موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مشوق هایی برای نوآوری در چین: ساختن یک اقتصاد نوآور
Incentives for Innovation in China: Building an Innovative Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب مشوق هایی برای نوآوری در چین: ساختن یک اقتصاد نوآور

Incentives for Innovation in China: Building an Innovative Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Xuedong Ding and Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی
A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز در استفاده از تحلیل مفهومی در روانشناسی

A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy P. Racine and Kathleen L. Slaney
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه کودکان
Children's Book of Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه کودکان

Children's Book of Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: DK
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن کد خلاقیت
Cracking the Creativity Code: Zoom in/Zoom out/Zoom in Framework for Creativity, Fun, and Success
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن کد خلاقیت

Cracking the Creativity Code: Zoom in/Zoom out/Zoom in Framework for Creativity, Fun, and Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Arie Ruttenberg and Shlomo Maital
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی علوم: نظر دانش آموز در مورد آموزش، انگیزش و ارزیابی
Science Investigation: Student Views about Learning, Motivation and Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی علوم: نظر دانش آموز در مورد آموزش، انگیزش و ارزیابی

Science Investigation: Student Views about Learning, Motivation and Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Azra Moeed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رایل در ذهن و زبان
Ryle on Mind and Language
نام کتاب:

دانلود کتاب رایل در ذهن و زبان

Ryle on Mind and Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Dolby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش جغرافیا در ژاپن
Geography Education in Japan
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش جغرافیا در ژاپن

Geography Education in Japan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Yoshiyasu Ida , Minori Yuda , Takashi Shimura , Shunsuke Ike , Koji Ohnishi and Hideki Oshima
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیوانات در فرهنگها
Captured: The Animal within Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب حیوانات در فرهنگها

Captured: The Animal within Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Melissa Boyde
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی کسب و کار
Business Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی کسب و کار

Business Strategy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Brian Tracy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه پوچی
A Philosophy of Emptiness
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه پوچی

A Philosophy of Emptiness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gay Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه انتقادی به  شناخت شناسی تفصیلی
A Critical Introduction to Formal Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه انتقادی به شناخت شناسی تفصیلی

A Critical Introduction to Formal Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Darren Bradley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب بینش های انضباطی و طراحی محیط های یادگیری
Disciplinary Intuitions and the Design of Learning Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بینش های انضباطی و طراحی محیط های یادگیری

Disciplinary Intuitions and the Design of Learning Environments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Kenneth Y. T. Lim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی برای کلاس هشتم دبیرستان
english in focus for grade VIII junior high school
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی برای کلاس هشتم دبیرستان

english in focus for grade VIII junior high school
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: artono wardima , masduki b.jahur and m.sukirman djusma
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم در دانشگاه های اروپا، قرون نوزدهم و بیستم: مناظر علمی
Sciences in the Universities of Europe, Nineteenth and Twentieth Centuries: Academic Landscapes
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم در دانشگاه های اروپا، قرون نوزدهم و بیستم: مناظر علمی

Sciences in the Universities of Europe, Nineteenth and Twentieth Centuries: Academic Landscapes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ana Simoes , Maria Paula Diogo and Kostas Gavroglu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری کارآفرینی: مقالاتی در مورد کارآفرینان و کارآفرینی و سرمایه گذاری در فن آوری. جلد. 1.
Technology Entrepreneurship : A Treatise on Entrepreneurs and Entrepreneurship for and in Technology Ventures. Vol. 1.
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری کارآفرینی: مقالاتی در مورد کارآفرینان و کارآفرینی و سرمایه گذاری در فن آوری. جلد. 1.

Technology Entrepreneurship : A Treatise on Entrepreneurs and Entrepreneurship for and in Technology Ventures. Vol. 1.
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Wolfgang Runge
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملاحظات تخصیص دارایی برای صندوق های بازنشستگی بیمه: تجزیه و تحلیل نظری و شواهد تجربی
Asset Allocation Considerations for Pension Insurance Funds: Theoretical Analysis and Empirical Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب ملاحظات تخصیص دارایی برای صندوق های بازنشستگی بیمه: تجزیه و تحلیل نظری و شواهد تجربی

Asset Allocation Considerations for Pension Insurance Funds: Theoretical Analysis and Empirical Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christian Hertrich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فیزیکی دارایی ها
Physical Asset Management: With an Introduction to ISO55000
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فیزیکی دارایی ها

Physical Asset Management: With an Introduction to ISO55000
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Nicholas Anthony John Hastings
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عینیت در علم: افقهای جدید از مطالعات علوم و تکنولوژی
Objectivity in Science: New Perspectives from Science and Technology Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب عینیت در علم: افقهای جدید از مطالعات علوم و تکنولوژی

Objectivity in Science: New Perspectives from Science and Technology Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Flavia Padovani , Alan Richardson and Jonathan Y Tsou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم از لحاظ یادگیرنده زبان خارجه: منتخب مسائل
The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم از لحاظ یادگیرنده زبان خارجه: منتخب مسائل

The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ewa Piechurska-Kuciel and Magdalena Szyszka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها
The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
نام کتاب:

دانلود کتاب دنیای سوگ: چشم اندازهای فرهنگی مرگ در خانواده ها

The World of Bereavement: Cultural Perspectives on Death in Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Joanne Cacciatore and John DeFrain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر