موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب داروینیسم دیجیتال: برند سازی و مدل های کسب و کار در مخاطره
Digital Darwinism: Branding and Business Models in Jeopardy
نام کتاب:

دانلود کتاب داروینیسم دیجیتال: برند سازی و مدل های کسب و کار در مخاطره

Digital Darwinism: Branding and Business Models in Jeopardy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ralf T Kreutzer and Karl-Heinz Land
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نوآوری و مدیریت محصول: یک رویکرد جامع و عملی به کاهش عدم قطعیت
Innovation and Product Management: A Holistic and Practical Approach to Uncertainty Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری و مدیریت محصول: یک رویکرد جامع و عملی به کاهش عدم قطعیت

Innovation and Product Management: A Holistic and Practical Approach to Uncertainty Reduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kurt Gaubinger and Michael Rabl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش سایه افکن شدن چین: سفر چین به سوی تکنولوژی برتری
China Cloud Rising: China's Journey Towards Technology Supremacy
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش سایه افکن شدن چین: سفر چین به سوی تکنولوژی برتری

China Cloud Rising: China's Journey Towards Technology Supremacy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Zhu Jinzy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پالئوآنتروپولوژی
Handbook of Paleoanthropology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پالئوآنتروپولوژی

Handbook of Paleoanthropology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Winfried Henke and Ian Tattersall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 39.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ابهام زدایی از استعداد
Demystifying Talent Management: Unleash People’s Potential to Deliver Superior Results
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ابهام زدایی از استعداد

Demystifying Talent Management: Unleash People’s Potential to Deliver Superior Results
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kimberly Janson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش در زمینه نظریه امنیت صنعتی
Research on Industrial Security Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش در زمینه نظریه امنیت صنعتی

Research on Industrial Security Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Menggang Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه ابزارهای شش سیگما: طرز فکر برای  بهبود اجرای موفقیت آمیز پروژه ها
Six Sigma+Lean Toolset: Mindset for Successful Implementation of Improvement Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه ابزارهای شش سیگما: طرز فکر برای بهبود اجرای موفقیت آمیز پروژه ها

Six Sigma+Lean Toolset: Mindset for Successful Implementation of Improvement Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Renata Meran , Alexander John , Olin Roenpage , Christian Staudter and Stephan Lunau
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم های تشویقی: رویکرد تجربی انگیزه و اثرات مرتب سازی
Design of Incentive Systems: Experimental Approach to Incentive and Sorting Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم های تشویقی: رویکرد تجربی انگیزه و اثرات مرتب سازی

Design of Incentive Systems: Experimental Approach to Incentive and Sorting Effects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dennis D. Fehrenbacher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروش عالی: مدیریت فروش سیستماتیک
Sales Excellence: Systematic Sales Management
نام کتاب:

دانلود کتاب فروش عالی: مدیریت فروش سیستماتیک

Sales Excellence: Systematic Sales Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christian Homburg and Heiko Schäfer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین: روند های جدید و برنامه های کاربردی
Environmental Issues in Supply Chain Management: New Trends and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین: روند های جدید و برنامه های کاربردی

Environmental Issues in Supply Chain Management: New Trends and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paulina Golinska and Carlos Andres Romano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان قطعات ضروری طبیعت انسان
Essential Building Blocks of Human Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان قطعات ضروری طبیعت انسان

Essential Building Blocks of Human Nature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ulrich Frey and Charlotte Störmer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل و آینده
Evolution and the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل و آینده

Evolution and the Future
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Stefan Lorenz Sorgner , Branka-Rista Jovanovic and Nikola Grimm
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه های مدیریت منابع انسانی: ارزیابی ارزش افزوده
Human Resource Management Practices: Assessing Added Value
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه های مدیریت منابع انسانی: ارزیابی ارزش افزوده

Human Resource Management Practices: Assessing Added Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Maike Andresen and Christian Nowak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های آینده در مدل های ریسک و امور مالی
Future Perspectives in Risk Models and Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های آینده در مدل های ریسک و امور مالی

Future Perspectives in Risk Models and Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Alain Bensoussan , Dominique Guégan and Charles S. Tapiero
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب
Handbook of Autism and Anxiety
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم و اضطراب

Handbook of Autism and Anxiety
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thompson E. Davis III , Susan W. White and Thomas H. Ollendick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی
The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب زودگذر بودن پدر و مادر، خواهر و برادر و روابط شریک زندگی عاشقانه در حال ظهور بزرگسالی

The Transitory Nature of Parent, Sibling and Romantic Partner Relationships in Emerging Adulthood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Avidan Milevsky , Kristie Thudium and Jillian Guldin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت کیفیت مبتنی بر عمل: استراتژی و ابزار برای بهبود مستمر
Action-Based Quality Management: Strategy and Tools for Continuous Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت کیفیت مبتنی بر عمل: استراتژی و ابزار برای بهبود مستمر

Action-Based Quality Management: Strategy and Tools for Continuous Improvement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Marta Peris-Ortiz and José Álvarez-García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و هتلداری
Social Media Marketing in Tourism and Hospitality
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی در گردشگری و هتلداری

Social Media Marketing in Tourism and Hospitality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Roberta Minazzi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دانش مشتری: اهرم مهارت های نرم افزاری برای بهبود تمرکز مشتری
Customer Knowledge Management: Leveraging Soft Skills to Improve Customer Focus
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دانش مشتری: اهرم مهارت های نرم افزاری برای بهبود تمرکز مشتری

Customer Knowledge Management: Leveraging Soft Skills to Improve Customer Focus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Soumit Sain and Silvio Wilde
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیگیری خوشبختی و سنت حکمت
The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
نام کتاب:

دانلود کتاب پیگیری خوشبختی و سنت حکمت

The Pursuit of Happiness and the Traditions of Wisdom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Vincenzo Giorgino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر