موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم
The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون یاد: به سوی درک درستی چگونه ما گذشته را به یاد بیاوریم

The Act of Remembering: Toward an Understanding of How We Recall the Past
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John H. Mace
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه قیمت و کاربردها
Price Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه قیمت و کاربردها

Price Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Steven Landsburg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک استدلال: مقدمه ای بر منطق بی قاعده
Understanding Arguments: An Introduction to Informal Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب درک استدلال: مقدمه ای بر منطق بی قاعده

Understanding Arguments: An Introduction to Informal Logic
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Walter Sinnott-Armstrong and Robert J. Fogelin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استراتژیک
Strategic Management: Theory & Cases: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک

Strategic Management: Theory & Cases: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Charles W. L. Hill , Gareth R. Jones and Melissa A. Schilling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی
Attention and Emotion : A clinical perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب توجه و احساس: چشم انداز بالینی

Attention and Emotion : A clinical perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Adrian Wells and Gerald Matthews
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول اساسی حقوق و اقتصاد
Fundamental Principles of Law and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اساسی حقوق و اقتصاد

Fundamental Principles of Law and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alan Devlin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری و عمل در هتلداری و تحقیقات گردشگری
Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری و عمل در هتلداری و تحقیقات گردشگری

Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Salleh Mohd Radzi , Mohd Faeez Saiful Bakhtiar, Zurinawati Mohi , Mohd Salehuddin Mohd Zahari
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسانه ها و بحران های مالی: دیدگاه تطبیقی و تاریخی
The Media and Financial Crises: Comparative and Historical Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب رسانه ها و بحران های مالی: دیدگاه تطبیقی و تاریخی

The Media and Financial Crises: Comparative and Historical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Steve Schifferes and Richard Roberts
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

Essentials of Child and Adolescent Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Linda Wilmshurst
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه  زبان انگلیسی زبان جهانی شد
How English Became the Global Language
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه زبان انگلیسی زبان جهانی شد

How English Became the Global Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: David Northrup
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه
Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب تست روانشناسی: اصول، برنامه ها و مسائل مربوطه

Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert M. Kaplan and Dennis P. Saccuzzo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات  اندازه گیری عملکرد
Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری جنون : شناسایی و اجتناب از مشکلات اندازه گیری عملکرد

Measurement Madness: Recognizing and Avoiding the Pitfalls of Performance Measurement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Dina Gray , Pietro Micheli and Andrey Pavlov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ردیابی بازاریابی: مفاهیم کلیدی و موارد برای استراتژی بازاریابی و تصمیم گیری
The Marketing Pathfinder: Key Concepts and Cases for Marketing Strategy and Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب ردیابی بازاریابی: مفاهیم کلیدی و موارد برای استراتژی بازاریابی و تصمیم گیری

The Marketing Pathfinder: Key Concepts and Cases for Marketing Strategy and Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Stewart and Michael M. Saren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه  روان درمانی زوجین
The Couples Psychotherapy Treatment Planner
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه روان درمانی زوجین

The Couples Psychotherapy Treatment Planner
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: K. Daniel O'Leary, Richard E. Heyman and Arthur E. Jongsma Jr.
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرار از رکود اقتصادی: جاده خطرناک برای اقتصاد جهانی
The Escape from Balance Sheet Recession and the QE Trap: A Hazardous Road for the World Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب فرار از رکود اقتصادی: جاده خطرناک برای اقتصاد جهانی

The Escape from Balance Sheet Recession and the QE Trap: A Hazardous Road for the World Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard C. Koo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جهانی مقیم خارج از کشور تا سرمایه گذاری
The Global Expatriate's Guide to Investing: From Millionaire Teacher to Millionaire Expat
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جهانی مقیم خارج از کشور تا سرمایه گذاری

The Global Expatriate's Guide to Investing: From Millionaire Teacher to Millionaire Expat
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Andrew Hallam and Scott Burns
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های کابلی، خدمات و مدیریت
Cable Networks, Services, and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های کابلی، خدمات و مدیریت

Cable Networks, Services, and Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mehmet Toy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عزت نفس
Self-Esteem For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب عزت نفس

Self-Esteem For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: S. Renee Smith and Vivian Harte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهده قوانین مشتری !
Your Customer Rules!: Delivering the Me2B Experiences That Todays Customers Demand
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهده قوانین مشتری !

Your Customer Rules!: Delivering the Me2B Experiences That Todays Customers Demand
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Bill Price and David Jaffe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرکت سوزنی: دریافت صریح، دریافت رایگان، و رفتن در حرفه خود، کسب و کار، و زندگی!
Moving the Needle: Get Clear, Get Free, and Get Going in Your Career, Business, and Life!
نام کتاب:

دانلود کتاب حرکت سوزنی: دریافت صریح، دریافت رایگان، و رفتن در حرفه خود، کسب و کار، و زندگی!

Moving the Needle: Get Clear, Get Free, and Get Going in Your Career, Business, and Life!
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joe Sweeney and Mike Yorkey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر