موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی
Introductory Textbook of Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب درسی مقدماتی روانپزشکی

Introductory Textbook of Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Donald W. Black abd Nancy C. Andreasen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان
Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه پزشکی روان تنی کودکان

Textbook of Pediatric Psychosomatic Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard J. Shaw and David R. DeMaso
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر برای یک تغییر
Thinking for a Change: Putting the TOC Thinking Processes to Use
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر برای یک تغییر

Thinking for a Change: Putting the TOC Thinking Processes to Use
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lisa J. Scheinkopf
سال انتشار: 1999
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی سازمانی
Organizational Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی سازمانی

Organizational Optimization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Robert Hutcherson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب انتقال قیمت ها و مدیریت حسابداری
Transfer Prices and Management Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال قیمت ها و مدیریت حسابداری

Transfer Prices and Management Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Peter Schuster
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبیعت معاملاتی
Trading Nature: Tahitians, Europeans and Ecological Exchange
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت معاملاتی

Trading Nature: Tahitians, Europeans and Ecological Exchange
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jennifer Newell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت
Trading For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت

Trading For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Griffis and Lita Epstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده ها در تجارت: عملکرد و خواص رفتاری بازار در ثبت اختراعات
Trade in Ideas: Performance and Behavioral Properties of Markets in Patents
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده ها در تجارت: عملکرد و خواص رفتاری بازار در ثبت اختراعات

Trade in Ideas: Performance and Behavioral Properties of Markets in Patents
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Eskil Ullberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تنظیم کمک تجاری برای شرکت ها
Trade Adjustment Assistance for Firms: Program Elements and Effectiveness
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم کمک تجاری برای شرکت ها

Trade Adjustment Assistance for Firms: Program Elements and Effectiveness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Griffin Hayward
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی یک نظام نوآوری منطقه ای پویا
Towards a Dynamic Regional Innovation System: Investigation into the Electronics Industry in the Pearl River Delta, China
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی یک نظام نوآوری منطقه ای پویا

Towards a Dynamic Regional Innovation System: Investigation into the Electronics Industry in the Pearl River Delta, China
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Wenying Fu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی مجموع ترکیب ساخته شده
Toward a Composition Made Whole
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی مجموع ترکیب ساخته شده

Toward a Composition Made Whole
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jody Shipka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تور تحقیقاتی
Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تور تحقیقاتی

Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Betty Weiler and Rosemary Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مشتقات قرارداد: راهنمای ساختار مشتقات بازار، چرخه عمر قرارداد، عملیات و سیستم ها
Managing Derivatives Contracts: A Guide to Derivatives Market Structure, Contract Life Cycle, Operations, and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مشتقات قرارداد: راهنمای ساختار مشتقات بازار، چرخه عمر قرارداد، عملیات و سیستم ها

Managing Derivatives Contracts: A Guide to Derivatives Market Structure, Contract Life Cycle, Operations, and Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Khader Shaik and Steve Shaik
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی برنامه تحصیلی مبتنی بر محل :  استاندارد از طریق تحقیقات محلی
Place-based Curriculum Design: Exceeding Standards through Local Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی برنامه تحصیلی مبتنی بر محل : استاندارد از طریق تحقیقات محلی

Place-based Curriculum Design: Exceeding Standards through Local Investigations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Amy B. Demarest
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبر خط مقدم:: ایجاد یک سازمان با عملکرد بالا از زیربنا
The Front-Line Leader: Building a High-Performance Organization from the Ground Up
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبر خط مقدم:: ایجاد یک سازمان با عملکرد بالا از زیربنا

The Front-Line Leader: Building a High-Performance Organization from the Ground Up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Chris Van Gorder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیریت محصول
The Practitioner's Guide to Product Management
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیریت محصول

The Practitioner's Guide to Product Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jock Busuttil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل کسب و کار برای مبتدی ها: پرش به شروع تحلیل کسب و کار حرفه ای شما در چهار هفته
Business Analysis for Beginners: Jump-Start Your BA Career in Four Weeks
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل کسب و کار برای مبتدی ها: پرش به شروع تحلیل کسب و کار حرفه ای شما در چهار هفته

Business Analysis for Beginners: Jump-Start Your BA Career in Four Weeks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mohamed Elgendy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به یک رهبر فراگیر: چگونه به حرکت درآوردن نیروی کار در قرن 21
Becoming an Inclusive Leader: How to Navigate the 21st Century Global Workforce
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک رهبر فراگیر: چگونه به حرکت درآوردن نیروی کار در قرن 21

Becoming an Inclusive Leader: How to Navigate the 21st Century Global Workforce
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Shirley Engelmeier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه به عنوان سرمایه گذاری
Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه به عنوان سرمایه گذاری

Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Stephen A. Devaux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاهش معکوس شهری
Reversing Urban Decline: Why and How Sports, Entertainment, and Culture Turn Cities into Major League Winners, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش معکوس شهری

Reversing Urban Decline: Why and How Sports, Entertainment, and Culture Turn Cities into Major League Winners, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Mark S. Rosentraub
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر