موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب
Handbook of Autism and Anxiety
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب

Handbook of Autism and Anxiety
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thompson E. Davis III , Susan W. White and Thomas H. Ollendick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی
The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی

The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Avidan Milevsky , Kristie Thudium and Jillian Guldin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت کیفیت مبتنی بر عمل: استراتژی و ابزار برای بهبود مستمر
Action-Based Quality Management: Strategy and Tools for Continuous Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت کیفیت مبتنی بر عمل: استراتژی و ابزار برای بهبود مستمر

Action-Based Quality Management: Strategy and Tools for Continuous Improvement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Marta Peris-Ortiz and José Álvarez-García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و هتلداری
Social Media Marketing in Tourism and Hospitality
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و هتلداری

Social Media Marketing in Tourism and Hospitality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Roberta Minazzi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دانش مشتری: اهرم مهارت های نرم افزاری برای بهبود تمرکز مشتری
Customer Knowledge Management: Leveraging Soft Skills to Improve Customer Focus
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دانش مشتری: اهرم مهارت های نرم افزاری برای بهبود تمرکز مشتری

Customer Knowledge Management: Leveraging Soft Skills to Improve Customer Focus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Soumit Sain and Silvio Wilde
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیگیری خوشبختی و سنت حکمت
The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری خوشبختی و سنت حکمت

The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vincenzo Giorgino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی
The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی

The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leonard F. Koziol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه ای از داستان های علمی تخیلی پزشکی
Small Doses of the Future: A Collection of Medical Science Fiction Stories
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه ای از داستان های علمی تخیلی پزشکی

Small Doses of the Future: A Collection of Medical Science Fiction Stories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Brad Aiken
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا
Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا

Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Agata Klimczak-Pawlak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته
Medical Family Therapy: Advanced Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته

Medical Family Therapy: Advanced Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer Hodgson , Angela Lamson , Tai Mendenhall and D. Russell Crane
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فازی مقابل پایان نوآوری
Management of the Fuzzy Front End of Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فازی مقابل پایان نوآوری

Management of the Fuzzy Front End of Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Oliver Gassmann and Fiona Schweitzer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید دانش در سازمانها
Knowledge Production in Organizations: A Processual Autopoietic View
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید دانش در سازمانها

Knowledge Production in Organizations: A Processual Autopoietic View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kaj U. Koskinen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستریا: ظهور یک معما
Hysteria: The Rise of an Enigma
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستریا: ظهور یک معما

Hysteria: The Rise of an Enigma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: J. Bogousslavsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال عبارتی
Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال عبارتی

Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stefan Thim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تناقضات: منطق، تاریخ، واقعیت
Contradictions: Logic, History, Actuality
نام کتاب:

دانلود کتاب تناقضات: منطق، تاریخ، واقعیت

Contradictions: Logic, History, Actuality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Elena Ficara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی
Extra-grammatical Morphology in English
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی

Extra-grammatical Morphology in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Elisa Mattiello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی
English Modality
نام کتاب:

د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی

English Modality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Juana I. Marin-arrese , Marta Carretero , Jorge Arus Hita and Johan Van Der Auwera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی
English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی

English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tine Breban
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا  انگلیسی محلی
From International to Local English
نام کتاب:

دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا انگلیسی محلی

From International to Local English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Roberta Facchinetti , David Crystal and Barbara Seidlhofer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی محتوای سازمانی: راهنمای پروژه
Enterprise Content Strategy: A Project Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی محتوای سازمانی: راهنمای پروژه

Enterprise Content Strategy: A Project Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kevin Nichols
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر