موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در نوجوانان: تحقیقات، استراتژی های مداخله
Handbook of Adolescent Drug Use Prevention: Research, Intervention Strategies, and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در نوجوانان: تحقیقات، استراتژی های مداخله

Handbook of Adolescent Drug Use Prevention: Research, Intervention Strategies, and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lawrence M. Scheier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک
Great Myths of Child Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره های بزرگ رشد کودک

Great Myths of Child Development
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Stephen Hupp and Jeremy Jewell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی
Sexuality: A Psychosocial Manifesto
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایلات جنسی: مانیفستی روانی

Sexuality: A Psychosocial Manifesto
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Katherine Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات پدیدارشناسی: نقدی بر روابط انسان و تکنولوژی
Postphenomenological Investigations: Essays on Human–Technology Relations
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات پدیدارشناسی: نقدی بر روابط انسان و تکنولوژی

Postphenomenological Investigations: Essays on Human–Technology Relations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robert Rosenberger and Peter-Paul Verbeek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه کثرت گرایی در ذهن
A Pluralist Theory of the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه کثرت گرایی در ذهن

A Pluralist Theory of the Mind
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: David Ludwig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان
Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
نام کتاب:

دانلود کتاب روانکاوی آینده : به سوی یک روانشناسی با موضوع انسان

Future Psychoanalysis: Toward a Psychology of the Human Subject
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ahmed Fayek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده یادگیری در مدارس ابتدایی
Future Learning in Primary Schools: A Singapore Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده یادگیری در مدارس ابتدایی

Future Learning in Primary Schools: A Singapore Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Ching Sing Chai , Cher Ping Lim and Chun Ming TAN
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهییج نوآوری و اکتشاف: علوم ریاضی در قرن 21
Fueling Innovation and Discovery: The Mathematical Sciences in the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب تهییج نوآوری و اکتشاف: علوم ریاضی در قرن 21

Fueling Innovation and Discovery: The Mathematical Sciences in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: National Research Council , Division on Engineering and Physical Sciences , Board on Mathematical Sciences and Their Applications
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروید و واژه گفتاری: گفتار به عنوان یک کلید به ضمیر ناخودآگاه
Freud and the Spoken Word: Speech as a key to the unconscious
نام کتاب:

دانلود کتاب فروید و واژه گفتاری: گفتار به عنوان یک کلید به ضمیر ناخودآگاه

Freud and the Spoken Word: Speech as a key to the unconscious
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ana-Maria Rizzuto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چهار هنر عکاسی
Four Arts of Photography: An Essay in Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب چهار هنر عکاسی

Four Arts of Photography: An Essay in Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Dominic McIver Lopes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Edusemiotics
Edusemiotics – A Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب Edusemiotics

Edusemiotics – A Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Inna Semetsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا
Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
نام کتاب:

دانلود کتاب خلاقیت و ادبیات کودکان: راه های جدید برای تشویق تفکر واگرا

Creativity and Children's Literature: New Ways to Encourage Divergent Thinking
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Marianne Saccardi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی
Play Therapy in Middle Childhood
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی درمانی در دوران میانه کودکی

Play Therapy in Middle Childhood
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Athena A. Drewes and Charles E. Schaefer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر و زیبایی شناسی در یک دنیای جهانی
Arts and Aesthetics in a Globalizing World
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر و زیبایی شناسی در یک دنیای جهانی

Arts and Aesthetics in a Globalizing World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Raminder Kaur and Parul Dave Mukherji
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مناظر اجدادی در تکامل انسان: فرهنگ، فرزندان و رفاه اجتماعی
Ancestral Landscapes in Human Evolution: Culture, Childrearing and Social Wellbeing
نام کتاب:

دانلود کتاب مناظر اجدادی در تکامل انسان: فرهنگ، فرزندان و رفاه اجتماعی

Ancestral Landscapes in Human Evolution: Culture, Childrearing and Social Wellbeing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Darcia Narvaez , Kristin Valentino , Agustin Fuentes and James J. McKenna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان بودن @ ریسک: ارتقا، فناوری، و ارزیابی تحولات آسیب پذیری
Human Being @ Risk: Enhancement, Technology, and the Evaluation of Vulnerability Transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان بودن @ ریسک: ارتقا، فناوری، و ارزیابی تحولات آسیب پذیری

Human Being @ Risk: Enhancement, Technology, and the Evaluation of Vulnerability Transformations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Mark Coeckelbergh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت
Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان هویت نوجوانان: رویکرد یکپارچه برای آسیب شناسی شخصیت

Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Pamela A. Foelsch , Susanne Schlüter-Müller , Anna E. Odom , Helen T. Arena , Andrés Borzutzky H. , Klaus Schmeck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیابی کاملل: یک رویکرد انقلابی در درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر
Integral Recovery: A Revolutionary Approach to the Treatment of Alcoholism and Addiction
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیابی کاملل: یک رویکرد انقلابی در درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر

Integral Recovery: A Revolutionary Approach to the Treatment of Alcoholism and Addiction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: John Dupuy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از مترادف ژاپنی
Using Japanese Synonyms
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از مترادف ژاپنی

Using Japanese Synonyms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: A. E. Backhouse
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضیلت اعتراض و وظیفه روانپزشکی
The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
نام کتاب:

دانلود کتاب فضیلت اعتراض و وظیفه روانپزشکی

The Virtue of Defiance and Psychiatric Engagement
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nancy Nyquist Potter
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر