موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نیستی و معنای زندگی: رویکردهای فلسفی به معنی نهایی از طریق هیچ چیز و بازتاب پذیری
Nothingness and the Meaning of Life: Philosophical Approaches to Ultimate Meaning Through Nothing and Reflexivity
نام کتاب:

دانلود کتاب نیستی و معنای زندگی: رویکردهای فلسفی به معنی نهایی از طریق هیچ چیز و بازتاب پذیری

Nothingness and the Meaning of Life: Philosophical Approaches to Ultimate Meaning Through Nothing and Reflexivity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Nicholas Waghorn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام علمی انسان، مشکل گونه ها: مقاله در انسان شناسی فلسفی
Homo Sapiens, A Problematic Species: An Essay in Philosophical Anthropology
نام کتاب:

دانلود کتاب نام علمی انسان، مشکل گونه ها: مقاله در انسان شناسی فلسفی

Homo Sapiens, A Problematic Species: An Essay in Philosophical Anthropology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Mia Gosselin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست نهایی روان : بیش از 1000 تست کلامی، عددی،  نموداری و شخصیت
Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تست نهایی روان : بیش از 1000 تست کلامی، عددی، نموداری و شخصیت

Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Numerical, Diagrammatic and Personality Tests
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mike Bryon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی شدن روان درمانی: تمرین تحت تاثیر
The Medicalization of Psychotherapy: Practicing under the Influence
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی شدن روان درمانی: تمرین تحت تاثیر

The Medicalization of Psychotherapy: Practicing under the Influence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sylvia Olney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های بازگشتی اقتصادهای پویای خطی
Recursive Models of Dynamic Linear Economies
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های بازگشتی اقتصادهای پویای خطی

Recursive Models of Dynamic Linear Economies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lars Peter Hansen and Thomas J. Sargent
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیمیاگری دختران: زنان و فرهنگ علمی در اوایل دوران مدرن ایتالیا
Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in Early Modern Italy
نام کتاب:

دانلود کتاب کیمیاگری دختران: زنان و فرهنگ علمی در اوایل دوران مدرن ایتالیا

Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in Early Modern Italy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Meredith K. Ray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بازی درمانی کودک محور: پایه شواهد برای تمرین موثر
Child-Centered Play Therapy Research: The Evidence Base for Effective Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بازی درمانی کودک محور: پایه شواهد برای تمرین موثر

Child-Centered Play Therapy Research: The Evidence Base for Effective Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer N. Baggerly , Dee C. Ray and Sue C. Bratton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 33 راه برای کمک به نوشتن: حمایت از کودکان با تلاش مهارت های عمومی
33 Ways to Help with Writing: Supporting Children who Struggle with Basic Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب 33 راه برای کمک به نوشتن: حمایت از کودکان با تلاش مهارت های عمومی

33 Ways to Help with Writing: Supporting Children who Struggle with Basic Skills
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Raewyn Hickey
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن بدون معانی: مقاله در محتوای مفاهیم
Minds without Meanings: An Essay on the Content of Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن بدون معانی: مقاله در محتوای مفاهیم

Minds without Meanings: An Essay on the Content of Concepts
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jerry A. Fodor and Zenon W. Pylyshyn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تفکر درست درباره روانشناسی
How to Think Straight About Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تفکر درست درباره روانشناسی

How to Think Straight About Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Keith E. Stanovich
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پر رونق تحت تنش: بهره برداری از مطالبات در محل کار
Thriving Under Stress: Harnessing Demands in the Workplace
نام کتاب:

دانلود کتاب پر رونق تحت تنش: بهره برداری از مطالبات در محل کار

Thriving Under Stress: Harnessing Demands in the Workplace
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thomas W. Britt and Steve M. Jex
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوانین جدید هارت: راهنمای سبک آکسفورد
New Hart's Rules: The Oxford Style Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب قوانین جدید هارت: راهنمای سبک آکسفورد

New Hart's Rules: The Oxford Style Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anne Waddingham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم
Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه اسکاتلند در قرن نوزدهم و بیستم

Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth Centuries
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gordon Graham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل روانپزشکی قانونی: تاریخچه، تحولات جاری، جهت آینده
The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل روانپزشکی قانونی: تاریخچه، تحولات جاری، جهت آینده

The Evolution of Forensic Psychiatry: History, Current Developments, Future Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Sadoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.97 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و تنظیمات خدمات
The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عملیات رفتاری: پویایی اجتماعی و روانی در تولید و تنظیمات خدمات

The Handbook of Behavioral Operations Management: Social and Psychological Dynamics in Production and Service Settings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Elliot Bendoly , Wout van Wezel and Daniel G. Bachrach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی روانی جسمانی
Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی روانی جسمانی

Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kurt Ackerman and Andrea Dimartini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دو قطبی: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان
The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دو قطبی: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان

The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aysegul Yildiz , Pedro Ruiz and Charles Nemeroff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرفتن زندگی: سه نظریه در اصول اخلاق کشتار کردن
Taking Life: Three Theories on the Ethics of Killing
نام کتاب:

دانلود کتاب گرفتن زندگی: سه نظریه در اصول اخلاق کشتار کردن

Taking Life: Three Theories on the Ethics of Killing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Torbjorn Tannsjo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Feldman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 139.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راز علوم: یک قرن جنگ سم و آزمایش های انسانی
Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب راز علوم: یک قرن جنگ سم و آزمایش های انسانی

Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ulf Schmidt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر