موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساختار کوهن از انقلابهای علمی
Kuhn's Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار کوهن از انقلابهای علمی

Kuhn's Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: William J Devlin and Alisa Bokulich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه های غیر خطی و کاربردها
Nonlinear Maps and their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه های غیر خطی و کاربردها

Nonlinear Maps and their Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Ricardo Lopez-Ruiz , Danièle Fournier-Prunaret , Yoshifumi Nishio and Clara Gracio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی
Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس و متابولومیک در روانپزشکی

Proteomics and Metabolomics in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: D. Martins-de-Souza , W.P. Kaschka and W.F. Gattaz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه کاری در اکتساب زبان دوم و پردازش
Working Memory in Second Language Acquisition and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه کاری در اکتساب زبان دوم و پردازش

Working Memory in Second Language Acquisition and Processing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Zhisheng Wen , Mailce Borges Mota and Arthur McNeill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی
Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی: فرآیند و عملکرد تغییر آگاهی

Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: The Process and Practice of Mindful Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Steven C. Hayes , Kirk D. Strosahl and Kelly G. Wilson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتم پرداخت در مقیاس بزرگ برای مسایل برنامه ریزی غیر خطی تصادفی
BONUS Algorithm for Large Scale Stochastic Nonlinear Programming Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم پرداخت در مقیاس بزرگ برای مسایل برنامه ریزی غیر خطی تصادفی

BONUS Algorithm for Large Scale Stochastic Nonlinear Programming Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Urmila Diwekar and Amy David
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد برای متخصصان محیط زیست
Economics for Environmental Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد برای متخصصان محیط زیست

Economics for Environmental Professionals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frank R. Spellman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آینده نگر مدیریت اضطراری
A Futurist's Guide to Emergency Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آینده نگر مدیریت اضطراری

A Futurist's Guide to Emergency Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Adam S. Crowe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن
Advances in Experimental Philosophy of Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در فلسفه تجربی ذهن

Advances in Experimental Philosophy of Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Justin Sytsma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی
Advances in Experimental Moral Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روانشناسی اخلاقی تجربی

Advances in Experimental Moral Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hagop Sarkissian , Jennifer Cole Wright and James R. Beebe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه استراتژی های بین المللی
Developing International Strategies: Going and Being International for Medium-sized Companies
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه استراتژی های بین المللی

Developing International Strategies: Going and Being International for Medium-sized Companies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Rudolf Grünig and Dirk Morschett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی
APA Dictionary of Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه روانشناسی

APA Dictionary of Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: American Psychological Association
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اضطرابی
Anxiety Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اضطرابی

Anxiety Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kerry Ressler , Daniel Pine and Barbara Rothbaum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات انجام شده در اواسط اجرا اقتصاد کلان: رشد، نوسانات، بیکاری، نابرابری و سیاست
Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment, Inequality and Policies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات انجام شده در اواسط اجرا اقتصاد کلان: رشد، نوسانات، بیکاری، نابرابری و سیاست

Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment, Inequality and Policies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hideyuki Adachi , Tamotsu Nakamura and Yasuyuki Osumi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات کیفی در مدیریت: روش ها و تجارب
Qualitative Research in Management: Methods and Experiences
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات کیفی در مدیریت: روش ها و تجارب

Qualitative Research in Management: Methods and Experiences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rajen K. Gupta , Richa Awasthy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه وین: مطالعات در ریشه، توسعه، و نفوذ منطقی تجربه گرایی
The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه وین: مطالعات در ریشه، توسعه، و نفوذ منطقی تجربه گرایی

The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Friedrich Stadler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح
Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب متون اصلی در روانشناسی صلح

Morton Deutsch: Major Texts on Peace Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Coleman and Morton Deutsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار و خانواده در اقتصاد جدید
Work and Family in the New Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب کار و خانواده در اقتصاد جدید

Work and Family in the New Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Samantha K. Ammons and Erin L. Kelly
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان
Handbook of Race and Development in Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نژاد و توسعه در سلامت روان

Handbook of Race and Development in Mental Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Edward Chang and Christina A. Downey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استرس
Stress Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استرس

Stress Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nanette E. Tummers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر