باورها
Understanding Beliefs
نام کتاب:

دانلود کتاب درک باورها

Understanding Beliefs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nils J. Nilsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعالی: در تعیین سرنوشت خود و جهان وطنی
Transcendence: On Self-Determination and Cosmopolitanism
نام کتاب:

دانلود کتاب تعالی: در تعیین سرنوشت خود و جهان وطنی

Transcendence: On Self-Determination and Cosmopolitanism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mitchell Aboulafia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفس خود نیچه: روانشناسی اخلاقی
The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نفس خود نیچه: روانشناسی اخلاقی

The Nietzschean Self: Moral Psychology, Agency, and the Unconscious 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Paul Katsafanas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر فلسفه اخلاق
The Elements of Moral Philosophy 7th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر فلسفه اخلاق

The Elements of Moral Philosophy 7th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: James Rachels and Stuart Rachels
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنگ های مرز اندیشه: مقاله در فلسفه منطق
The Boundary Stones of Thought: An Essay in the Philosophy of Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب سنگ های مرز اندیشه: مقاله در فلسفه منطق

The Boundary Stones of Thought: An Essay in the Philosophy of Logic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ian Rumfitt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیبایی شناسی گریس: فلسفه، هنر و طبیعت
The Aesthetics of Grace: Philosophy, Art, and Nature (American University Studies) New edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیبایی شناسی گریس: فلسفه، هنر و طبیعت

The Aesthetics of Grace: Philosophy, Art, and Nature (American University Studies) New edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Corrado Federici
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و پایان اخلاق
Science and the End of Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و پایان اخلاق

Science and the End of Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: S. Morris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی بازی کودکان
Rethinking Children's Play
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی بازی کودکان

Rethinking Children's Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Fraser Brown and Michael Patte
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه
Reasoning as Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه

Reasoning as Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Aidan Feeney and Valerie A. Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت COPD
Managing COPD
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت COPD

Managing COPD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard EK Russell , Paul A Ford , Peter J. Barnes and Sarah Russell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عشق، عقل، و آرزو
Love, Reason, and Will: Kierkegaard After Frankfurt
نام کتاب:

دانلود کتاب عشق، عقل، و آرزو

Love, Reason, and Will: Kierkegaard After Frankfurt
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Anthony Rudd and John Davenport
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره
Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با پارادوکس: قربانیان خشونت های جنسی و رفتار آنان از زندگی روزمره

Living with Paradoxes: Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Karolin Eva Kappler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی با یک هدف
Games with a Purpose
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی با یک هدف

Games with a Purpose
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mathieu Lafourcade , Alain Joubert and Nathalie Le Brun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوشیاری
Consciousness
نام کتاب:

دانلود کتاب هوشیاری

Consciousness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Blackmore
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی
Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز علوم اعصاب شناختی و محاسباتی

Computational and Cognitive Neuroscience of Vision
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Zhao , Qi Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر