موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی
The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره عملکرد اجرایی: عناصر گم شده در مفهوم سازی، سنجش و ارزیابی

The Myth of Executive Functioning: Missing Elements in Conceptualization, Evaluation, and Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Leonard F. Koziol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه ای از داستان های علمی تخیلی پزشکی
Small Doses of the Future: A Collection of Medical Science Fiction Stories
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه ای از داستان های علمی تخیلی پزشکی

Small Doses of the Future: A Collection of Medical Science Fiction Stories
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Brad Aiken
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا
Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب به سمت هسته عملگرا زبان انگلیسی برای ارتباطات اروپا

Towards the Pragmatic Core of English for European Communication
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Agata Klimczak-Pawlak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته
Medical Family Therapy: Advanced Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب خانواده درمانی پزشکی: کاربرد های پیشرفته

Medical Family Therapy: Advanced Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jennifer Hodgson , Angela Lamson , Tai Mendenhall and D. Russell Crane
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فازی مقابل پایان نوآوری
Management of the Fuzzy Front End of Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فازی مقابل پایان نوآوری

Management of the Fuzzy Front End of Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Oliver Gassmann and Fiona Schweitzer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید دانش در سازمانها
Knowledge Production in Organizations: A Processual Autopoietic View
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید دانش در سازمانها

Knowledge Production in Organizations: A Processual Autopoietic View
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kaj U. Koskinen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستریا: ظهور یک معما
Hysteria: The Rise of an Enigma
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستریا: ظهور یک معما

Hysteria: The Rise of an Enigma
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: J. Bogousslavsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افعال عبارتی
Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
نام کتاب:

دانلود کتاب افعال عبارتی

Phrasal Verbs: The English Verb-Particle Construction and its History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stefan Thim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تناقضات: منطق، تاریخ، واقعیت
Contradictions: Logic, History, Actuality
نام کتاب:

دانلود کتاب تناقضات: منطق، تاریخ، واقعیت

Contradictions: Logic, History, Actuality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Elena Ficara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی
Extra-grammatical Morphology in English
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفولوژی دستوری اضافی در انگلیسی

Extra-grammatical Morphology in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Elisa Mattiello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی
English Modality
نام کتاب:

د انلود کتاب ماهیت زبان انگلیسی

English Modality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Juana I. Marin-arrese , Marta Carretero , Jorge Arus Hita and Johan Van Der Auwera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی
English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه صفات انگلیسی

English Adjectives of Comparison: Lexical and Grammaticalized Uses
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Tine Breban
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا  انگلیسی محلی
From International to Local English
نام کتاب:

دانلود کتاب از انگلیسی بین المللی تا انگلیسی محلی

From International to Local English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Roberta Facchinetti , David Crystal and Barbara Seidlhofer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی محتوای سازمانی: راهنمای پروژه
Enterprise Content Strategy: A Project Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی محتوای سازمانی: راهنمای پروژه

Enterprise Content Strategy: A Project Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Kevin Nichols
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه گرایی ارسطو : تجربه و مکانیک در 4 قرن قبل از میلاد
Aristotle's Empiricism: Experience and Mechanics in the 4th Century B.C
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه گرایی ارسطو : تجربه و مکانیک در 4 قرن قبل از میلاد

Aristotle's Empiricism: Experience and Mechanics in the 4th Century B.C
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jean De Groot
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحران جهانی سال 2008 و نظریه عمومی کینز
The Global Crisis of 2008 and Keynes's General Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران جهانی سال 2008 و نظریه عمومی کینز

The Global Crisis of 2008 and Keynes's General Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Fikret Causevic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراشناخت:  پایه ها، کاربرد ها و روند ها
Metacognition: Fundaments, Applications, and Trends: A Profile of the Current State Of The Art
نام کتاب:

دانلود کتاب فراشناخت: پایه ها، کاربرد ها و روند ها

Metacognition: Fundaments, Applications, and Trends: A Profile of the Current State Of The Art
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alejandro Peña-Ayala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از منطق تا عمل: مطالعات ایتالیایی در فلسفه و ریاضیات
From Logic to Practice: Italian Studies in the Philosophy of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب از منطق تا عمل: مطالعات ایتالیایی در فلسفه و ریاضیات

From Logic to Practice: Italian Studies in the Philosophy of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gabriele Lolli , Marco Panza and Giorgio Venturi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره
Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب محدودیت های آژانس: اکتشافات نظریه در زندگی روزمره

Constraints of Agency: Explorations of Theory in Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Craig W. Gruber , Matthew Clark , Sven Hroar Klempe and Jaan Valsiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های روانی اجتماعی در ایجاد صلح
Psychosocial Perspectives on Peacebuilding
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های روانی اجتماعی در ایجاد صلح

Psychosocial Perspectives on Peacebuilding
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Brandon Hamber and Elizabeth Gallagher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر