موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پاسخ به  عجیبترین سوالات جهان، پدیده های اغلب شایعات و غیر قابل توضیح
AsapSCIENCE: Answers to the World's Weirdest Questions, Most Persistent Rumors, and Unexplained Phenomena
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ به عجیبترین سوالات جهان، پدیده های اغلب شایعات و غیر قابل توضیح

AsapSCIENCE: Answers to the World's Weirdest Questions, Most Persistent Rumors, and Unexplained Phenomena
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Mitchell Moffit and Greg Brown
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی حمل و نقل هوایی
Advances in Aviation Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در روانشناسی حمل و نقل هوایی

Advances in Aviation Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael A. Vidulich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هستی شناسی
Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب هستی شناسی

Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Francesco Berto and Matteo Plebani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آناتومیست درباریان: حیوانات و انسان ها در پاریس لویی چهاردهم
The Courtiers' Anatomists: Animals and Humans in Louis XIV's Paris
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومیست درباریان: حیوانات و انسان ها در پاریس لویی چهاردهم

The Courtiers' Anatomists: Animals and Humans in Louis XIV's Paris
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Anita Guerrini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرزمین علم و دین
The Territories of Science and Religion
نام کتاب:

دانلود کتاب سرزمین علم و دین

The Territories of Science and Religion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Peter Harrison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرزند پیش دبستانی بیش فعال: راهنمای بالینی
Parenting Hyperactive Preschoolers: Clinician Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فرزند پیش دبستانی بیش فعال: راهنمای بالینی

Parenting Hyperactive Preschoolers: Clinician Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elizabeth Harvey , Sharonne D. Herbert and Rebecca M. Stowe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت فیزیکی
Physical Safety: A Matter of Balancing Responsibilities
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت فیزیکی

Physical Safety: A Matter of Balancing Responsibilities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: The Scientific Council for Government Policy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آماده شدن برای گوش دادن IELTS  (به همراه فایل های صوتی)
Get Ready for IELTS Listening
نام کتاب:

دانلود کتاب آماده شدن برای گوش دادن IELTS (به همراه فایل های صوتی)

Get Ready for IELTS Listening
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Jane Short
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 138 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف خلاقیت
Encyclopedia of Creativity
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف خلاقیت

Encyclopedia of Creativity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Mark A. Runco and Steven R. Pritzker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط انتخاب تجارت و مدیریت: استراتژی های پیشرفته برای سودآوری بلند مدت
Mastering Trade Selection and Management: Advanced Strategies for Long-Term Profitability
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط انتخاب تجارت و مدیریت: استراتژی های پیشرفته برای سودآوری بلند مدت

Mastering Trade Selection and Management: Advanced Strategies for Long-Term Profitability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jay Norris and Al Gaskill
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قرضه های کوچک برای بانکداران و سرمایه گذاران: شناخت فرصت ها و چالش های بازار در پایین هرم
Microfinance for Bankers and Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of the Market at the Bottom of the Pyramid
نام کتاب:

دانلود کتاب قرضه های کوچک برای بانکداران و سرمایه گذاران: شناخت فرصت ها و چالش های بازار در پایین هرم

Microfinance for Bankers and Investors: Understanding the Opportunities and Challenges of the Market at the Bottom of the Pyramid
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Elisabeth Rhyne
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان برای IELTS (همراه فایل های صوتی)
Vocabulary for IELTS +CD
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان برای IELTS (همراه فایل های صوتی)

Vocabulary for IELTS +CD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anneli Williams
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقلب های مالی
Financial Fraud
نام کتاب:

دانلود کتاب تقلب های مالی

Financial Fraud
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Balvinder Sandhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمان از دیدگاه روانشناسی مثبت
Faith from a Positive Psychology Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمان از دیدگاه روانشناسی مثبت

Faith from a Positive Psychology Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cindy Miller-Perrin and Elizabeth Krumrei Mancuso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان و مبانی روانشناسی مثبت
Flow and the Foundations of Positive Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان و مبانی روانشناسی مثبت

Flow and the Foundations of Positive Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Mihaly Csikszentmihalyi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی بحرانی: تجسم تحقیقات برای تغییر اجتماعی
Critical Plays: Embodied Research for Social Change
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی بحرانی: تجسم تحقیقات برای تغییر اجتماعی

Critical Plays: Embodied Research for Social Change
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Anne Harris and Christine Sinclair
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کار متقابل فرهنگی: آموزش هویت، عبور از مرز و مبادله فرهنگی
Working Cross-Culturally: Identity Learning, Border Crossing and Culture Brokering
نام کتاب:

دانلود کتاب کار متقابل فرهنگی: آموزش هویت، عبور از مرز و مبادله فرهنگی

Working Cross-Culturally: Identity Learning, Border Crossing and Culture Brokering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Michael Michie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آزمایشگاهی: یک ابزار برای توسعه همکاری کار و آموزش و پرورش
The Change Laboratory: A Tool for Collaborative Development of Work and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آزمایشگاهی: یک ابزار برای توسعه همکاری کار و آموزش و پرورش

The Change Laboratory: A Tool for Collaborative Development of Work and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jaakko Virkkunen and Denise Shelley Newnham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین روش ها در بازاریابی و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی
Best Practices in Marketing and their Impact on Quality of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین روش ها در بازاریابی و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی

Best Practices in Marketing and their Impact on Quality of Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Helena Alves and José Luis Vázquez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبادل مواد بدنی بشر: بازاندیشی بدن ها و بازار ها
Exchanging Human Bodily Material: Rethinking Bodies and Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب تبادل مواد بدنی بشر: بازاندیشی بدن ها و بازار ها

Exchanging Human Bodily Material: Rethinking Bodies and Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Klaus Hoeyer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر