موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل خط مشی
Macroeconomics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل خط مشی

Macroeconomics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Scarth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تامین مالی پروژه پیشرفته، خطرات ساختاری
Advanced Project Financing, Structuring Risks
نام کتاب:

دانلود کتاب تامین مالی پروژه پیشرفته، خطرات ساختاری

Advanced Project Financing, Structuring Risks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard Tinsley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه منطقه ای و نزدیکی روابط
Regional Development and Proximity Relations
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه منطقه ای و نزدیکی روابط

Regional Development and Proximity Relations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Andre Torre and Frederic Wallet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه
Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان دانمارکی برای انگلیسی زبانان: 3000 واژه

Danish vocabulary for English speakers - 3000 words
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Andrey Taranov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میز خدمات و مدیر حادثه
Service Desk and Incident Manager: Careers in IT Service Management
نام کتاب:

دانلود کتاب میز خدمات و مدیر حادثه

Service Desk and Incident Manager: Careers in IT Service Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter Wheatcroft
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پوششی برای خارج ساختمان، بام، و تمیزی
Siding, Roofing, and Trim: Completely Revised and Updated
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پوششی برای خارج ساختمان، بام، و تمیزی

Siding, Roofing, and Trim: Completely Revised and Updated
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Editors of Fine Homebuilding
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی و مدیریت
The SAGE Handbook of Complexity and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی و مدیریت

The SAGE Handbook of Complexity and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter Allen Steve Maguire and Bill McKelvey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار مشارکت: چارچوبها، راهبردها و ابزارها
Handbook of Corporate Sustainability: Frameworks, Strategies and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار مشارکت: چارچوبها، راهبردها و ابزارها

Handbook of Corporate Sustainability: Frameworks, Strategies and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: M. A. Quaddus ,M. A. B. Siddique
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه انتقادی به ساختارگرایی: فلسفه، سیاست و علوم انسانی
Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics and the Human Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه انتقادی به ساختارگرایی: فلسفه، سیاست و علوم انسانی

Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics and the Human Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Ingram
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت
The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب علم نفوذ اجتماعی: پیشرفت و آینده پیشرفت

The Science of Social Influence: Advances and Future Progress
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anthony R. Pratkanis
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف تمرین عضلات
Muscle Exercises Encyclopedia
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف تمرین عضلات

Muscle Exercises Encyclopedia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ورزش
نویسنده: Oscar Moran and Isabel Arechabala
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه ارزیابی جامع سلامت
Project Health Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه ارزیابی جامع سلامت

Project Health Assessment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul S. Royer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها: یک روش استراتژیک
Portfolio Management: A Strategic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها: یک روش استراتژیک

Portfolio Management: A Strategic Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ginger Levin Ginger Levin , and John Wyzalek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید
You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب رفع گرفتاری: شما راه حلی برای بزرگترین مشکل شما هستید

You, Unstuck: You Are the Solution to Your Greatest Problem
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Seth Adam Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شادی پایدار: زندگی ساده، زندگی خوب،یک تفاوت ایجاد کن
Sustainable Happiness: Live Simply, Live Well, Make a Difference
نام کتاب:

دانلود کتاب شادی پایدار: زندگی ساده، زندگی خوب،یک تفاوت ایجاد کن

Sustainable Happiness: Live Simply, Live Well, Make a Difference
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sarah van Gelder, the staff of YES! Magazine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طاووس در سرزمین پنگوئنها: حکایتی درباره خلاقیت و شجاعت
A Peacock in the Land of Penguins: A Fable about Creativity and Courage
نام کتاب:

دانلود کتاب طاووس در سرزمین پنگوئنها: حکایتی درباره خلاقیت و شجاعت

A Peacock in the Land of Penguins: A Fable about Creativity and Courage
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: BJ Gallagher , Warren H. Schmidt and Ken Blanchard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق کسب و کار
Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق کسب و کار

Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joseph W. Weiss
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرصت های شغلی در امور بین الملل
Careers in International Affairs
نام کتاب:

دانلود کتاب فرصت های شغلی در امور بین الملل

Careers in International Affairs
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Laura Cressey, Barrett Helmer and Jennifer Steffensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه عملی در بهبود مستمر
The Lean Anthology: A Practical Primer in Continual Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه عملی در بهبود مستمر

The Lean Anthology: A Practical Primer in Continual Improvement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Rebecca Goldberg and Elliott N. Weiss
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه و ادبیات در زمان بحران
Philosophy and Literature in Times of Crisis: Challenging our Infatuation with Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه و ادبیات در زمان بحران

Philosophy and Literature in Times of Crisis: Challenging our Infatuation with Numbers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Michael Mack
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر