موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تاریخ به عنوان یک علم و سیستم علوم: تحقیق پدیدارشناسی
History as a Science and the System of the Sciences: Phenomenological Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ به عنوان یک علم و سیستم علوم: تحقیق پدیدارشناسی

History as a Science and the System of the Sciences: Phenomenological Investigations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Thomas M. Seebohm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استاندارد در اندازه گیری: مسائل مربوط به فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی
Standardization in Measurement: Philosophical, Historical and Sociological Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب استاندارد در اندازه گیری: مسائل مربوط به فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی

Standardization in Measurement: Philosophical, Historical and Sociological Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Oliver Schlaudt and Lara Huber
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کورپورای مقایسه ای و ترجمه به کمک کامپیوتر
Comparable Corpora and Computer-assisted Translation
نام کتاب:

دانلود کتاب کورپورای مقایسه ای و ترجمه به کمک کامپیوتر

Comparable Corpora and Computer-assisted Translation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Estelle Maryline Delpech
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقویم اندازه گیری قدیمی انگلیسی
The Old English Metrical Calendar
نام کتاب:

دانلود کتاب تقویم اندازه گیری قدیمی انگلیسی

The Old English Metrical Calendar
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Kazutomo Karasawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نخبگان تحت آزمون
Elites on Trial
نام کتاب:

دانلود کتاب نخبگان تحت آزمون

Elites on Trial
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Glenn Morgan , Sigrid Quack and Paul Hirsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه کار مدیریت مدرن
Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه کار مدیریت مدرن

Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paolo Sironi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فردیت و هویت: میان مدرنیته و پسامدرنیته
Subjectivity and Identity: Between Modernity and Postmodernity
نام کتاب:

دانلود کتاب فردیت و هویت: میان مدرنیته و پسامدرنیته

Subjectivity and Identity: Between Modernity and Postmodernity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter V. Zima
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روانی نوجوانان
Adolescent Mental Health: Connections to the Community
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی نوجوانان

Adolescent Mental Health: Connections to the Community
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Areej Hassan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذار انعطاف پذیر
The Resilient Investor: A Plan for Your Life, Not Just Your Money
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذار انعطاف پذیر

The Resilient Investor: A Plan for Your Life, Not Just Your Money
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hal Brill , Michael Kramer and Christopher Peck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مارپیچ رو به بالا: استفاده از علوم اعصاب برای دوره افسردگی معکوس، یک تغییر کوچک در یک زمان
The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب مارپیچ رو به بالا: استفاده از علوم اعصاب برای دوره افسردگی معکوس، یک تغییر کوچک در یک زمان

The Upward Spiral: Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alex Korb and Daniel J. Siegel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان های هوشمندانه: استفاده از با استفاده از داستان علمی برای متقاعد کردن، نفوذ، الهام بخشی، و آموزش
Story Smart: Using the Science of Story to Persuade, Influence, Inspire, and Teach
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان های هوشمندانه: استفاده از با استفاده از داستان علمی برای متقاعد کردن، نفوذ، الهام بخشی، و آموزش

Story Smart: Using the Science of Story to Persuade, Influence, Inspire, and Teach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Kendall Haven
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا
Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا

Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Marianne Saccardi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های درمان برای روند مواد و اعتیاد
Treatment Strategies for Substance and Process Addictions
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های درمان برای روند مواد و اعتیاد

Treatment Strategies for Substance and Process Addictions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert L. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه کنترل در سازمان
Introduction to Theory of Control in Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه کنترل در سازمان

Introduction to Theory of Control in Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Vladimir N. Burkov , Mikhail Goubko , Nikolay Korgin and Dmitry Novikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی حساب دارایی و سرمایه: روش ها و کاربردها
Capital Account Liberation: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی حساب دارایی و سرمایه: روش ها و کاربردها

Capital Account Liberation: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ying Yirong and Jeffrey Yi-Lin Forrest
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ناب
The Lean Leader: A Personal Journey of Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ناب

The Lean Leader: A Personal Journey of Transformation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert B. Camp
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سریع العمل بودن برای مدیران پروژه
Agile for Project Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب سریع العمل بودن برای مدیران پروژه

Agile for Project Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Denise Canty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از پلیس تا امنیت حرفه ای: راهنمای انتقال به یک دوره موفقیت آمیز
From Police to Security Professional: A Guide to a Successful Career Transition
نام کتاب:

دانلود کتاب از پلیس تا امنیت حرفه ای: راهنمای انتقال به یک دوره موفقیت آمیز

From Police to Security Professional: A Guide to a Successful Career Transition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael S. D'Angelo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام اتصالات
Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتگنشتاین در روابط داخلی و خارجی: ردیابی تمام اتصالات

Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing all the Connections
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jakub Mácha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول موفقیت
The Success Formula: How Smart Leaders Deliver Outstanding Value
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول موفقیت

The Success Formula: How Smart Leaders Deliver Outstanding Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Andrew Kakabadse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر