موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تدارکات عامه و نوآوری
Public Procurement and Innovation: The Role of Institutions
نام کتاب:

دانلود کتاب تدارکات عامه و نوآوری

Public Procurement and Innovation: The Role of Institutions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Max Rolfstam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوراکل پریماورا P6 نسخه 8: مدیریت پروژه و نمونه کارها
Oracle Primavera P6 Version 8: Project and Portfolio Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اوراکل پریماورا P6 نسخه 8: مدیریت پروژه و نمونه کارها

Oracle Primavera P6 Version 8: Project and Portfolio Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Daniel Williams and Elaine Britt Krazer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد
Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بقاء در محل کار برای کسانی که ازسندرم اسپرگر رنج می برد

Asperger's Syndrome Workplace Survival Guide: A Neurotypical's Secrets for Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Barbara Bissonnette
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم  شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی
Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های روزمره برای کمک به زندگی کامل فرزند مبتلا به اوتیسم شما : تمرین ساده برای افزایش مهارت های کاربردی، پردازش حسی، هماهنگی

Everyday Activities to Help Your Child with Autism Live Life to the Full: Simple Exercises to Boost Functional Skills, Sensory Processing, Coordinatio
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Debra S. Jacobs
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون CPAexcel: حسابداری و گزارش مالی
Wiley CPA Excel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون CPAexcel: حسابداری و گزارش مالی

Wiley CPA Excel Exam Review Spring 2014 Study Guide: Financial Accounting and Reporting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Ray Whittington
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان
Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از کودکان دچار آسیب های روانی و نوجوانان

Supporting Traumatized Children and Teenagers: A Guide to Providing Understanding and Help
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Atle Dyregrov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراشناخت اجتماعی  (مرز روانشناسی اجتماعی)
Social Metacognition
نام کتاب:

دانلود کتاب فراشناخت اجتماعی (مرز روانشناسی اجتماعی)

Social Metacognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pablo Briñol and Kenneth DeMarree
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار
Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات نوع دوستانه، شناخت و رفتار

Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy Eisenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری
The Ecological Approach to Visual Perception
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد زیست محیطی به ادراک دیداری

The Ecological Approach to Visual Perception
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James J. Gibson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی
Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروسایکولوژی سندرم مبتلا به فراموشی

Psychology Library Editions: Memory: Neuropsychology of the Amnesic Syndrome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alan J. Parkin and Nicholas Leng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از روانکاوی: مطالعات روانی و فراتر از آن
Psychology After Psychoanalysis: Psychosocial studies and beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از روانکاوی: مطالعات روانی و فراتر از آن

Psychology After Psychoanalysis: Psychosocial studies and beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد
Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از تحلیل گفتمان: مفاهیم، روشها، نقد

Psychology After Discourse Analysis: Concepts, methods, critique
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران
Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی پس از بحران

Psychology After the Crisis: Scientific paradigms and political debate
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه
Reasoning as Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب استدلال به عنوان حافظه

Reasoning as Memory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Aidan Feeney and Valerie A. Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش در کارآفرینی اجتماعی
Handbook of Research on Social Entrepreneurship
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش در کارآفرینی اجتماعی

Handbook of Research on Social Entrepreneurship
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Alain Fayolle and Harry Matlay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی
Essentials of Understanding Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فهم روانشناسی

Essentials of Understanding Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert S. Feldman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات کمبریج
The Cambridge Handbook of Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات کمبریج

The Cambridge Handbook of Intelligence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert J. Sternberg and Scott Barry Kaufman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی بالینی کودک
Clinical Child Psychiatry: Major Common Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی بالینی کودک

Clinical Child Psychiatry: Major Common Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: William M. Klykylo and Jerald Kay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت و بیماری روان
A Sociology of Mental Health and Illness - 5 edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جامعه شناسی سلامت و بیماری روان

A Sociology of Mental Health and Illness - 5 edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anne Rogers, David Pilgrim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متحد کردن قبایل: مهارت های رهبری برای مدیران فناوری
Unite the Tribes - Leadership Skills for Technology Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب متحد کردن قبایل: مهارت های رهبری برای مدیران فناوری

Unite the Tribes - Leadership Skills for Technology Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christopher Duncan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر