موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره
Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شناختی سیستم های بشر: کار و زندگی روزمره

Cognitive Neuroscience of Human Systems: Work and Everyday Life
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Chris Forsythe , Huafei Liao , Michael Christopher Stefan Trumbo and Rogelio E. Cardona-Rivera
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع
Encyclopedia of Human Services and Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف خدمات بشر و تنوع

Encyclopedia of Human Services and Diversity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Linwood Cousins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری
Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف اخلاق عدالت کیفری

Encyclopedia of Criminal Justice Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Bruce A. Arrigo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان
Policing Major Events: Perspectives from Around the World
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیس در رویدادهای مهم: دیدگاه در سراسر جهان

Policing Major Events: Perspectives from Around the World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: James F. Albrecht, Martha Christine Dow , Darryl Plecas and Dilip K. Das
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های ضروری برای مدیریت داروسازی و کسب و کار مدیران
Essential Management Skills for Pharmacy and Business Managers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری برای مدیریت داروسازی و کسب و کار مدیران

Essential Management Skills for Pharmacy and Business Managers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Titus De Silva
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حریم خصوصی در مقابل امنیت
Privacy vs. Security
نام کتاب:

دانلود کتاب حریم خصوصی در مقابل امنیت

Privacy vs. Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Sophie Stalla-Bourdillon, Joshua Phillips and Mark D. Ryan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی تجربی: اعتقاد به اصالت حیات در علوم و ادبیات رمانتیک
Experimental Life: Vitalism in Romantic Science and Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی تجربی: اعتقاد به اصالت حیات در علوم و ادبیات رمانتیک

Experimental Life: Vitalism in Romantic Science and Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Mitchell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین
Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی محاسباتی در شناخت: اصول و تمرین

Computational Modeling in Cognition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephan Lewandowsky and Simon Farrell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات حافظه
Memory Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات حافظه

Memory Studies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Siobhan Kattago
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ایسلند
The Rough Guide to Iceland
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ایسلند

The Rough Guide to Iceland
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: David Leffman and James Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به اسکاتلند
The Rough Guide to Scotland
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به اسکاتلند

The Rough Guide to Scotland
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys , Steve Vickers, James Stewart, Helena Smith and Norm Longley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به لندن
The Rough Guide to London
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به لندن

The Rough Guide to London
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys and Sam Cook
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 33.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ارتفاعات و جزایر اسکاتلند
The Rough Guide to Scottish Highlands & Islands
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع سفر به ارتفاعات و جزایر اسکاتلند

The Rough Guide to Scottish Highlands & Islands
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Rob Humphreys , Darren Longley , Helena Smith , James Stewart and Steven Vicker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان در علم و زندگی: بزرگترین میراث آلبرت انیشتین
TIME IN SCIENCE AND LIFE: The greatest legacy of Albert Einstein
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان در علم و زندگی: بزرگترین میراث آلبرت انیشتین

TIME IN SCIENCE AND LIFE: The greatest legacy of Albert Einstein
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Samuel K. K. Blankson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی
International Human Resource Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی

International Human Resource Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Peter J Dowling , Marion Festing and Allen Engle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت رویداد موفق: آموزه های عملی
Successful Event Management: A Practical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت رویداد موفق: آموزه های عملی

Successful Event Management: A Practical Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Anton Shone and Bryn Parry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آواشناسی
Articulatory Phonetics
نام کتاب:

دانلود کتاب آواشناسی

Articulatory Phonetics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Bryan Gick, Ian Wilson and Donald Derrick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدل مدیریت بحران کسب و کار
The Risk-Driven Business Model: Four Questions That Will Define Your Company
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل مدیریت بحران کسب و کار

The Risk-Driven Business Model: Four Questions That Will Define Your Company
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Karan Girotra and Serguei Netessine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علت شکست کسب و کارها
Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed
نام کتاب:

دانلود کتاب علت شکست کسب و کارها

Why Startups Fail: And How Yours Can Succeed
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David Feinleib
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهکار مدیر: چگونگی ساخت نام تجاری و تعامل مشتری
The Community Manager's Playbook: How to Build Brand Awareness and Customer Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب راهکار مدیر: چگونگی ساخت نام تجاری و تعامل مشتری

The Community Manager's Playbook: How to Build Brand Awareness and Customer Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Lauren Perkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر