موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مطالعات مدیریت فرهنگی و بین المللی
International and Cross-Cultural Management Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات مدیریت فرهنگی و بین المللی

International and Cross-Cultural Management Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gavin Jack and Robert Westwood
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک در سیستم های بحرانی زندگی
Risk Management in Life Critical Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک در سیستم های بحرانی زندگی

Risk Management in Life Critical Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Patrick Millot
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنسوی تروما
Beyond Trauma Cultural and Societal Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنسوی تروما

Beyond Trauma Cultural and Societal Dynamics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Rolf J. Kleber, Charles R. Figley and Berthold P.R. Gerso
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های ضروری برای ارزیابی زن و شوهر و خانواده درمانگران
Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری برای ارزیابی زن و شوهر و خانواده درمانگران

Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lee Williams, Todd M. Edwards and JoEllen Patterson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقق مفاهیم: ابدیت، شناخت، و سلامت
The Realisation of Concepts: Infinity, Cognition, and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقق مفاهیم: ابدیت، شناخت، و سلامت

The Realisation of Concepts: Infinity, Cognition, and Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: W. M. Bernstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر در روانکاوی: روش معاصر خلاقیت و تمرین تحلیلی
Art in Psychoanalysis: A Contemporary Approach to Creativity and Analytic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر در روانکاوی: روش معاصر خلاقیت و تمرین تحلیلی

Art in Psychoanalysis: A Contemporary Approach to Creativity and Analytic Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Gabriela Goldstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل خط مشی
Macroeconomics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل خط مشی

Macroeconomics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Scarth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تامین مالی پروژه پیشرفته، خطرات ساختاری
Advanced Project Financing, Structuring Risks
نام کتاب:

دانلود کتاب تامین مالی پروژه پیشرفته، خطرات ساختاری

Advanced Project Financing, Structuring Risks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard Tinsley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه منطقه ای و نزدیکی روابط
Regional Development and Proximity Relations
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه منطقه ای و نزدیکی روابط

Regional Development and Proximity Relations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Andre Torre and Frederic Wallet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه
Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه

Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Andrey Taranov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میز خدمات و مدیر حادثه
Service Desk and Incident Manager: Careers in IT Service Management
نام کتاب:

دانلود کتاب میز خدمات و مدیر حادثه

Service Desk and Incident Manager: Careers in IT Service Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter Wheatcroft
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پوششی برای خارج ساختمان، بام، و تمیزی
Siding, Roofing, and Trim: Completely Revised and Updated
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پوششی برای خارج ساختمان، بام، و تمیزی

Siding, Roofing, and Trim: Completely Revised and Updated
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Editors of Fine Homebuilding
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی و مدیریت
The SAGE Handbook of Complexity and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی و مدیریت

The SAGE Handbook of Complexity and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter Allen Steve Maguire and Bill McKelvey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار مشارکت: چارچوبها، راهبردها و ابزارها
Handbook of Corporate Sustainability: Frameworks, Strategies and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار مشارکت: چارچوبها، راهبردها و ابزارها

Handbook of Corporate Sustainability: Frameworks, Strategies and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: M. A. Quaddus ,M. A. B. Siddique
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه انتقادی به ساختارگرایی: فلسفه، سیاست و علوم انسانی
Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics and the Human Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه انتقادی به ساختارگرایی: فلسفه، سیاست و علوم انسانی

Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics and the Human Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Ingram
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت
The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت

The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony R. Pratkanis
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف تمرین عضلات
Muscle Exercises Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف تمرین عضلات

Muscle Exercises Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Oscar Moran and Isabel Arechabala
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه ارزیابی جامع سلامت
Project Health Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه ارزیابی جامع سلامت

Project Health Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul S. Royer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها: یک روش استراتژیک
Portfolio Management: A Strategic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها: یک روش استراتژیک

Portfolio Management: A Strategic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ginger Levin Ginger Levin , and John Wyzalek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید
You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید

You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seth Adam Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر