موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توضیح بهینه سازی محدود برای اقتصاددانان
An Explanation of Constrained Optimization for Economists
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح بهینه سازی محدود برای اقتصاددانان

An Explanation of Constrained Optimization for Economists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Peter Morgan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک درد:  مقدمه ای برای بیماران و مراقبان
Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers
نام کتاب:

دانلود کتاب درک درد: مقدمه ای برای بیماران و مراقبان

Understanding Pain: An Introduction for Patients and Caregivers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Naheed Ali and Moshe Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه انتقادی به گواهی و شهادت
A Critical Introduction to Testimony
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه انتقادی به گواهی و شهادت

A Critical Introduction to Testimony
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Axel Gelfert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه انتقادی به فلسفه شکاکی وبدبینی
A Critical Introduction to Skepticism
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه انتقادی به فلسفه شکاکی وبدبینی

A Critical Introduction to Skepticism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Allan Hazlett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اختلال وسواسی اجباری (OCD): مهارت برای کنترل وجدان و اختلال وسواس
Understanding OCD: Skills to Control the Conscience and Outsmart Obsessive Compulsive Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اختلال وسواسی اجباری (OCD): مهارت برای کنترل وجدان و اختلال وسواس

Understanding OCD: Skills to Control the Conscience and Outsmart Obsessive Compulsive Disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leslie Shapiro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ
Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی بالینی: علم، عمل، و فرهنگ

Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew M. Pomerantz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف جزیره ما شروع کننده فعالیت در کتاب
Our Discovery Island Starter Activity Book
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف جزیره ما شروع کننده فعالیت در کتاب

Our Discovery Island Starter Activity Book
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tessa Lochowski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی زیستی
Biological Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی زیستی

Biological Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James W. Kalat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 125.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش خدمات در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش خدمات در صنعت گردشگری و مهمان نوازی

The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Ford Lumban Gaol and Fonny Hutagalung
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی گفتمان انتقادی
Critical Discursive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی گفتمان انتقادی

Critical Discursive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از مطالعه حکمت غایی ارسطو تا شجره نامه داروین
From Aristotle's Teleology to Darwin's Genealogy: The Stamp of Inutility
نام کتاب:

دانلود کتاب از مطالعه حکمت غایی ارسطو تا شجره نامه داروین

From Aristotle's Teleology to Darwin's Genealogy: The Stamp of Inutility
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Marco Solinas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجدید نظر روانشناسی تکاملی
Rethinking Evolutionary Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب تجدید نظر روانشناسی تکاملی

Rethinking Evolutionary Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Andrew Goldfinch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی پژوهش در کسب و کار و مدیریت
The Palgrave Handbook of Research Design in Business and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی پژوهش در کسب و کار و مدیریت

The Palgrave Handbook of Research Design in Business and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kenneth D. Strang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجرای داده ها: چگونگی عملکرد تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه فوق العاده فروش نتایج
Data Driven: How Performance Analytics Delivers Extraordinary Sales Results
نام کتاب:

دانلود کتاب اجرای داده ها: چگونگی عملکرد تجزیه و تحلیل ترافیک ارائه فوق العاده فروش نتایج

Data Driven: How Performance Analytics Delivers Extraordinary Sales Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jenny Dearborn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوی درمانی با زوج ها: راهنمای پزشک برای بهبود روابط
Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide to Healing Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوی درمانی با زوج ها: راهنمای پزشک برای بهبود روابط

Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide to Healing Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chiara Simeone-DiFrancesco , Eckhard Roediger and Bruce A. Stevens
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چه کسی مالک شماست: علم، نوآوری و ثبت اختراع ژن جنگ
Who Owns You: Science, Innovation, and the Gene Patent Wars
نام کتاب:

دانلود کتاب چه کسی مالک شماست: علم، نوآوری و ثبت اختراع ژن جنگ

Who Owns You: Science, Innovation, and the Gene Patent Wars
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Koepsell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی
Kase on Technical Analysis Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی

Kase on Technical Analysis Workbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Cynthia Kase
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری برای مشتقات
Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS 9
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری برای مشتقات

Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS 9
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Juan Ramirez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های غیر انتفاعی
Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های غیر انتفاعی

Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Michael Allison and Jude Kaye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برتری عملیاتی: سفر به ایجاد ارزش پایدار
Operational Excellence: Journey to Creating Sustainable Value
نام کتاب:

دانلود کتاب برتری عملیاتی: سفر به ایجاد ارزش پایدار

Operational Excellence: Journey to Creating Sustainable Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John S. Mitchell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر