موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شناخت و عاطفه
Handbook of Cognition and Emotion
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و عاطفه

Handbook of Cognition and Emotion
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael D. Robinson, Edward R. Watkins and Eddie Harmon-Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری
The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت پزشک برای تلاش کودکان و نوجوانان برای مبارزه با بیماری

The Practitioner Guide to Skills Training for Struggling Kids
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Michael L. Bloomquist
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه
Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی- رفتاری متقارن اختلال استرس پس از سانحه

Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD: Harnessing the Healing Power of Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Candice M. Monson and Steffany J. Fredman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت
Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسایکولوژی، پدیدار شناسی، و محیط: تجربه طبیعت

Ecopsychology, Phenomenology, and the Environment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Douglas Vakoch and Fernando Castrillón
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی
Handbook of Executive Functioning
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملکرد اجرایی

Handbook of Executive Functioning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sam Goldstein and Jack A. Naglieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی
Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
نام کتاب:

دانلود کتاب مصاحبه مراقبت اولیه: یادگیری از طریق نقش بازی

Primary Care Interviewing: Learning Through Role Play
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: James Binder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره
Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره

Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Forsythe , Huafei Liao , Michael Christopher Stefan Trumbo and Rogelio E. Cardona-Rivera
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع
Encyclopedia of Human Services and Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع

Encyclopedia of Human Services and Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Linwood Cousins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری
Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری

Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bruce A. Arrigo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان
Policing Major Events: Perspectives from Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان

Policing Major Events: Perspectives from Around the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: James F. Albrecht, Martha Christine Dow , Darryl Plecas and Dilip K. Das
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های ضروری برای مدیریت داروسازی و کسب و کار مدیران
Essential Management Skills for Pharmacy and Business Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری برای مدیریت داروسازی و کسب و کار مدیران

Essential Management Skills for Pharmacy and Business Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Titus De Silva
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حریم خصوصی در مقابل امنیت
Privacy vs. Security
نام کتاب:

دانلود کتاب حریم خصوصی در مقابل امنیت

Privacy vs. Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Sophie Stalla-Bourdillon, Joshua Phillips and Mark D. Ryan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی تجربی: اعتقاد به اصالت حیات در علوم و ادبیات رمانتیک
Experimental Life: Vitalism in Romantic Science and Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی تجربی: اعتقاد به اصالت حیات در علوم و ادبیات رمانتیک

Experimental Life: Vitalism in Romantic Science and Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Mitchell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین
Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین

Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephan Lewandowsky and Simon Farrell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات حافظه
Memory Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات حافظه

Memory Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Siobhan Kattago
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ایسلند
The Rough Guide to Iceland
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ایسلند

The Rough Guide to Iceland
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: David Leffman and James Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به اسکاتلند
The Rough Guide to Scotland
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به اسکاتلند

The Rough Guide to Scotland
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys , Steve Vickers, James Stewart, Helena Smith and Norm Longley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به لندن
The Rough Guide to London
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به لندن

The Rough Guide to London
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys and Sam Cook
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ارتفاعات و جزایر اسکاتلند
The Rough Guide to Scottish Highlands & Islands
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ارتفاعات و جزایر اسکاتلند

The Rough Guide to Scottish Highlands & Islands
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys , Darren Longley , Helena Smith , James Stewart and Steven Vicker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان در علم و زندگی: بزرگترین میراث آلبرت انیشتین
TIME IN SCIENCE AND LIFE: The greatest legacy of Albert Einstein
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان در علم و زندگی: بزرگترین میراث آلبرت انیشتین

TIME IN SCIENCE AND LIFE: The greatest legacy of Albert Einstein
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Samuel K. K. Blankson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر